Adóparagrafusok: az iparűzési adó ismét az önkormányzatoknál

2010-06-23 10:10

Vissza a hírekhez

Az Adótörvény 2010. januárjától módosult úgy, hogy a korábbi gyakorlat helyett, mely során a helyi önkormányzatok szedték a helyi iparűzési adót, az Apeh szedhette volna azt, amelyet utólag osztotta volna meg az önkormányzatok között. Ez az új törvényi szabályozás azonban rövid életűnek bizonyult.


A napokban elfogadott, és kihirdetés előtt álló törvénymódosításban ismét azt olvashatjuk, hogy: "A vállalkozók kommunális adójáról és a helyi iparűzési adóról az adóévet követő év május 31-éig kell bevallást tenni. Az adózónak a helyi iparűzési adóelőleg-kiegészítés összegéről az önkormányzati adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon a tárgyév utolsó hónapjának 20. napjáig kell bevallást tennie.”

Ennek értelmében a feladatot visszanyerték most az önkormányzatok, mely az előző átállást követően ismételten szervezési többletfeladatokat igényel helyi szinten is.

A módosítás benyújtóinak fő indoka az önkormányzatiság rendszerének sérelmében rejlik. Indokolásuk szerint: „A helyi iparűzési adó állami adóhatóság általi beszedésének 2010. január 1-től hatályos szabályozása súlyosan sérti a helyi önkormányzatiság több olyan alapjogát is, amelyek a helyi szintű hatalomgyakorlás, mint a demokrácia egyik alapintézményének lényegi ismérvét, azaz az önkormányzatok autonómiáját igyekeznek garantálni. A jogállam működése folyamatában kiemelkedő jelentősége van a demokratikusan megválasztott és megfelelő önállósággal rendelkező helyi önkormányzatok létezésének. A valódi önállóság, autonómia megvalósításához nélkülözhetetlen a szükséges gazdasági feltételek biztosítása is, melynek elsődleges gazdasági alapját a saját bevételek, közöttük a települési önkormányzatok által megállapított és kivetett helyi adók alkotják. Ezen belül az iparűzési adó vált a legjelentősebb saját bevételi forrássá.”

A módosítás szükségességének másik pillérét azon indok képezi, mely szerint az Apeh már jelenleg is sokrétű és nagymennyiségű feladatot lát el. Amennyiben a helyi iparűzési adóval kapcsolatos hatósági feladatok is odakerülnek, semmilyen garancia nincs arra nézve, hogy kellő kapacitás hiányában a tervezett bevételek befolynak. A bevételcsökkenés veszélyét felerősíti az a tény is, hogy az állami adóhatóság egyáltalán nem érdekelt a tervezett helyi adóvételek lehető legteljesebb mértékben történő beszedésében, hiszen az az önkormányzatok saját bevételét képezi, abból az állam nem részesedik.

A javaslattevők azokra az önkormányzatokra is gondoltak, ahol a személyi és tárgyi feltételek nem teszik lehetővé a végrehajtási tevékenység hatékony gyakorlását. Az ő esetükben lehetőséget biztosít a módosítás arra, hogy szerződéskötés alapján a helyi adókban és a gépjármű adóban nyilvántartott hátralékok behajtását az állami adóhatóságra ruházzák át.Címkék
adó   adóhatóság   Apeh   iparűzési adó   jogalkotás   önkormányzat   országgyűlés   törvény  

Hozzászólások:


Hozzászólások

További hozzászólások