A Nyolcak nyilatkozata a nyugdíjrendszerről

2010-11-30 09:30

Vissza a hírekhez

Mi, magyar közgazdászok, akik részt vettünk az elmúlt évtizedek eredményes reformjainak kidolgozásában és megvalósításában, és elkötelezettek vagyunk Magyarország gazdasági felemelkedése és európai integrációja mellett,

megdöbbenéssel látva a jelenlegi kormánynak az elemi gazdasági ésszerűséget sutba dobó, a Köztársaság alkotmányát és az Európai Unió normáit semmibe vevő akcióit a nyugdíjrendszer szétverésére, az adórendszer felforgatására és a szükséges reformok további elodázására,

tekintettel arra is, hogy a kormány ugyanúgy, ahogy a magánnyugdíjakkal kapcsolatos szándékait a választások előtt titkolta, most is titkolja, hogy ha sikerülne felszámolni a magánnyugdíj-rendszert, mit tervez az állami nyugdíjakkal, és azt is, hogy pótolja-e és hogyan a különadókat, ha azok meghirdetett alkalmazási ideje lejár,

minthogy a kormány politikája a gazdasági egyensúly újabb megbomlásával, Magyarország tartós leszakadásával fenyeget, és veszélybe sodorja magyarok millióinak időskori megélhetését,

1. arra bátorítjuk a magánnyugdíj-pénztárak tagjait: tartsanak ki a magánpénztárak mellett, ragaszkodjanak a sok-sok év alatt képzett megtakarításukhoz, öregkori megélhetésük biztos alapjához,

2. támogatunk minden, hazai és európai jogorvoslati lépést a nyugdíjpénztári tagok és a különadókkal sújtott személyek és vállalkozások érdekeinek védelmében;

3. felhívjuk az európai politikai és gazdasági közvéleményt, az Európai Unió felelős tisztségviselőit, hogy vessék latba befolyásukat a jelenlegi magyar kormány kalandor lépéseivel szemben, amelyek ellentétesek azokkal a közösségi normákkal, amelyek követésére Magyarország a csatlakozáskor kötelezettséget vállalt.

Budapest, 2010. november 29.

Bauer Tamás Békesi László Bokros Lajos Csillag István  
Mihályi Péter Petschnig Mária Zita Simonovits András Soós Károly Attila

Forrás: OS

IRÁNYTŰ A "NYOLCAK"-HOZ
Bauer Tamás
Közgazdász, egyetemi tanár, politikus. Politikai tevékenységét a Szabad Demokraták Szövetségében (SZDSZ) folytatta. 1994 és 2002 között országgyűlési képviselő. Közgazdászként a kelet-európai tervgazdaságok működésével foglalkozik. (Wikipedia)
Békesi László
1989. május 10. és 1990. május 23. közt a Németh Miklós vezette kormány pénzügyminisztere volt. Parlamenti felszólalásaiban, nyilatkozataiban az államháztartási reformot, a bankprivatizációt és általában is a privatizáció felgyorsítását sürgetett. Ő volt az MSZP gazdaságpolitikai programja, „a Békesi-program” kidolgozója. Békesi lett a Horn Gyula vezette MSZP-SZDSZ kormány első pénzügyminisztere. (Wikipedia)
Bokros Lajos
Közgazdász, egyetemi tanár, politikus, 2009-től az Európai Parlament képviselője, korábban a Horn-kormány második pénzügyminisztere, az 1990-es évek magyar költségvetési kiigazítási csomagjának névadója, a Közép-európai Egyetem korábbi vezérigazgatója. A róla elnevezett Bokros-csomag a rendszerváltozás óta a legnagyobb méretű gazdasági kiigazítás volt Magyarországon. A 2010-es magyarországi országgyűlési választásokon az MDF miniszterelnök-jelöltje volt. (Wikipedia)
Csillag István
A Pénzügykutató Rt volt ügyvezető igazgatója, gazdasági és közlekedési miniszter (2002–2004), a Magyar Export-Importbank elnöke 2004-2010 között. Jelenleg kutatással és írással foglalkozik, gazdag szakértői és publicisztikai tevékenységgel a háta mögött.
Mihályi Péter
Közgazdász, az MTA doktora, a Veszprémi Egyetem Pénzügytan Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára, a Közép-Európai Egyetem vendégprofesszora. Kutatásai szorosan kapcsolódnak a rendszerváltás gazdaságpolitikai feladataihoz (privatizáció, nyugdíjreform, egészségügyi reform, euró bevezetése). (MTA)
Petschnig Mária Zita
A Pénzügykutató Zrt. tudományos főmunkatársa. Magyar Tudományos Akadémia, a közgazdaságtudomány kandidátusa, a Magyar Tudományos Akadémia, köztestületi tagja, és a Magyar Közgazdasági Társaság, elnökségi tagja is volt. 1983-1985 között az MNB Hitelpolitikai Főosztályán részt vett a gazdaságirányítási rendszer reformmunkálataiban, ezen belül a többszintű bankrendszer létrehozatalában.
Simonovits András
1970 óta folyamatosan az MTA Közgazdaságtudományi Intézetében dolgozik, 1992 óta tudományos tanácsadóként. Többször kutatott és oktatott nyugati egyetemeken és kutatóintézetekben. 1996. óta a Közép-Európai Egyetem Közgazdasági Tanszékén rendszeres vendégtanárként oktat. 2008-ban megválasztották az MTA Közgazdasági Bizottsági elnökének és az MTA Társadalomtudományi Kuratóriuma tagjává. (MTA)
Soós Károly Attila
Az MTA Közgazdaságtudományi Intézetének tudományos főmunkatársa. Hét évi országgyűlési képviselőség és az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bankban töltött három év után tért vissza az Intézetbe. Kutatási területe a kelet-közép-európai volt szocialista országok piacgazdasági átalakulásának, külgazdasági és makroökonómiai folyamatainak tanulmányozása. Az elmúlt években szakértőként is dolgozott az Európai Unió volt szocialista országokbeli segélyprogramjaiban. (MTA)


Címkék
jogalkotás   közgazdász   közlemény   magánnyugdíjpénztár   nyugdíj   reform   társadalom  

Hozzászólások:


Hozzászólások

További hozzászólások