A fák védelmében

2010-02-12 09:28

Vissza a hírekhez

FaAz ország útjain haladva a kemény téli napokon természetes látvány már a roskadásig megrakott utánfutó, a súlyos fatörzseket cipelő kerékpárosok, de nem nyújtanak szép látványt a települések központjában derékba vágott fák látványa sem. Ez nem csupán esztétikai probléma, de igen szigorú jogi szabályozás alá eső tevékenység is.

A Kormány még 2008 év végén fogadta el a fás szárú növények védelméről szóló rendeletét. A rendelet egyrészt kiterjed a magáningatlanra, és épp úgy a közterületen található növényekre is.

 

Kötelességeink saját házunk táján

Fás szárú növény az ingatlan azon részén és oly módon telepíthető, hogy az – figyelemmel az adott faj, fajta tulajdonságaira, növekedési jellemzőire, szakszerű kezelésére – az emberi életet és egészséget nem veszélyeztetheti, a biztonságos közlekedést nem akadályozhatja, valamint nem okozhat kárt a meglévő építményekben, létesítményekben, és nem akadályozhatja azok biztonságos működését. Az ingatlan tulajdonosa, vagyonkezelője, használója az inváziós fajú fás szárú növény telepítése, pótlása esetén köteles a növény továbbterjedésének megakadályozására. Tilos a fás szárú növények felületének jogellenes megsértése, csonkítása, továbbá részeinek közvetlen vagy közvetett károsítása. A használó köteles gondoskodni az ingatlanon lévő fás szárú növények fenntartásáról, az adott faj tulajdonságainak megfelelő szakszerű kezeléséről, valamint szükség szerinti pótlásáról. A használó köteles továbbá gondoskodni az ágak, virágzat, termés, levelek összegyűjtéséről.

Közterületi szabályok

A közterületen ültetett fák sorsáról is készült szabályozás. Fontos megjegyezni, hogy az annak idején nagyapáink által a ház elé ültetett fákkal önkényesen nem rendelkezhetünk. A közterületen lévő fás szárú növény kivágását ugyanis a fa helye szerint illetékes jegyző engedélyezi meghatározott adattartalmú kérelem alapján. Kivágás esetén nyilatkozni kell a fa pótlására vonatkozóan is. A közterületen lévő fás szárú növény kivágását követő 1 éven belül a használó köteles gondoskodni a növény helyben történő szakszerű pótlásáról. A telepítendő cserje esetében 3 éven belül kell biztosítani a legalább azonos területi borítást. A pótlás céljából történő telepítést meg kell ismételni, ha a telepítést követő vegetációs időszak kezdetén a fás szárú növény nem ered meg. A szakszerű pótlás teljesítését a jegyző ellenőrzi.

A jogszabályok megsértése szabálysértési eljárást von maga után. Aki a fás szárú növények védelméről szóló jogszabály hatálya alá tartozó fás szárú növény telepítésére, fenntartására, kezelésére vonatkozó kötelezettséget nem teljesíti, ötvenezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható. Aki pedig fás szárú növényt jogellenesen kivág, százezer forinttal lehet rövidebb.


Iránytű az inváziós fajú fás szárú növényekhez:

akác*
amerikai kőris*
bálványfa*
gyalogakác
kései meggy
zöld juhar


* Kivéve a kertészeti változatok
Címkék
bírság   büntetés   fa   fakivágás   jegyző   kormány   közterület   rendelet   szabálysértés  

Hozzászólások:


Hozzászólások

További hozzászólások