A kötelező iskolaorvosi vizsgálatok problémáiról

2011-07-02 10:00

Vissza a hírekhez

Megalázva, lelki tehertételként, orvos-beteg bizalmi viszony nélkül. Fiatalok nehezményezik így az iskolaorvosi vizsgálatokon átélteket. Az ombudsman ezt is és a jogszabályok hiányosságait is átfogó, országos vizsgálatban elemezte, mert az információiból arra következtethetett, hogy több alapvető jog – az emberi méltósághoz, az önrendelkezéshez, valamint a gyermek védelemhez és gondoskodáshoz való joga - is sérülhet.


Nemcsak az országgyűlési biztosnak küldött panaszokból, hanem az érintett gyermekek interneten terjedő megjegyzéseiből is kiderül, hogy az iskolaorvosi csoportos vizsgálatokon a sok diák megalázottságot, kiszolgáltatottságot él át, a szűrővizsgálatok pszichésen megterhelőek. A rendelőben vizsgált tanulókat gyakran csak egy függöny választja el a várakozó társaiktól, emiatt az orvos megállapításait nem csupán az érintett, hanem a többiek is meghallhatják, nem érvényesül az orvosi titoktartás követelménye.

A jelenlegi szabályozás szerint a szűrővizsgálatra kötelezhető a kiskorú, akinek a részvételről a szülő köteles gondoskodni. A szülő – gyermeke véleményének figyelembevételével – dönthet úgy, hogy a kötelező szűrővizsgálatot teljes egészében, vagy valamely részvizsgálatot a házi gyermekorvosnál, vagy szakorvosnál kívánja igénybe venni. Erről nyilatkoznia szükséges. A vizsgálatról a gyermekeknek részletes és közérthető tájékoztatást kell kapniuk, mégpedig a fejlettségüknek és koruknak megfelelő módon. Az ombudsman szerint azonban hiányos a fiatalkorúak betegjogi tájékozottsága és jogtudatossága. Erre abból következtetett, hogy neki, aki gyermekjogi biztos is, főként a felnőttek küldték el az iskolaorvosi rendszerrel kapcsolatos panaszaikat, a gyermekek pedig egy közkedvelt internetes oldalon osztották meg egymással a problémákat és a bejegyzések tartalma sem a jogtudatosságot tükrözte.

Az állampolgári jogok biztosa az ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatalától kért tájékoztatást az országos helyzetről és például arról értesült, hogy az se mindegy, részfoglalkozású, vagy főfoglalkozású orvos végzi-e a kötelező iskolaorvosi szűrővizsgálatot. A részfoglalkoztatású orvosok esetében ugyanis egy gyermekre átlagosan 1-5 perc jut, míg a főfoglakoztatású orvosoknál 10-15 perc. A kistérségi vezető védőnők szakfelügyeleti tapasztalata szintén azt támasztja alá, hogy a főállású iskolavédőnő és vegyes területet ellátó védőnő iskola-egészségügyi tevékenysége között a munka minőségében, a ráfordított időben eltérés van. Ez abból adódik, hogy a területi munkát előnyben részesítik, az iskola-egészségügyi munka rovására.

Több térségben is probléma, hogy a jogszabály nem rendelkezik a szűrővizsgálatok miatt adható igazolt hiányzások számáról, így állandó alkudozás tárgya, hogy a gyermekeket elengedjék a védőnői és az orvosi szűrésre. A tájékoztatásokban szerepelt továbbá, hogy a szűrővizsgálatok sikeressége sok esetben az oktatási intézmény és az iskolát ellátó orvos/védőnő jó kapcsolatán múlik. Mindez ellentétes a gyermekek lehető legmagasabb szintű egészséghez való jogával, a legmagasabb szintű egészségügyi ellátás nem lehet pusztán személyes jó kapcsolat függvénye – állapította meg az ombudsman.

Az állampolgári jogok országgyűlési biztosa javasolta a nemzeti erőforrás miniszternek, hogy az érintett szakmai kollégiumokkal és szervezetekkel együttműködve kezdeményezze a kötelező iskolaorvosi szűrővizsgálatok szakmai, tárgyi, valamint finanszírozási feltételeit garantáló jogszabályi módosításokat.

A jelentés a http://www.obh.hu/allam/jelentes/201006790.rtf oldalon olvasható.

