Az Apeh tapasztalatai a 2009. évi adóbevallásokról

2010-08-04 10:00

Vissza a hírekhez

Az előző évhez hasonlóan az ’53-as nyomtatványon kellett bevallani, illetve elszámolni a 2009. évi személyi jövedelemadót, a különadót, az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulást, az egészségügyi hozzájárulást és az egyéni vállalkozónak nem minősülő magánszemély járulékát. Továbbá ebben az évben is visszaigényelhető volt a bevallásban a járulékfizetési felső határt meghaladóan levont járulék összege.


Az állami adóhatóság által készített és közzétett jelentés szerint összességében a 2009. évre vonatkozóan több mint 4,5 millió magánszemély személyi jövedelemadó elszámolását fogadta az adóhatóság.

Az adóhatósághoz a 2010. július 25-ei állapot szerint mintegy 3,6 millió (0953-as jelű) személyi jövedelemadó bevallás, 191 ezer (0953E jelű) egyszerűsített bevallás (továbbiakban együtt: személyi jövedelemadó bevallás) és 722 ezer (09M29-es) tételszámot tartalmazó munkáltatói adóelszámolás érkezett be.

A 2008. és a 2009. évi számokat összehasonlítva megállapítható, hogy a munkáltatói elszámolás az előző évi 816 ezer tételhez képest – a 2009. évre beérkezett 722 ezer tétel –, arányában 12%-al csökkent, ugyanakkor a benyújtott személyi jövedelemadó bevallások száma – az egyszerűsített bevallást választók alacsonyabb számára is figyelemmel – a 2008. évi 3 793 813-ról 2009. évre 3 797 956-ra, azaz 0,11%-kal emelkedett.

Az APEH honlapján elérhető Internetes programot használó adózók (az elektronikus úton, illetve az Internetes programmal elkészített kinyomtatott formában teljesítők) – amennyiben figyelembe vették a program figyelmeztető üzeneteit is – „hibátlan” bevallást tudtak készíteni, benyújtani. Ez a gyors feldolgozást és folyószámlára történő könyvelést is segítette, amely egyben a visszatérítések feltétele is.

Az adóhatóság által biztosított Internetes kitöltő programmal elkészített, majd kinyomtatva beérkezett személyi jövedelemadó bevallások az összes, nyilvántartott 3 797 956 db bevallásból idén is jelentős hányadot, 59,6%-ot képviselnek. Ez 2.262.342 darab bevallást jelent. A benyújtott személyi jövedelemadó bevallások számához viszonyítva az elektronikus úton teljesített bevallások száma 6,2%-al 607 325 db bevallásra emelkedett az előző évi 572 164 db-hoz képest.

A hibásan beküldött személyi jövedelemadó bevallások aránya megközelítőleg 13,6%-os. A legtöbbször előfordult hiba, hogy hiányzik az adózó aláírása a bevallásról, és sok hibát követnek el adózók a rendelkezési jogosultságuk érvényesítése során (önkéntes kölcsönös biztosító pénztári kedvezmény esetében) is.

A személyi jövedelemadó bevallások kapcsán felmerülő legfontosabb kérdés, a visszatérítés ideje és összege.

A személyi jövedelemadó bevallás tekintetében – a 2010. július 28-i adatok alapján – az adóhatóság az adózók részére 94,3 milliárd forint adó visszatérítést utalt ki, melynek egy főre eső átlaga 50 627 Ft/fő, ez a szám tavaly 44 324 Ft/fő volt. A kiutalásra nyitva álló határidő túllépése miatt, az 1 862 844 visszatérítési tételből, 2490 bevallás érintett az adóhatóság által fizetendő kamat összegével, mely átlagosan egy adózónak 353 forintot jelent.

A személyi jövedelemadó bevallások kapcsán felmerülő másik igen hangsúlyos kérdés, a befizetési kötelezettség teljesítése.

Az adózók a 2009. adóévre vonatkozóan is élhettek bevallásukban a kedvező részletfizetési lehetőséggel. A szabály szerint, a vállalkozási tevékenységet nem folytató, általános forgalmi adó fizetésére nem kötelezett magánszemély az adóbevallásban befizetendő kötelezettségként megállapított 100 ezer forintot meg nem haladó személyi jövedelemadóját havi egyenlő részletekben, legfeljebb négy hónap alatt pótlékmentesen megfizetheti. A részletfizetés lehetőségével az egyszerűsített bevallást benyújtó
magánszemélyek is élhettek. 

