Ár- és belvíz – nekünk is van feladatunk

2010-02-25 11:30

Vissza a hírekhez

Az utóbbi időkben alig telik el olyan év, hogy az ország valamely pontján ne okozna problémát az olvadás utáni árvíz vagy belvíz. A híradásokat aggódva figyeljük, ám tudnunk kell, hogy adott esetben, nekünk, egyszerű állampolgároknak is van tennivalónk, feladatunk a megelőzés, védekezés során.

A 2010. év ismét ár- és belvízzel köszöntött ránk, amely sok munkát adott a szakma dolgozóinak. Jelenleg (2010. február 24.) 17 szakaszon van I. fokú belvízvédelmi készültség, 38 szakaszon II. fokú és 1 szakaszon III. fokú készültséget rendeltek el. Az árvízvédelem tekintetében 380 km hosszan I. fokú, közel 273 km hosszan II. fokú készültség van.


Miről is van szó az egyes készültségi fokozatok esetében?

1. Feladatok az árvízvédekezés egyes készültségi fokozataiban

Az I. fokú készültség: A készültség elrendelésekor a szakasz-védelemvezetőnek a védelmi szakaszt be kell járnia, és a védőművek, zsilipek és egyéb műtárgyak állapotát meg kell vizsgálnia. A készültség ideje alatt 12 órás nappali őrszolgálatot kell tartani. A vízállásokat szükség szerint, de naponta legalább 6 és 18 órakor kell leolvasni, feljegyezni és jelenteni.

A II. fokú készültség: A készültség tartama alatt éjjel-nappali őrszolgálatot kell tartani. A vízállásokat naponta 6, 12, 18, 24 órakor kell leolvasni, feljegyezni és jelenteni. A vízügyi igazgató a készültség elrendelésekor - ha további jelentős áradástól kell tartani - mozgósíthatja a KÖVIZIG védelmi osztagát vagy az osztag egyes részlegeit.

A III. fokú készültség: Vészőröket kell állítani a védmű olyan pontjaihoz és műtárgyaihoz, ahol az állékonyságot súlyosan veszélyeztető jelenséget észlelnek, vagy az árvízvédekezési terv szerint arra számítani lehet. A vízállásokat kétóránként (páros órákban) kell leolvasni, feljegyezni és jelenteni. A tetőző árvízszintek rögzítéséről és beméréséről, a vízhozammérésről, továbbá - szükség szerint - a légi megfigyelésről gondoskodni kell. Azt a helyet ahol a védvonal meghibásodhat, a védekezési készletben rendszeresített jelzőzászlókészletből a fehér színűvel kell megjelölni. A megjelölt helyek felülvizsgálata alapján a fokozott megfigyelés alatt tartandó helyeket sárga, az azonnali beavatkozást igénylő helyeket piros zászlóval kell ellátni.

2. Feladatok a belvízvédekezés egyes készültségi fokozataiban

Az I. fokú készültség: A készültség elrendelése után a szakasz-védelemvezető megvizsgálja a főcsatornák, zsilipek, szivattyútelepek, egyéb műtárgyak állapotát. A készültség ideje alatt - szükség szerint - nappali figyelő- és őrszolgálatot kell tartani. A főcsatornák mértékadó vízmércéinek vízállásait minden reggel 6 órakor kell leolvasni, feljegyezni, és jelenteni a védekező szervezet ügyeletére. Gondoskodni kell a csatornákból a víz szabad lefolyását gátló akadályok eltávolításáról, a szükséges vízkormányzásról, a szivattyútelepek üzemeltetéséről, a műtárgyak megfelelő kezeléséről.

A II. fokú készültség: Az I. fokú készültségre előírtakon túlmenően szükség szerint gondoskodni kell a szállítható szivattyúk készenlétbe helyezéséről, illetve üzembe állításáról, a belvíznek az állandó jellegű belvíztározókba való bevezetéséről.

A III. fokú készültség: A vízügyi igazgató az I. és II. fokú készültségre előírtakon túlmenően szükség szerint elrendeli a belvizek elvezetésének korlátozását, illetőleg a szakaszos vízlevezetést, és igénybe veheti a kiépített, belvíztározásra kijelölt területeket.

Mivel támogathatjuk mi is a védekezési munkákat?

A belvízzel kapcsolatos megelőző tevékenységből a lakóknak is ki kell venni a részüket, hiszen az ingatlanaik előtti területen biztosítani kell folyamatosan a csapadékvíz levezethetőségét, az árkok és átereszek tisztán tartását. Az ilyen helyzetekben válik fontossá, hogy az átereszeket ne zárjuk el, a vízszikkasztó árkokat ne temessük be, ne helyezzünk el olyan tárgyakat, amelyek gátolnák a víz tovább folyását.

A védekezési munkákba szükség esetén bárki bevonható. Fontos tudatában lenni annak, hogy a polgári védelmi kötelezettség a belföldi lakcímmel rendelkező magyar állampolgár férfiakra 18-55, nőkre 18-50 éves korukig terjed ki egyes kivételektől eltekintve. A polgári védelmi kötelezettség az adatszolgáltatási, a bejelentési, a megjelenési kötelezettséget és a polgári védelmi szolgálatot foglalja magában. A polgári védelmi megjelenési és szolgálatadási kötelezettség teljesítését, valamint a település azonnali beavatkozást igénylő mentési munkálataira történő beosztást a kötelezett lakcíme szerint illetékes polgármester határozatban rendeli el. A polgári védelmi szervezet tagját polgári védelmi szolgálatra lehet kötelezni. Aki a polgári védelmi szolgálat ellátására felhívást kapott, köteles az abban megjelölt helyen és időpontban megjelenni, a rábízott polgári védelmi feladatot ellátni, és a kapott utasítást végrehajtani.Címkék
árvíz   belvíz   készültség   védelem  

Hozzászólások:


Hozzászólások

További hozzászólások