Családi pótlék – természetben

2010-03-07 10:00

Vissza a hírekhez

A családi pótlék termeszében történő nyújtása nem tartozik már a legújabb szabályok közé, de beszélni róla és megvizsgálni annak feltételeit érdemes, tekintettel arra, hogy egyre több család kerül nehéz anyagi helyzetbe, mely során előfordulhat, hogy a gyermek veszélyeztetettsége elsősorban elhanyagolása miatt áll fenn, de a családi pótlék célzott felhasználásával a gyermek szükségletei családi környezetben biztosíthatók továbbra is.


Ahogyan mindez elindul

Az, hogy végül a családi pótlékhoz a jogosultak ténylegesen is természetben jussanak hozzá, az ezt célzó eljárás különbözőképpen kezdődhet. Minden esetben a jegyző gyámhatósági jogkörében indítja útjára a folyamatot, akkor, ha hivatalból tudomást szerez a gyermek elhanyagolásáról, a gyermekjóléti szolgálat kifejezetten erre irányuló kezdeményezést terjeszt elő, vagy ha a gyermekvédelmi feladatot is ellátó szervezetek, személyek (pl. iskola, háziorvos, védőnő, rendőrség, a pártfogó felügyelet, stb.) ezt jelzi.

A gyermekjóléti szolgálat 10 munkanapon belül megvizsgálja a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtásának szükségességét, elkészíti az úgynevezett pénzfelhasználási tervet és javaslatot tesz az eseti gondnok személyére. Ha valóban indokolt és kellően alátámasztott a javaslat, akkor a jegyző tárgyalást tart.

A családi pótlék természetbeni formában történő nyújtása időtartamának, mértékének és módjának meghatározásánál figyelemmel kell lenni a gyermek tényleges szükségleteire, a tárgyaláson meghallgatott személyek véleményére, továbbá a családnak járó szociális és gyermekvédelmi ellátásokra, támogatásokra, valamint azok céljára. A természetben nyújtott családi pótlék nem fordítható a család számára egyéb jogcímen nyújtható szociális és gyermekvédelmi ellátások, támogatások kiváltására.

Hogyan tovább?

A jegyző a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtásáról szóló, jogerősítési záradékkal ellátott határozatot közli a Magyar Államkincstárnak a családi pótlékot folyósító regionális igazgatóságával, egyidejűleg megküldi a családtámogatási folyószámla megnyitásához szükséges számla törzsadat bejelentő nyomtatványt és aláírási címpéldányt.

Az átutalást követően legkésőbb 5 munkanapon belül gondoskodni kell a családtámogatási folyószámlára utalt családi pótléknak az eseti gondnok felé történő kifizetéséről.

Természetesen – mivel a családon belül is változhat a helyzet – az előbbi döntés felülvizsgálatra szorul. Ha a felülvizsgálat során a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtása időtartamának, illetve mértékének megváltoztatásáról vagy a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtásának megszüntetéséről születik döntés, a jegyző a jogerősítési záradékkal ellátott határozatot a jogerőre emelkedést követő 5 munkanapon belül közli a Magyar Államkincstárnak a családi pótlékot folyósító regionális igazgatóságával.

A jegyző a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtásának megszűnéséről vagy megszüntetéséről határozatot hoz.

A jegyző a családi pótlék gyermek után járó összegének legfeljebb ötven százalékáig rendelheti el a természetbeni ellátást, melynek időtartama legfeljebb egy éve lehet.Címkék
családi pótlék   családtámogatás   gyámhatóság   gyermek   jegyző   támogatás   ügyintézés  

Hozzászólások:


Hozzászólások

További hozzászólások