Az ORFK is beszáll a választásba - közlemény

2010-09-11 10:00

Vissza a hírekhez

A Magyar Köztársaság elnöke a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választását 2010. október 3-ára (vasárnapra) tűzte ki. A választás az ország életében meghatározó jelentőségű esemény. A választáshoz kapcsolódó rendőri feladatok végrehajtása során fokozott figyelmet igényel a törvényesség betartatása. Határozottan fel kell lépni azokkal szemben, akik a választás jogszerű lebonyolítását akadályozzák, zavarják. Különös jelentőségű, hogy a rendőri tevékenység minden esetben pártpolitikától mentes legyen.


A választási gyűlések nyilvánosak, nem tartoznak a gyülekezési jogról szóló 1989. évi III. törvény (a továbbiakban: Gytv.) hatálya alá, ezért előzetes bejelentés nélkül is megtarthatóak. A rend fenntartásáról a szervezőnek kell gondoskodnia, aki a lebonyolításáért is felelősséggel tartozik.

A választási gyűléseken az állampolgárok szabadon megjelenhetnek, azonban nem tarthatnak maguknál lőfegyvert vagy robbanóanyagot, illetve az élet kioltására vagy testi sértés okozására alkalmas eszközt. A rendezvény szervezője a rend fenntartása érdekében jogosult rendezők segítségét igénybe venni. A rendezők létszáma jogszabályban nincsen meghatározva, de tapasztalataink szerint célszerű, ha az a várhatóan megjelenő érdeklődök 5-10 százalékának megfelelő számban kerül meghatározásra.

A választási gyűlésnek békés keretek között kell megvalósulnia, ezért a résztvevők magatartásának általánosságban is erőszaktól mentesnek kell lennie.
A rendező jogosult a rend fenntartása érdekében a résztvevőkhöz felhívást intézni, illetve intézkedéseket foganatosítani.

Szabálysértést, illetve bűncselekményt valósít meg az a személy, aki a rendező felhívásának nem tesz eleget vagy intézkedéseinek erőszakkal vagy fenyegetéssel ellenáll.

A választási gyűléseket nem szükséges bejelenteni a Rendőrségnek.

Azonban ez nem jelenti azt, hogy a szervező mentesül a más szervek irányába teljesítendő bejelentési, illetve engedélykérési kötelezettség alól.

Javasoljuk, hogy az illetékes önkormányzatoknál érdeklődjenek a közterület-foglalási, hasznosítási szabályokról, és erre figyelemmel kezdjék meg a szervező munkát, illetve tartsák meg a rendezvényt.

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény előírja, hogy a közút nem közlekedési célú igénybevételéhez a közút kezelőjétől hozzájárulást kell kérni. Nem közlekedési célú igénybevételnek minősül például a közúton rendezvények megtartása is.

Annak ellenére, hogy a gyűlés megtartását a Rendőrségen nem kell bejelenteni, arról azonban mégis célszerű az illetékes rendőri szervet tájékoztatni, ugyanis a Rendőrségnek kötelessége a jogsértések megakadályozása. A választási rendezvények rendjének fenntartásában, a jogsértések megelőzésében, illetve megakadályozásában csak akkor tudunk közreműködni, ha tudomásunk van az eseményről és annak biztosítására fel tudunk készülni. Ehhez természetesen információra és megfelelő időre van szükségünk.

Nagy létszámú érdeklődőt vonzó választási rendezvények biztonságos megtartása nehezen képzelhető el rendőrségi közreműködés nélkül. A rendőri tevékenység elengedhetetlen a közutak forgalmának sok esetben szükségessé váló tereléséhez, irányításához. Az azonos helyszínen azonos vagy nagyon közeli időpontban megtartani szándékolt rendezvények biztonságos, atrocitásoktól mentes lebonyolításában is közreműködünk.

Szükség esetén egyeztető tárgyalások megtartásával, illetve tájékoztatással elősegítjük a szervezők tevékenységét.

A társadalomnak fontos érdeke fűződik ahhoz, hogy a választás szilárd köz-biztonsági körülmények között kerüljön lebonyolításra. Ez természetesen a Rendőrség és a gyűlések szervezőinek, rendezőinek és a résztvevő állampolgároknak a tevékeny együttműködése nélkül nem valósítható meg.

Forrás: ORFK Szóvivői Iroda (OS)Címkék
bűncselekmény   orfk   rendőrség   szabálysértés   társadalom   választás  

Hozzászólások:


Hozzászólások

További hozzászólások