A hallgatói munkaszerződés és a társadalombiztosítási jogállás

2010-07-16 09:31

Vissza a hírekhez

A kötelező társadalombiztosítás rendszerében biztosítottnak minősülő személyek körét a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény (továbbiakban: Tbj.) tételesen meghatározza.


Az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2009. évi. CLII. törvény 24. § (1) bekezdés b) pontja 2010. január 1-jétől módosította a Tbj. 5. § (1) bekezdés a) pontban meghatározott biztosítottnak minősülő személyek körét. E rendelkezés alapján biztosítottnak minősül:

  • a munkaviszonyban (ideértve az országgyűlési képviselőt is),
  • közalkalmazotti, illetőleg közszolgálati jogviszonyban,
  • ügyészségi szolgálati jogviszonyban,
  • bírósági jogviszonyban,
  • igazságügyi alkalmazotti szolgálati viszonyban,
  • hivatásos nevelőszülői jogviszonyban,
  • ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszonyban álló személy,
  • a Magyar Honvédség, a rendvédelmi szervek, valamint a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos állományú tagja,
  • a Magyar Honvédség szerződéses állományú tagja, a katonai szolgálatot teljesítő önkéntes tartalékos katona,

tekintet nélkül arra, hogy foglalkoztatása teljes vagy részmunkaidőben történik; ide nem értve a hallgatói munkaszerződés alapján létrejött munkaviszonyt.

A módosítás elsődlegesen a hallgatói munkaszerződés alapján munkát végző személyek társadalombiztosítási jogállását érinti. A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 46. §-ának (10) bekezdése szerint ugyanis a hallgató hallgatói munkadíj keretében akkor végezhet munkát, ha hallgatói munkaszerződést kötöttek vele. A hallgatói munkaszerződés alapján munkát végző hallgató foglalkoztatására a Munka Törvénykönyve rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell, ugyanakkor a Tbj. ismertetett rendelkezése alapján a munkát végző személy nem minősül biztosítottnak.

Biztosítási kötelezettséggel járó jogviszony hiányában a hallgatói munkaszerződéssel foglalkoztatott személlyel összefüggésben társadalombiztosítási-, nyugdíj-, egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulékot nem kell fizetni.

Forrás: ApehCímkék
bér   hallgató   jogalkotás   munka   munkavállaló   szerződés   tb   törvény  

Hozzászólások:


Hozzászólások

További hozzászólások