A helyi esélyegyenlőségi programról

2010-04-26 11:24

Vissza a hírekhez

A Kormány 120/2010. (IV. 16.) Korm. rendeletével fogadta el a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének szempontjairól szóló szabályokat, amelyek 2010. május 1. napján lépnek hatályba.


 

A helyi esélyegyenlõségi program elkészítésének eljárása

A helyi önkormányzat, illetve a többcélú kistérségi társulás az Országos Esélyegyenlõségi Szakértõi Névjegyzékbõl kijelölt esélyegyenlõségi szakértõt vonja be a helyi esélyegyenlõségi program elkészítésébe. A szakértõ a rendeletben meghatározott feladatainak ellátásához a helyi önkormányzat, illetve a többcélú kistérségi társulás segítséget nyújt.

A szakértõ helyzetelemzés során a település, a többcélú kistérségi társulás és – az adott közfeladat társulási formában történõ ellátása esetén – más társulás, illetve a megye sajátosságaihoz igazodó módszerrel megállapítja, hogy a településen, a társulásban részt vevõ településeken, illetve a megyében élõ hátrányos helyzetû társadalmi csoportok, különösen a mélyszegénységben élõk, romák, fogyatékos személyek és nõk, a teljes lakossághoz viszonyítva milyen foglalkoztatási, képzettségi, szociális, lakhatási, területi, egészségügyi mutatókkal rendelkeznek és ezek alapján az adott település, a társulás, illetve a megye milyen esélyegyenlõtlenségi problémákkal küzd. A helyzetelemzés elkészítése során az esélyegyenlõségi szakértõ felhasználja a Központi Statisztikai Hivatal, a Foglalkoztatási Szolgálat, a település, a társulás, illetve a megye rendelkezésére álló nyilvántartások anonimizált adatait, valamint más rendelkezésére álló nyilvántartásokat. A szakértõi helyzetelemzés ismeretében a helyi önkormányzat, illetve a többcélú kistérségi társulás helyzetelemzést fogad el.

Az elfogadott helyzetelemzés alapján a szakértõ intézkedési tervjavaslatot készít az esélyegyenlõtlenségek csökkentésére. A szakértõ által elõkészített tervjavaslat ismeretében a helyi önkormányzat, illetve a többcélú kistérségi társulás elfogadja a helyi esélyegyenlõségi programot. A helyi önkormányzat, illetve a többcélú kistérségi társulás dönthet úgy, hogy a szakértõ a helyzetelemzését és az intézkedési tervjavaslatát együtt készíti el. A szakértõ az elfogadott helyi esélyegyenlõségi programot abból a szempontból véleményezi, hogy az alkalmas-e az esélyegyenlõtlenségek csökkentésére.

A helyi önkormányzat, illetve a többcélú kistérségi társulás az Egyenlõ Bánásmód Hatóság honlapján és saját honlapján a helyi esélyegyenlõségi programot, valamint a szakértõ által készített véleményt közzéteszi.

A helyi esélyegyenlõségi program elkészítésének szempontjai

A helyi esélyegyenlõségi programban a nõk és férfiak esélyegyenlõtlenségének, a mélyszegénységben élõk, romák esélyegyenlõtlenségének, valamint a fogyatékos személyek esélyegyenlõtlenségének csökkentésére irányuló intézkedések csak akkor mellõzhetõk, ha egyértelműen megállapítható, hogy ilyen esélyegyenlõtlenség nincs jelen, vagy az ilyen esélyegyenlõtlenség a helyi önkormányzat, illetve a többcélú kistérségi társulás hatáskörébe tartozó intézkedésekkel tovább nem csökkenthetõ. A nõk és férfiak esélyegyenlõtlenségének csökkentésénél különös tekintettel kell lenni a társadalmi problémák nemek szerinti értelmezésének, a nemek eltérõ szükségletei ismeretének és elismerésének hiányára, a nõk gazdasági függésére, kiszolgáltatottságára, a nõket érõ erõszakra, arra, hogy a reprodukciós jogok sérülésének elkerülése érdekében van-e megfelelõ tájékoztatás és hatékony segítségnyújtás a településen a családtervezés, anya- és gyermekgondozás területén,  a nõk közéletben, gazdasági életben való aránytalan részvételére.

Felülvizsgálat

Felül kell vizsgálni a helyi esélyegyenlõségi programot, ha a helyzetelemzés alapjául szolgáló adatok lényegesen megváltoztak, és emiatt az intézkedési terv átdolgozása szükséges, az elfogadását, vagy a felülvizsgálatát követõ két év elteltével. A helyi önkormányzat, illetve a többcélú kistérségi társulás a felülvizsgálati javaslat alapján módosítja a helyi esélyegyenlőségi programot, új helyi esélyegyenlőségi programot fogad el.

Ha a helyi önkormányzatok vagy az önkormányzati társulás 2010. április 30-áig az egyenlõ bánásmódról és az esélyegyenlõség elõmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 2010. április 30-áig hatályos 63. § (5) bekezdése szerinti önkormányzati esélyegyenlõségi programot fogadott el, ezt a programot a rendelet felülvizsgálatra vonatkozó szabályai szerint 2011. június 30-ig kell felülvizsgálni és módosítani, vagy új esélyegyenlõségi programot kiadni.Címkék
esélyegyenlőség   kormány   önkormányzat   program   rendelet   társadalom  

Hozzászólások:


Hozzászólások

További hozzászólások