A magánnyugdíj magántulajdon, a kormány pedig államosít?

2010-11-25 10:30

Vissza a hírekhez

Öt piacvezető magánnyugdíjpénztár alapította meg 2000. május 29-én a Stabilitás Nyugdíjpénztári Szövetséget, ami az évek során számos nyugdíj- és egészségpénztárral bővült. Hazai és nemzetközi tapasztalatai révén elsődleges feladatának tekinti, hogy összefogja az időskori anyagi biztonság erősítésére és az egészségmegőrzés területén a társadalombiztosítási ellátások kiegészítésére hivatott hazai jogintézmények kialakításával és működésével kapcsolatos szakmai szervezetek képviseletét. Ma már a Szövetség tagjai kezelik a hazai magánnyugdíjpénztári tagok megtakarításainak 100 százalékát, vezetik az önkéntes nyugdíjpénztári tagok több mint 92 százalékának számláját, és tagjai között tudhatják az egészségpénztári tagok vagyonának közel 90 százalékát. Hazai szerepvállalása mellett nemzetközi szinten is aktív tevékenységet folytat. Így tagja az Európai Nyugdíjcélú Megtakarításokat-kezelő Szervezetek Szövetségének (EFRP), amely az Európai Unió egyik legjelentősebb tárgyalópartnere a privát szektor által kezelt nyugdíjcélú megtakarítások fejlesztése és szabályozása terén.


Juhász Istvánné főtitkár kijelentette: a szövetség álláspontja szerint a gazdasági miniszter kijelentése az emberek egyéni nyugdíjcélú megtakarításainak nyílt államosítására tett, már csak nem is leplezett próbálkozás. A főtitkár szerint a demokrácia nyílt megcsúfolása, hogy a kormányzat az általuk többször kezdeményezett tárgyalásos út helyett erővel, fenyegetéssel, a magánpénztári rendszer iránti állampolgári bizalom megingatásával igyekszik elérni, hogy 3,090 millió pénztártag 3047 milliárd forintnyi egyéni számlán felhalmozott megtakarítását önként átadja egy ismeretlen, „a kormány által kijelölt szerv részére”. A Stabilitás Pénztárszövetség felhívja a pénztártagok figyelmét: a magántulajdon védelmét az Alkotmány garantálja, a kormánynak hangzatos kijelentéseken kívül nincs más törvényes eszköze a magánpénztári egyéni számlán felhalmozott, tagonként átlagosan 986 ezer forintra tehető nyugdíjcélú megtakarítás államosítására. 

A Stabilitás Pénztárszövetség azt tanácsolja pénztártagoknak, hogy amíg a kormány nem tisztázza azokat a részletszabályokat, ami alapján mindenki egyénileg ki tudja számolni, hogy melyik rendszerrel jár jobban, senki ne lépjen vissza az állami rendszerbe, mert – például öröklés esetén - rosszabbul is járhatnak. Az átlépés ugyanis egyirányú, a visszatérés a magánpénztári rendszerbe a jelenlegi információk szerint nem lesz lehetséges.

Három újabb beadvánnyal fordult az Alkotmánybírósághoz a Stabilitás Pénztárszövetség, amelyben a magánnyugdíjpénztári befizetésekhez kapcsolódó törvénymódosítások visszamenőleges hatályú megsemmisítését kérik. A pénztárválasztás szabadságáról szóló törvény – mivel az átlépést csak egy irányban teszi lehetővé ¬– a pénztárak száz százalékát tömörítő szövetség szerint sérti az emberi méltósághoz fűződő jogokat, a pénztári tagdíjak átutalásának felfüggesztését kimondó törvény pedig a visszamenőleges hatály miatt ellentétes a jogállamisággal. A Stabilitás megtámadta magát az Alkotmány módosítását is, mivel szerinte nem fér össze a jogállamiság elvével, hogy a rendelkezéseket a folyamatban lévő eljárások esetében is alkalmazni kell.

Forrás: Stabilitás Pénztárszövetség



Címkék
AB   Alkotmánybíróság   jogalkotás   közlemény   magánnyugdíjpénztár   munka   nyugdíj   társadalom   törvény  

Hozzászólások:






Hozzászólások

További hozzászólások