A bevalláson tett jogszerű nyilatkozat esetén, az adóhatóság külön határozatot nem hoz, viszont a kötelezettségük teljesítéséhez levélben, a befizetéshez szükséges készpénz-átutalási megbízást biztosította az adózók részére. Abban az esetben, ha a részletfizetéshez a készpénz-átutalási megbízást az első részlet időpontjáig nem kapta kézhez az adózó, a bevallási kötelezettség teljesítéséhez korábban kiküldött egységcsomagjukban található személyi jövedelemadó befizetésére szolgáló bizonylat felhasználásával teljesítheti az első részletet.

Attól függően, hogy 2, 3 vagy 4 hónapot választott a magánszemély, az egyes részletek befizetésének határideje:

  1. részlet 2010. június 21.
  2. részlet 2010. július 20.
  3. részlet 2010. augusztus 23.
  4. részlet 2010. szeptember 20.

Abban az esetben, ha a magánszemély nem teljesíti az esedékes részlet megfizetését, a kedvezmény érvényét veszti és a tartozás egy összegben esedékessé válik. Ekkor az adóhatóság a tartozás fennmaradt részére az eredeti esedékesség napjától (2010. május 20-tól) késedelmi pótlékot számít fel.

Tipikus hibák a személyi jövedelemadó bevallások kitöltése során

A magánszemélyek a bevallás főlapján követik el még mindig a legtöbb hibát. Jellemzően, hiányzik az adózó aláírása a bevallásról.

Gyakran előfordul a téves adóazonosító szám feltüntetése is – férj adóazonosítóját írja a be a feleség vagy elír adózó egy számot – ilyenkor a bevallás hibásnak minősül, függetlenül attól, hogy számszakilag tökéletes a kitöltése.

Sokszor előfordul, hogy nem jelölik meg a bevallás főlapján, ha a visszaigényelhető összeget vissza szeretnék kérni adózók. Ebben az esetben nem beszélünk hibáról, csak felhívjuk a figyelmet, mert utóbb, csak külön átvezetési nyomtatvány kitöltésével juthat az adózó a pénzéhez, amit elkerülhetne, ha a bevallásán ezt az akaratát jelezte volna. 

Abban az esetben, amikor a magánszemély jövedelméből a kifizető adóelőleget vont le, és azt a magánszemély saját kötelezettségként írja be a bevallásába, azaz nem a kifizető által levont adóelőlegként tünteti fel, úgy fizetési kötelezettsége keletkezhet adózónak a bevallása szerint, holott valójában erről szó sincs. Ennek rendezése felesleges utánjárást eredményez.

Még mindig gyakran előfordul, hogy adózó munkáltatójának nyilatkozott és kérte a munkáltatói adómegállapítást, majd utóbb beadja a 0953-as bevallását is, de erről nem értesíti az adómegállapítással megbízott munkáltatóját. Ezáltal felesleges procedúrának teszi ki magát a magánszemély, mert ilyenkor adóvizsgálattal kell megállapítani, melyik „bevallás” az érvényes, és előfordulhat visszafizetési kötelezettség megállapítása is.

Sokan követik el a rendelkezési jogosultság (önkéntes kölcsönös biztosító pénztári kedvezmény esetében) során azt a hibát, hogy a saját folyószámlájukat tüntetik fel az utalás helyeként. Nem elég kiszámítani a „kedvezmény összegét”, az abból átutalni kért részt is fel kell tüntetni. Ennek hiányában a bevallást javítani kell és addig az összeg átutalására sem kerülhet sor.

Ezt az utóbbi hibát csak azok tudják elkövetni, akik nem az adóhatóság Interneten elérhető programjával készítik el a bevallásukat, mert a kitöltést segítő program ilyen esetekben figyelmezteti adózót.

Forrás és a részletes jelentés: ApehCímkék
adó   adóhatóság   Apeh   bevallás   közlemény   statisztika  

Hozzászólások:


Hozzászólások

További hozzászólások