A gyermekek veszélyeztetettségének megelőzése a nyári szünetben

2010-06-08 11:00

Vissza a hírekhez

A nyári iskolai szünet idején és az óvodák indokolatlan nyári bezárásával növekszik a gyermekek veszélyeztetettsége. Több százezer kulcsos gyermek cselleng az utcákon a nyári szünetben, mert szüleik dolgoznak. Növekszik az utcai és otthoni gyermekbalesetek száma, sok gyermek ráadásul éhezik is. A munkavállaló szülőnek nincs annyi szabadsága, hogy gyermeke mellett maradjon az iskolai szünetek idején.


A Magyarországi Szülők Országos Egyesületének közleménye:

Sérti az Európai Unió szociális és foglalkoztatáspolitikája által prioritásként kezelt, a család és a munkahely összeegyeztetését segítő ellátások fejlesztésére irányuló törekvést, ha napokra, hetekre, hónapokra bezárják az óvodákat, iskolákat, vagy nem a szülők munkaidejéhez igazítják a nyitva tartást.

A nyári tanítási szünet idejére az önkormányzatoknak kell biztosítani a gyermekek napközbeni ellátásaként a családban élő gyermekek életkorának megfelelő nappali felügyeletét, gondozását, nevelését, foglalkoztatását és étkeztetését azon gyermekek számára, akiknek szülei, munkavégzésük miatt napközbeni ellátásukról nem tudnak gondoskodni.

Törvény értelmében a települési-, fővárosi kerületi önkormányzatoknak a személyes gondoskodást nyújtó ellátások formáiról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjról helyi rendeletet kell alkotni. Az önkormányzati rendeletből tájékozódhatnak a szülők a nyári szünet előtt a gyermekek napközbeni ellátásával kapcsolatos intézkedésekről, különös tekintettel az iskola és az óvoda feladataira. A gyermek napközbeni ellátásának igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő kérelmére történik.

Az óvodában nincs nyári szünet! Az óvoda egész évben nyitva tartó közoktatási intézmény, amelynek nyári bezárása törvénysértő intézkedés, mivel 251 munkanapot finanszíroz az állami költségvetés. Törvény írja elő azt is, hogy az óvoda heti nyitvatartási ideje ötven óra, melyet indokolt esetben meg kell növelni a gyermek napközbeni ellátásával összefüggő feladatokhoz szükséges idővel.

Felhívjuk a szülők figyelmét, hogy az őszi, téli, tavasz és nyáris szünet csak a tanulók számára iskolai szünet, a pedagógusok számára tanítás nélküli munkanap.


Minden pedagógiai- és szakmai szolgáltató intézménynek egész évben nyitva kell tartani, különösen nyáron, amikor a szülők gyermekeikkel együtt vehetik igénybe a logopédiai, nevelési, pályaválasztási stb. szolgáltatásokat.

A közoktatási, a gyermekvédelmi és a foglalkoztatással kapcsolatos intézkedéseket össze kell hangolni, hogy a munkavállaló szülők, nyugodtan tudjanak dolgozni, ne idegeskedjenek gyermekük elhelyezése miatt, ne kelljen ütközniük munkaadóikkal - kockáztatva állásukat -, mert a napközbeni ellátás keretében biztosított szolgáltatások időtartama nem a szülők munkarendjéhez igazodik.

Sajtószóvivők: Simonné Toldi Ágnes 06-30/550-22-53, Keszei Sándor (06-30/433-87-54) Bővebb információ a www.mszoe.hu weblapon.

Kiadó: Magyarországi Szülők Országos Egyesülete

Forrás: OSCímkék
gyermek   iskola   közlemény   oktatás   önkormányzat  

Hozzászólások:


Hozzászólások

További hozzászólások