Az iskoláztatási támogatás felfüggesztésének szabályai

2010-09-17 10:36

Vissza a hírekhez

Az iskolakezdés olyan új szabályokat is magával hozott, melyről talán méltatlanul kevés szó esik. A gyermekvédelmi törvény (Gyvt.) és végrehajtási rendelete (Gyer.) is módosításra került, melynek szigorú szabályai új feladatot adnak az iskolának, a gyámhatóságnak, de nem kis odafigyelést igényelnek a szülőktől sem.


Ha kulcsszavakat kellene kiemelni, azt mondhatnánk, hogy: kötelező védelembe vétel, természetben nyújtott iskoláztatási támogatás, az ellátás felfüggesztése. Korábban elhangzott több médiumban is, hogy a gyermekek igazolatlan iskolai mulasztása megoldandó probléma, a szabálysértési eljárás pedig nem jelent visszatartó erőt, az igazolatlan órák csak szaporodnak. A jogalkotó „keményebb” eszközhöz nyúlt. A családi pótlékot nevelési és iskoláztatási támogatásra bontotta ketté, az igazolatlan órákért „cserébe” pedig kéri az iskoláztatási támogatás összegét. Ötven igazolatlan óra után ugrik az ellátás csengő forintokban történő kifizetése, a hatóság pedig védelembe vételi eljárást indít, melynek kimenetele sem kétséges: a védelembe vétel nem mérlegelés kérdése.

Tíz óra lógás még belefér – az eljárás kezdete

A közoktatási intézmény igazgatója köteles jelezni a védelembe vételi eljárás lefolytatására illetékes jegyzőnek, ha a gyermek igazolatlanul mulasztott kötelező tanórai foglalkozásainak száma az adott tanévben elérte a tízet. A jegyző ekkor végzést hoz, amelyben tájékoztatja az iskoláztatási támogatás jogosultját arról, hogy az adott tanévben igazolatlanul mulasztott ötvenedik kötelező tanórai foglalkozás után elrendeli az iskoláztatási támogatás teljes összege folyósításának felfüggesztését, valamint védelembe nem vett gyermek esetén a gyermek védelembe vételét. Ekkor még minden visszafordítható, ha a szülő és a gyermek közösen gondoskodik arról, hogy a rendszeres iskolába járás megvalósuljon.

Ha azonban az igazolatlan órák száma tovább gyarapodik, az intézmény igazgatója jelzi a jegyzőnek, ha a gyermek igazolatlanul mulasztott kötelező tanórai foglalkozásainak száma az adott tanévben elérte az ötvenet. A jelzéssel egyidejűleg megküldi a jegyzőnek a tankötelezettség nem teljesítésének okait és a tankötelezettség teljesítésének előmozdítására vonatkozó javaslatát tartalmazó írásbeli véleményét.

A jegyző a jelzés alapján az iskoláztatási támogatás felfüggesztése és védelembe nem vett gyermek esetén a gyermek védelembe vétele iránt hivatalból megindítja az eljárást. Az eljárásban 15 munkanapon belül kell döntést hozni. A jegyző az iskoláztatási támogatás felfüggesztését határozatlan időre rendeli el. Az iskoláztatási támogatás felfüggesztésének kezdő időpontja a döntést követő második hónap első napja.

A felfüggesztés időszaka

Az iskoláztatási támogatás felfüggesztésének időtartama alatt a gyermek után járó iskoláztatási támogatást a családtámogatási folyószámlán kell gyűjteni, kivéve akkor ha az iskoláztatási támogatást rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekre tekintettel állapították meg. Ekkor a felfüggesztés időtartama alatt az iskoláztatási támogatás teljes összegét természetbeni formában kell a gyermek számára nyújtani.

A felfüggesztés megszüntetését követően a felfüggesztés időtartama alatt a családtámogatási folyószámlán összegyűlt iskoláztatási támogatás teljes összegét - a felfüggesztés időtartamával megegyező számú hónapra elosztva - havi részletekben, természetbeni formában kell a gyermek számára nyújtani.

Az iskoláztatási támogatás természetbeni formájának meghatározásánál figyelemmel kell lenni a család jövedelmi és vagyoni helyzetére, a gyermek tényleges szükségleteire, a szülő vagy más törvényes képviselő, a korlátozottan cselekvőképes gyermek, a gyermekjóléti szolgálat és a közoktatási intézmény véleményére, továbbá a családnak járó szociális és gyermekvédelmi ellátásokra, támogatásokra, valamint azok céljára. A felfüggesztett iskoláztatási támogatás nem fordítható a család számára egyéb jogcímen nyújtható szociális és gyermekvédelmi ellátások, támogatások kiváltására. Az iskoláztatási támogatás természetbeni formában történő nyújtását a jegyző által kirendelt eseti gondnok biztosítja.

A jegyző az iskoláztatási támogatás felfüggesztéséről szóló határozatot közli a Magyar Államkincstár regionális igazgatóságával.

