A személyi jövedelemadó 1 %-ából ez évben részesülni kívánó civil szervezetek köztartozásának rendezési módja

2011-07-16 10:00

Vissza a hírekhez

A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló, többször módosított 1996. évi CXXVI. törvény 4. § (2) bekezdés d) pontja szerint - a további törvényi feltételeknek egyébként megfelelő - alapítványokat, társadalmi szervezeteket és közalapítványokat ez évben sem illeti meg a nekik felajánlott Szja 1 %-os összeg akkor, ha 2011. augusztus 1. napja és a kedvezményezetti státusz igazolására szolgáló 1137A számú adatlap keltének időpontja közötti időszakban, akár csak egy napig olyan lejárt esedékességű köztartozásuk állt fenn, amelyre fizetési halasztást vagy részletfizetési kedvezményt nem kaptak.


Köztartozásnak minősül a NAV adóztatási és vámszervénél, valamint az önkormányzati adóhatóságnál (a fővárosi székhelyű adózók esetében az önkormányzati adóhatóság vonatkozásában mind a kerületi, mind a fővárosi önkormányzati adóhatóságra értendő) nyilvántartott, törvényből eredő fizetési kötelezettség. A NAV az általa nyilvántartott adótartozás - beleértve a behajthatatlannak minősített és a letéti számlán szereplő adótartozásokat is - vizsgálata során az adott adónemen nyilvántartott adótartozás összegét csökkenti a más adónemen fennálló túlfizetés összegével.

A fentiekre figyelemmel a személyi jövedelemadó 1 %-ából részesülni kívánó szervezetnek

  • a 2011. augusztus 1-je előtt esedékessé vált és meg nem fizetett köztartozását legkésőbb 2011. július 31. napjáig, továbbá
  • a 2011. augusztus 1. napja és a kedvezményezetti státusz igazolására szolgáló 1137A számú adatlap keltének időpontja közötti időszakban esedékessé váló köztartozását legkésőbb annak esedékessége napján

rendeznie szükséges, mivel a lejárt esedékességű köztartozás 2011. augusztus 1. napjától késve történő rendezése esetén nem jogosult a részére felajánlott Szja 1 % összegére.

A hatályos jogszabályi előírások szerint azonban kivételes méltányosságot érdemlő esetben a NAV eltekinthet a fentiekben ismertetett, köztartozásra vonatkozó feltétel meglététől. Kivételes méltányosságot érdemel különösen, ha az Szja 1 %-os összeg átutalásának meghiúsulása a kedvezményezett alapvető céljának elérését súlyosan veszélyezteti. A kivételes méltányosság gyakorlása esetén az Szja 1 %-os összeg átutalását a NAV akkor teljesítheti, ha a kedvezményezett a fennálló köztartozását rendezi.

Amennyiben a kedvezményezettnek tudomása van arról, hogy a köztartozás tilalmára vonatkozó feltételt nem teljesíti, akkor a 1137A számú adatlapon nyilatkozhat arról, hogy a rendelkezett összeg átutalásának meghiúsulása súlyosan veszélyezteti az alapvető céljainak elérését és - a kivételes méltányosságot megalapozó körülmények elővezetésével egyidejűleg - kérheti a kivételes méltányosság gyakorlását. Amennyiben a kedvezményezettnek a 1137A számú adatlap kitöltésekor még nincs tudomása arról, hogy a törvény által meghatározott időszakban köztartozása állt fenn, a kivételes méltányosság gyakorlását a kedvezményezettség törvényi feltételeinek igazolására irányuló eljárás keretében kérheti, és kérelméről a NAV az alapeljárás keretében dönt.

A NAV a törvényi előírásoknak megfelelően 2011. szeptember 1. napjáig fogja megküldeni a lehetséges kedvezményezettek részére azt a felhívó-tájékoztató levelet, amelyben közli az ez évi felajánlások összegének várható nagyságát. Ez évben sem képezi a felhívó-tájékoztató levél mellékletét az adatlap, tekintettel arra, hogy a 1137A számú adatlap 2011. szeptember 1-jétől a NAV honlapjáról (www.nav.gov.hu) lesz letölthető, és kitöltve - postai úton, személyesen, vagy elektronikus úton - juttatható el a NAV részére.

Forrás: ApehCímkék
1%   adóhatóság   Apeh   szja  

Hozzászólások:


Hozzászólások

További hozzászólások