A kisebbségi önkormányzati választás szavazólapjának adattartalmáról

2010-09-09 17:08

Vissza a hírekhez

A Dr. Bordás Vilmos vezette Országos Választási Bizottság (OVB) az alábbi állásfoglalást adta ki a települési kisebbségi önkormányzati választás szavazólapjának adattartalmáról.


A kisebbségi önkormányzati képviselõk számának csökkentése érdekében szükséges törvények módosításáról szóló 2010. évi LXII. törvény ötrõl négy fõre csökkentette a települési kisebbségi önkormányzati képviselõk létszámát. Így a kisebbségi önkormányzati képviselõk választásáról, valamint a nemzeti és etnikai kisebbségekre vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló 2005. évi CXIV. törvény (Kvjt.) – a 2010. évi LXII. törvény 1. § (1) bekezdésével megállapított – 6. §-a szerint „A képviselõk száma 4 fõ."

A képviselõi létszámcsökkentés nem érintette a települési kisebbségi választás eddig alkalmazott rendszerét, így a megszerezhetõ mandátumok számának csökkentésébõl fakadó módosítás a Kvjt. minden szükséges rendelkezésében átvezetésre került. Így a 7. § (3) bekezdése szerint „A választást akkor lehet megtartani, ha legalább 4 jelölt van.” A 8. § szerint „A kisebbségi választópolgár legfeljebb 4 jelöltre szavazhat.” A 9. § szerint „Eredménytelen a választás, ha 4-nél kevesebb jelölt kap érvényes szavazatot.” A 10. § (1) bekezdése szerint „Képviselõ az a 4 jelölt lesz, aki a legtöbb szavazatot kapta.”

A 2010. évi LXII. törvény azonban a Kvjt.-vel összhangban nem módosította a Ve. 8. számú mellékletét, mely a települési kisebbségi önkormányzati választás szavazólapjának mintáját határozza meg. A minta továbbra is azt a tájékoztatást tartalmazza, hogy „Érvényesen szavazni legfeljebb 5 jelöltre lehet!”. Az azonos jogforrási szinten elhelyezkedõ jogszabályok közötti ellentmondás feloldása jogalkalmazói feladat – ebben a vonatkozásban valamennyi választási szerv jogalkalmazónak minősül.

A Kvjt. és a Ve. rendelkezéseinek együttes, rendszertani értelmezése alapján, valamint arra tekintettel, hogy a Kvjt.

módosítására a Ve. mellékletében szereplõ adattartalom elfogadását követõen került sor, az Országos Választási Bizottság álláspontja szerint a települési kisebbségi önkormányzati választás jogszerűsége kizárólag abban az esetben biztosítható, ha az anyagi jogi törvényben rögzített, a választás rendszerét meghatározó szabályok végrehajtását szolgáló szavazólapmintát a helyi választási bizottság a következõ tájékoztató szöveggel fogadja el: „Érvényesen szavazni legfeljebb 4 jelöltre lehet!”.Címkék
kisebbség   közlemény   önkormányzat   OVB   szavazás   szavazólap   választás  

Hozzászólások:


Hozzászólások

További hozzászólások