Aktuális bevallási határidők

2010-05-29 10:24

Vissza a hírekhez

  1. A naptári évvel azonos üzleti éves társasági adóalanyoknak a 0928. számú bevallást (a 2009. évi társasági adóról, valamint a különadóról) az egyszeres könyvvitelt vezetők által, valamint a 0929. számú bevallást (a 2009. évi társasági adóról, a különadóról, a hitelintézeti járadékról, illetve az energiaellátók jövedelemadójáról) a kettős könyvvitelt vezetőknek, 2010. május 31-ig kell az adóhivatal részére benyújtaniuk. (2010.május 28-ig 2 287 db bevallás érkezett már be az adóhivatalhoz.) Az érintett adózói körnek az egyes nagy értékű vagyontárgyakkal érintett adózóknak szintén 2010. május 31-éigkell a 1042-es bevallást a társasági adóról szóló bevallással együtt teljesíteniük. A társasági adó hatálya alá tartozó, de az adóévtől eltérő üzleti évet választó adóalanynak az adóévi bevallási kötelezettségéről a társasági adóbevallásának benyújtási határidejétől függetlenül 2010. május 31-éig kell a - társasági adóbevallástól elkülönülten - 1042-es bevallást benyújtania önállóan. (2010.május 28-ig ezen bevallásból 119 102 db érkezett az APEH-hoz.
  2. A törvényi rendelkezés értelmében 2009. május 1-től a 2000. évi C. számviteli törvény szerinti elektronikus letétbe helyezési és közzétételi kötelezettség minden olyan adózót érint, amely beszámoló benyújtására, illetőleg közzétételére kötelezett. A naptári évvel azonos üzleti éves vállalkozásoknak az elektronikus úton történő letétbe helyezési és közzétételi kötelezettségüket, az Igazgatási és Rendészeti Minisztérium Céginformációs Szolgálata felé a tárgyévet követő 150. napig kell teljesíteniük. (május 30-ig, azonban ebben az évben a munkaszüneti nap miatt 2010. május 31-ig) Az elektronikus benyújtás technikai feltételei, illetőleg az elektronikus űrlapok az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium a honlapján megtalálhatók.
  3. A 0943. számú az egyszerűsített vállalkozói adó bevallást a Számviteli törvény hatálya alá tartozó adóalanyok esetében 2010. május 31-ig kell az APEH felé teljesíteni.Amennyiben ezen adózók az egyes nagy értékű vagyontárgyakkal kapcsolatos bevallás benyújtásában is érintettek, úgy ugyan ezen napig a 0943. számú bevallással együtt kell a 1042. számú bevallási kötelezettségüknek is eleget tenniük.
  4. Tájékoztatásul közöljük, hogy a 2009. évi iparűzési adóról szóló adóbevallást - az önkormányzati adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon – 2010. május 31-ig - kell a naptári évvel azonos üzleti év szerint működő adóalanynak az adókötelezettség helye - székhely, illetve a Htv. szerinti telephely - szerinti illetékes önkormányzati adóhatósághoz benyújtania. A naptári évtől eltérő üzleti évet választó adózónak a bevallási kötelezettségét az adóév utolsó napját követő 150. napig kell teljesítenie. A 2009. évi bevallásban megállapított kötelezettség befizetését szintén az önkormányzati adóhatósághoz kell teljesíteni, illetőleg a 2009. évre szóló bevallás alapján jelentkező túlfizetést visszaigényelni.

Amennyiben az Adózás rendjéről szóló törvény (2003.évi XCII.) 31.§ (2) bekezdésének alapján az adózó bevallási kötelezettségét elektronikus úton köteles teljesíteni, úgy a fentiekben jelzett bevallásokat is elektronikus úton kéri az Apeh hozzájuk benyújtani.

Forrás: ApehCímkék
adó   adóhatóság   Apeh   bevallás   elektronikus   ügyfélkapu  

Hozzászólások:


Hozzászólások

További hozzászólások