„Krízis-segély” – utolsó felvonás?

2010-03-18 10:30

Vissza a hírekhez

A Kormány a 136/2009. (VI.24.) Korm. rendeletével alkotta meg a krízishelyzetbe került személyek támogatásáról szóló szabályok összességét, amely a mai napig több módosításon esett át. Több ízben meghosszabbították a kérelmek benyújtási határidejét, amely a jelen állapot szerint 2010. április 30-a.


Akkor lehet jogosult a támogatásra, ha:

  • a családjában a kérelem benyújtását megelőző hónapban az egy főre jutó havi jövedelem a minimálbér nettó összegét nem haladta meg,
  • részére a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 6. §-a szerinti nyugellátást nem folyósítanak, és
  • a gazdasági válsághoz kapcsolódó, előre nem látható esemény következtében a családja mindennapi életvitelének fenntartását súlyosan veszélyeztető krízishelyzetbe került.

A család mindennapi életvitelének fenntartását súlyosan veszélyeztető krízishelyzetnek minősül különösen, ha a kérelmező:

  • a munkahelyét 2008. szeptember 30-át követően elvesztette,
  • jövedelme a 2008. szeptember havi jövedelméhez képest 20%-ot elérő mértékben csökkent,
  • lakáscélú kölcsönszerződéséből eredő fizetési kötelezettsége a törlesztőrészlet 2008. szeptember havi összegéhez képest 20%-ot elérő mértékben emelkedett, vagy
  • egészségi állapota indokolja,
  • 2009. november 15-én a lakó- vagy tartózkodási helyeként a kérelmében megjelölt lakcímen a villamosenergia-ellátásból lakossági fogyasztóként - az egyetemes szolgáltató/ villamosenergia-kereskedő 2008. szeptember 30-át követően hozott döntése eredményeként - ki van kapcsolva és az érintett ingatlanon a vezetékes gázszolgáltatás sem érhető el, vagy abból 2009. november 15-én lakossági fogyasztóként szintén ki van kapcsolva.

A jelenlegi módosítás értelmében: „A szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter az előirányzat e rendelkezés hatálybalépését követően jóváírt bevételeinek terhére – a 2008. szeptember 30-át követően kilakoltatott, kiskorú gyermeket nevelő családok lakhatását elősegítő program megvalósítására, az előirányzat javára 2010. február 12-éig teljesített befizetések legfeljebb 6%-a erejéig – külön támogatási keretösszeget különíthet el.”

Ne feledjék, hogy a kérelmek benyújtási határideje 2010. ÁPRILIS 30.Címkék
kormány   krízis   segély   szociális   támogatás   válság  

Hozzászólások:


Hozzászólások

További hozzászólások