Felülvizsgálat

A jegyző az iskoláztatási támogatás felfüggesztésének szükségességét hivatalból felülvizsgálja

  • 3 tanítási hónapot magában foglaló időszakonként, azzal, hogy a felülvizsgálattal érintett időszak első napja a közoktatási intézmény igazgatójának 91/G. § (1) bekezdése szerinti jelzése kiállítását követő nap,
  • a tanév lezárását követő 22 munkanapon belül,
  • ha a gyermek a másik szülő szülői felügyelete vagy gyámság alá kerül,
  • ha a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát megállapították vagy megszüntették,
  • illetékességváltozás esetén.

A felfüggesztés megszüntetése

A jegyző megszünteti az iskoláztatási támogatás felfüggesztését, ha a gyermek a felülvizsgálattal érintett időszakban kötelező tanórai foglalkozást igazolatlanul nem mulasztott, vagy a gyermek tankötelezettsége megszűnt, vagy a gyermek védelembe vételét családba fogadása, ideiglenes hatályú elhelyezése, nevelésbe vétele vagy szabadságvesztésének, javítóintézeti nevelésének elrendelése miatt meg kell szüntetni.

A jegyző az iskoláztatási támogatás felfüggesztésének megszüntetéséről szóló, jogerősítési záradékkal ellátott határozatot közli a Magyar Államkincstárral is. Az iskoláztatási támogatás felfüggesztésének megszüntetését követően alapesetben a gyermek védelembe vételét még legalább az iskoláztatási támogatás felfüggesztésének időtartamával megegyező ideig, legfeljebb azonban a gyermek nagykorúvá válásáig fenn kell tartani. Ennek során a családgondozó figyelemmel kíséri az egyéni gondozási-nevelési tervben a gyermek tankötelezettsége teljesítésének előmozdítása érdekében meghatározott feladatok teljesülését.Címkék
államkincstár   gyámhatóság   gyermek   gyermekvédelem   iskola   jegyző   jogalkotás   kormány   oktatás   szociális   támogatás  

Hozzászólások:
Tóth Árpádné 2011-03-10 19:09
Ez a törvény abból a szempontból kimondottan jó hogy ha a szülő dolgozik és nem tudja pontosan nyomon követni a gyereket akkor legalább megtudja hogy merre jár a gyerek. De talán a tájékoztatást a szülőnél kellene kezdeni hogy tisztában legyen a következmények-
kel. Ha egyáltalán érdekli mert sajna nagyon sok szülőt nem igazán érdekel hogy a tanár miért akar például beszélni vele. Egyébként nem kaphatnák erről a törvényről egy példányt nekem is van egy alsós kisfiam és bizony nálunk nincsen ilyen tájékoztatás a szülők számára és ha módom van rá akkor az iskolában kiragasztanám. Mivel talán a nagyobb gyerekek és a szülők is jobban odafigyelnek a dolgokra.
Tóth Árpádné 2011-02-11 21:31
Nekem ezzel csak az a gondom hogy például most tudtam meg azt is hogy ugyan már nem 12000-forint családi pótlék jár hanem több amit valahogy sehol nem közöltek velem. Holott születésétől fogva be van jelentve hogy egyedül nevelő szülő vagyok. Államkincstártól kértem felvilágosítást hogy szociális rászorult ként rehabilitációs jövedelemmel mire vagyok jogosult de mintha tabu téma lenne a kérdésem felvilágosítást erre nem kaptam. Mint ahogy erre a kérdésemre a minisztériumtól sem másra igen erre nem.
Gálik András 2011-02-07 20:42
Bizony, a tájékoztatás nagyon fontos dolog. Nem véletlen, hogy azonnal közzé tettük ezt a hírt mi is, illetve pl. mi a hivatal, a családsegítő szolgálat és az iskolák segítségét kértük ennek a hírelésében. Egyébként egy jó dolog van ebben is. Mégpedig az, hogy az 50 órás hiányzás előtt a jegyző küld egy végzést, épp abból a célból, hogy ne gyűljön össze az az 50 igazolatlan óra. Ennek az első végzésnek még csak tájékoztató szerepe van (10 óra után), de 50 óra után már nincs választási lehetőség.
Tóth Árpádné 2011-02-07 20:17
Ezzel csak az a gond hogy sokszor a szülök vagy rászorulók nincsenek tájékoztatva a jogaikról sem a kötelezettségeikről. Nálunk például a polgármesteri hivatal semminemű tájékoztatást nem ad a rászorulók részére hogy mit kaphatnak. És mit nem utána pedig jön a hideg zuhany a nyakukba. Kötelezővé kellene tenni a hivataloknak hogy mik a jogok a gyermeket nevelő szülőknek és milyen támogatásra jogosultak ugyanakkor a kötelezettségeiket is ugyanúgy.


Hozzászólások

További hozzászólások