Apeh-tudnivalók az egyszerűsített foglalkoztatáshoz

2010-11-17 09:30

Vissza a hírekhez

Az állami adóhatóság tájékoztatót adott közre az egyszerűsített foglalkoztatáshoz kapcsolódó létszámkorlát megállapításáról, arról, hogy mi minősül alkalmi munkának, és hogy milyen korlátokat kell ilyen foglalkoztatás esetében figyelembe venni.


Az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény (a továbbiakban: Efo.tv.) alkalmazásában alkalmi munkának a munkáltató és a munkavállaló között

a) összesen legfeljebb öt egymást követő naptári napig, és
b) egy naptári hónapon belül összesen legfeljebb tizenöt naptári napig, és
c) egy naptári éven belül összesen legfeljebb kilencven naptári napig létesített,

határozott időre szóló munkaviszony minősül.

Az alkalmi munkára irányuló egyszerűsített foglalkoztatás esetén az egyszerűsített munkaviszonyban egy naptári napon legfeljebb foglalkoztatott munkavállalók létszáma – a munkáltatónak az adott hónapot megelőző hat havi átlagos statisztikai létszámát alapul véve – nem haladhatja meg

  • az Mt. hatálya alá tartozó főállású személyt nem foglalkoztató munkáltató esetében az egy főt,
  • egy főtől öt főig terjedő munkavállaló foglalkoztatása esetén a két főt,
  • hattól húsz főig terjedő munkavállaló foglalkoztatása esetén a négy főt,
  • húsznál több munkavállaló foglalkoztatása esetén a munkavállalói létszám húsz százalékát.

Az előzőek szerint meghatározott napi alkalmi munkavállalói létszámkeretet a munkáltató a tárgyév napjaira egyenlőtlenül beosztva is felhasználhatja, de a tárgyévben fel nem használt létszámkeret a következő naptári évre nem vihető át.

Az előzőekből következik, hogy például az Mt. hatálya alá tartozó főállású személyt nem foglalkoztató munkáltató esetén az évi alkalmi munkavállalói létszámkeret 365 nap. Az egyenlőtlen beosztással történő felhasználás keretében tehát a tárgyévben 365 nap alapulvételével munkavállalóként egy napot számítva több munkavállaló is foglalkoztatható a munkáltatónál egy nap, feltéve, hogy alkalmi munkának minősül a határozott időre szóló munkaviszony. Ha tehát főállású munkavállaló foglalkoztatására nem kerül sor, akkor egy nap egy alkalmi munkavállaló vehető fel az év minden napján.

A munkáltató ily módon egy évben 365-ször (idén – az Efo.tv. hatálybalépésére tekintettel – 2010. augusztus 1-je után 153-szor) foglalkoztathat alkalmai munkavállalót. Ennek a keretszámnak a beosztása a munkáltató belátására van bízva, akár egy nap is alkalmazhat 153 embert, de akkor az év többi 152 napján ilyen módón már nem foglalkoztathat.

Egy másik példát nézve nincs akadálya annak, hogy a munkáltató az Efo.tv. alapján több tíz fő alkalmai munkavállalót foglalkoztasson heti kettő-három napra évente négy-öt alkalommal. Tíz fő foglalkoztatása három napon keresztül a 2010. évi 153 napos létszámkeretből 30 napot vesz el, és ha ez a foglalkoztatás az év során még négy alkalommal ismétlődik, akkor az összesen 150 nap a 2010. évi 153 nap terhére a tíz fővel számolva.

Több, például húsz fő foglalkoztatása esetén három napon keresztül összesen 60 napot vesz el a 2010. évi 153 napos létszámkeretből, amely két alkalom esetén 120 napot tesz ki a 153 felhasználható keretből. Ha a munkáltatónak a 153 napos kereten túlmenően több munkavállalóra lenne szüksége, akár egy napos határozott időre is felvehet további embereket, teljes közteherfizetés mellett, a Munka Törvénykönyve általános szabályai szerint.

Forrás: APEHCímkék
alkalmi munka   Apeh   egyszerűsített foglalkoztatás   munka   munkáltató   törvény   vállalkozó  

Hozzászólások:


Hozzászólások

További hozzászólások