A Kormány határozott a Széchenyi Kártya Program kiterjesztéséről

2010-07-09 09:30

Vissza a hírekhez

A Kormány a nemrég elfogadott Kormányhatározat értelmében a Széchenyi Kártya Program keretében 2010. augusztus 1-jétől a vállalkozások hitelportfoliójának racionalizálása, piacaik megtartása és bővítése érdekében maximum 25 millió forintos, legfeljebb 3 éves futamidejű Széchenyi Forgóeszköz hitel, 2010. szeptember 1-jétől a beruházások ösztönzése, a vállalkozások piacainak megtartása és bővítése érdekében maximum 50 millió forintos, legfeljebb 10 éves futamidejű Széchenyi Beruházási hitel, 2011. január 1-jétől a pályázati források nagyobb arányú kihasználása és a sikeresen megvalósuló projektek számának növelése érdekében maximum 50 millió forintos, legfeljebb 10 éves futamidejű Széchenyi Önerő hitel programokat indít.

Az új hitelcélok esetében – kivéve az ÚMFT GOP, KMOP pénzügyi eszközeiből finanszírozott felemelt mikrohitelt – a 2010. december 31-ig megkötött hitelszerződések teljes összegéhez az adott ügylet futamidejének első három évére (1095 napra) 2 százalékpont kamattámogatást, valamint a garanciaintézmény kezességvállalási díjának 50 százalékáig terjedő támogatást biztosít azzal, hogy a támogatás nem haladhatja meg a garanciadíj vetítési alap 0,75 százalékának megfelelő összeget.

A Kormány a programhoz kapcsolódó marketing, kommunikáció, valamint informatikai fejlesztés hitelintézeti, érdekképviseleti költségeihez egyszeri 92,2 millió forint állami támogatást nyújt.

A döntés értelmében meg kell vizsgálni, hogy a program 2011. évi működéséhez szükséges forrásokat lehetséges-e az EU által nyújtott támogatásokból, elsődlegesen az ÚMFT GOP és KMOP forrásaiból biztosítani. A Kormány egyetért azzal, hogy az állami viszontgaranciamegtérülésének hatékonysága, a beváltásra kerülő kezességek számának csökkenése érdekében a beváltott kezességből származó követelések adók módjára behajtható követelésnek minősüljenek. Az adózás rendjéről szóló törvény, illetve az Áht. ehhez szükséges módosítását ezért be kell majd nyújtani, melynek határideje 2010. július 15.

A Kormány egyetért azzal, hogy a 2011. évi költségvetési törvény kidolgozását megelőzően indokolt megvizsgálni, hogy a Széchenyi Kártya Program keretében a fejlesztések ösztönzése érdekében finanszírozott beruházások esetében a vállalkozások fejlesztési adókedvezményt enyhébb feltételek mellett érvényesíthessék, továbbá a bankok hitelezési aktivitásának növelése, illetve az ügyfelek garanciaterheinek mérséklése érdekében az állami viszontgarancia mértéke 85 százalékra emelkedjen.Címkék
államháztartás   hitel   kormány   program   széchenyi kártya   támogatás   vállalkozás   vállalkozó  

Hozzászólások:


Hozzászólások

További hozzászólások