Az egyszerűsített foglalkoztatás bejelentéséről

2010-08-03 09:00

Vissza a hírekhez

Előző hírünkben rövid kivonatot adtunk közre az egyszerűsített foglalkoztatás augusztus 1-jétől hatályos szabályairól. Most a végrehajtási rendeletből emeltünk ki néhány fontos elemet.


Egyszerűsített módon létesíthető munkaviszony mezőgazdasági, továbbá turisztikai idénymunkára vagy alkalmi munkára. A munkáltató bejelentési kötelezettségét elektronikus úton, központi elektronikus szolgáltató rendszeren keresztül (azaz ügyfélkapun), telefonos ügyfélszolgálaton keresztül telefonon, vagy rövid szöveges üzenet (SMS) útján teljesítheti. A munkáltató akkor élhet az előzőekben felsorolt bejelentési lehetőségek valamelyikével, tehát a telefonon keresztül történő bejelentés lehetőségével is, ha előzetesen regisztráltatta magát az ügyfélkapun. Fontos megjegyezni, hogy a bejelentés papíron, postai úton vagy személyesen történő benyújtására nincs lehetőség.

Az egyszerűsített foglalkoztatással kapcsolatos adatok telefonon történő bejelentése a 185-ös, országon belül helyi tarifával hívható hívószámon intézhető.

A bejelentés megkezdésekor az központi ügyfélszolgálat a bejelentőt nyilatkoztatja arról, hogy korábban tett-e már bejelentést. A bejelentés megkezdéséhez feltétlenül szükség lesz a bejelentő adóazonosító jelére. A bejelentőt nyilatkoztatni kell arról, hogy új bejelentést kíván tenni, vagy korábbi bejelentést kíván módosítani, továbbá arról, hogy a munkáltató által foglalkoztatni kívánt alkalmi munkavállalók létszáma a bejelentés időpontjában és a bejelenteni kívánt munkavállalók létszámát figyelembe véve meghaladja-e az az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvényben (Efo.tv.) meghatározott létszámot, valamint, hogy a munkáltató a tárgyhónapban felhalmozott-e az Efo.tv. 11. § (6) bekezdésében meghatározott kiegyenlítetlen adótartozást.

Ezt követően az ügyfélszolgálat elektronikus űrlapon rögzíti az Efo.tv. 11. § (3) bekezdésében
meghatározott adatokat, valamint a bejelentő nyilatkozatait, tájékoztatja a bejelentőt a bejelentés regisztrációs számáról, majd a telefonbeszélgetés lezárását követően – ha erre a bejelentő oldalán lehetőség van – rövid szöveges üzenetben is megküldi a regisztrációs számot.

Az ügyfélszolgálat hivatali kapun keresztül haladéktalanul továbbítja az elkészített elektronikus dokumentumot az állami adóhatóság részére. Az állami adóhatóság az elektronikus dokumentum hozzá történő megérkezéséről visszaigazolást küld az ügyfélszolgálat számára.

Megjegyzés

A fenti rendelkezések alkalmazhatósága érdekében módosításra került a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény is, amely értelmében: „Rövid szöveges üzenet útján, elektronikus levélben és telefonon is lehet tájékoztatást kérni és teljesíteni vagy jogszabályban meghatározott egyéb esetekben kapcsolatot tartani. A hatóság telefonon és elektronikus levélben előzetesen egyeztetheti az ügyféllel az egyes eljárási cselekmények elvégzésének időpontját.” (Ket. 28/A. § (4) bekezdés)Címkék
Apeh   bejelentés   bevallás   egyszerűsített foglalkoztatás   munka   munkáltató   vállalkozó  

Hozzászólások:


Hozzászólások

További hozzászólások