Az eredetiségvizsgálat-történet vége

2010-03-28 13:45

Vissza a hírekhez

Korábbi híreiben a KözIránytű is beszámolt arról, hogy a 2010. január 1-jén hatályba lépett új szabályozás szerint a 2006 előtt vásárolt új és első tulajdonosnál lévő – akár „szalonszűz” – autóknál is kötelezően el kell végezni az eredetiségvizsgálatot a műszaki vizsga keretén belül. Hírül adtuk, hogy a közlekedési szakminisztérium a probléma feloldása érdekében a vitatott szabályt ilyen formában visszavonta.


A szóvivői megnyilvánulásokat követően végre a Közlöny hasábjain is olvashatjuk az idõszakos vizsgálat keretében elvégzett elõzetes eredetiségvizsgálat díjának visszatérítésérõl szóló kormányrendeletet (A Kormány 86/2010. (III. 26.) Korm. rendelete).

A rendelet értelmében az idõszakos vizsgálat keretében 2010. január 1. és a 2010. február 18. között a miniszteri rendelet 4/C. § (5) bekezdése, vagy 12. § (15) bekezdés a) pontja alapján elvégzett eredetiségvizsgálat díjmentesnek tekintendõ, ha az eredetiségvizsgálat eredményét közlekedési igazgatási eljárásban nem használták fel. Az eljáró hatóság a jogosult kérelmére visszatéríti az eredetiségvizsgálat befizetett díját.

Az eljáró hatóság a díj visszafizetésérõl az eredetiségvizsgálat eredményének közlekedési igazgatási eljárásban való felhasználhatóságára meghatározott idõ elteltét köve tõen határoz.

A díj visszatérítése iránti kérelmet a jogosult 2010. június 30-áig írásban nyújthatja be a Nemzeti Közlekedési Hatósághoz.

A kérelemnek tartalmaznia kell

  1. a jármű rendszámát,
  2. az idõszakos vizsgálat keretében elvégzett eredetiségvizsgálat helyét és idejét,
  3. a jogosult nevét és címét,
  4. a bankszámlaszámot, amennyiben a jogosult a díj visszatérítését bankszámlára utalással kéri teljesíteni, valamint
  5. a jogosult arra irányuló nyilatkozatát, hogy az eredetiségvizsgálat eredményét közlekedési igazgatási eljárásban nem használták fel és – amennyiben a kiadásától számított 60 nap nem telt el – annak felhasználására nem kerül sor.

Az eljáró hatóság – a díj visszatérítésérõl kiadott határozatának jogerõre emelkedését követõ 15 napon belül – a jogosult kérelme szerint, a jogosult által megadott bankszámlaszámra történõ átutalással, vagy címre, készpénz-kifizetés kézbesítésével téríti vissza az eredetiségvizsgálat befizetett díját.


Korábbi híreink:

  1. Tovább pattog az eredetiségvizsgálat labda
  2. Pont kerülhet az eredetiségvizsgálat mizéria végére


Címkék
autó   díj   eredetiségvizsgálat   kormány   közlekedés   rendelet   vizsgálat  

Hozzászólások:


Hozzászólások

További hozzászólások