A társasági adó bevallásának határideje: május 31.

2011-05-28 10:00

Vissza a hírekhez

A 2010. évi társasági adóról szóló bevallást a naptári év szerint működő gazdasági társaságoknak és a non-profit szervezeteknek 2011. május 31‑éig kell benyújtaniuk. Az egyszeres könyvvitelt vezető adózók a 1028 számú, míg a kettős könyvvezetés alá tartozó szervezetek a 1029 számú bevallásban tehetnek eleget adókötelezettségüknek. 2010. január 1-jétől az egyéni cégek is a társasági adó alanyává váltak, és mint kettős könyvvezetésre kötelezett adózóknak szintén a 1029 számú bevallást kell benyújtaniuk. A 2011. évre az Eva tv. szerinti adózást első alkalommal választó adózó a 2010. évi társasági adó kötelezettségét a 1071EVA bevalláson teljesíti szintén 2011. május 31‑éig. A társasági adót a megfizetett adóelőleg és feltöltés figyelembevételével ugyancsak május 31-éig kell az adóalanyoknak megfizetniük.


Amennyiben az alapítvány, az egyesület, az egyház, a közhasznú felsőoktatási intézmény, vagy más erre jogosult szervezet a társasági adóbevallást helyettesítő nyilatkozatot tett 2011. február 25-éig, akkor a szervezetnek társasági adóbevallást nem kell benyújtania. A nyilatkozatot a felsorolt adóalanyok akkor tehették meg, ha 2010-ben vállalkozási tevékenységből származó bevételt nem értek el, és e tevékenységéhez kapcsolódóan költséget nem számoltak el. Ha az arra jogosult adózó nem élt a helyettesítő nyilatkozat lehetőségével, nullás adattartalmú társasági adóbevallást küldjön be.

Felhívjuk egyben a figyelmet az elektronikus beszámoló letétbehelyezési és közzétételi kötelezettség teljesítésére is, melyet a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium (KIM) Céginformációs Szolgálata részére kell, az adott üzleti év mérlegforduló napjától számított 150 napon belül (2011. május.30.) beküldeni (www.e-beszamolo.kim.gov.hu)

Felhívjuk továbbá a figyelmet arra, hogy a társasági adó mértéke évközben módosult. A változások miatt a 2010. év első és második felére eső adót külön-külön kell megállapítani. A témával összefüggésben bővebb tájékoztatás található a http://www.apeh.hu/adoinfo/tarsasagi/tao_valtozasok.html címen.

Az egyes ágazatokat terhelő különadót – a bolti kiskereskedelmi, a távközlési és az energiaellátó vállalkozási tevékenység után – szintén a fent említett időpontig kell bevallani a 1091 számú nyomtatványon.

Forrás: ApehCímkék
adó   adóhatóság   Apeh   bevallás   vállalat   vállalkozás  

Hozzászólások:


Hozzászólások

További hozzászólások