Forrás: OmbudsmanCímkék
egészségügy   gyermek   ifjúság   iskola   közlemény   oktatás   ombudsman   orvos  

Hozzászólások:
Életkép 2011-09-29 18:01
Azt elfelejtettem leírni,hogy közvetlenül,nyíltan senki nem meri leírni,hogy a fiataloknak mivel van a fő bajuk,milyen vizsgálatokkal.

Az egyszerű,rutin vizsgálatok elfogadhatóak,persze azt is külön,diszkréten kell elvégezni,csak már bennt az orvosi szobában levetkőzni,nem pedig akár percekig a folyóson másokkal félmeztelenül összezárva várakozni.

De újabban egyre divatosabb a "nemiszerv" vizsgálata,van hogy még lányoknál is,mint külső vizsgálat,valamit "mell" vizsgálat.Ezen vizsgálatokat sokszor szó szerint meztelenül végzik,van hogy más tanulók jelenlétében akár,ha most elképzeljük ez telejsen meztelenül hogy néz ki,akkor nem az egészséges vizsgálat és a normális vizsgálat,mint módszer fog eszünkbe jutni.

Erre senkit nem lehet kötelezni.

Egyáltalán ilyen vizsgálatot nem szabadna kötelezővé tenni,ez nagyon megalázó és akkor hol beszélhetünk alapvető emberi,emberi méltósághoz,önrendelkezéshez való jogról.Erről mind a szülőket,mind a gyerekeket fel kellene világosítani,és mint választható vizsgálatot kínálni a fiataloknak és azok szüleinek,nem pedig rákényszeríteni erre bárkit is,hisz tudatlanságban hagyni,mivel a fiatalok azt hiszik kötelző nekik résztvenni,(valahol intővel,szülők felelősség vonásával fenyegetőznek,ijjesztgetik a gyerekeket,vagy el sem mondják nem kötelező veszik rá őket.)

Sokan panaszkodtak,írták le,ki mit érzett,vagy beszélik meg akár évek múltán is.A szülők pedig nem tudják hogy erre nem kötelezhetik őket sem.És a fiataloknál már akár nagy,majdnem felnőtt emberekről is beszélünk közben.

Ez így igen helytelen,át kellene gondolni az egészet.Korábban sem voltak jelen ilyen jellegű vizsgálatok,csak elvétve,most is csak lehetőségként kellene jelen lenniük.

Erre írtam hogy sokszor még a saját orvos sem felel meg erre a célra,hisz ki az aki teljesen meztelenül akarna a saját orvosa előtt mutatkozni,szerintem egy fiatal sem mutogatná kamaszkorban,vagy felnőtt kor elején a körzeti orvosának szívesen magát,amikor egy lány életében is eljön az idő,nem hiába néz körültekintően körül és megy el szakorvoshoz.Ahogy magánorvoshoz is azárt mennek mert ebben a korban még gátlásosabbak a fiatalok és sokukat,még a felnőtteket is zavarja vizsgálatkor még az asszisztens közvetlen jelenléte és magán úton ez megoldható,hisz külön vizsgálórész van,ahova senki nem lát be,így a kellemetlen egy kicsit mégis kellemesebbé válik.


A kötelezővé tétellel,vagy megalázással nem lesz egészségesebb társadalmunk,sőt gyengébb,mert elnyomják,sértik a jogaikat,szeméremézetüket,önérzetüket.

Ha annyira fontos az egészség külön nemenként lehetne önvizsgálatot tanítani,egy szakember mesélhetne róla,vagy még kamaszkor előtt a test változásáról,mikre kell figyelni,apróbb előjeleknél miket lehet akár még otthon lépni,mielőtt nagyobb baj lenne,vagy orvosra lenne szükség.

A helyes tisztálkodást elmondani,nemenként mert ebben a korban még sokszor nevetgélnek,víhognak a fiatalok és akár név nélkül kérdéseket feltenni,választ kapni.

Lennének megoldások,de nem a kényszer,a kellemetelen helyzetbe kényszerítés az.
Életkép 2011-09-29 17:45
Ez leírva szép és jó,de a legnagyobb gond,hogy még a saját orvosukkal sincs a legtöbb betegnek annyira közvetlen kapcsolata hogy minden vizsgálatot úgy elvégeztessen,hogy ne érezze úgy hogy azt rákényszerítették és ne érezze megalázottnak magát.


Hozzászólások

További hozzászólások