Egyszerűsített foglalkoztatás holnaptól

2010-07-31 14:30

Vissza a hírekhez

Egyszerűsített foglalkoztatásra 2010. augusztus 1-jétől a 2010. évi LXXV. törvény (Efo.tv.) rendelkezései szerint létesíthető munkaviszony.


Egyszerűsített foglalkoztatás céljából létrejött munkaviszony a felek megállapodása alapján, a munkáltató bejelentési kötelezettségének teljesítésével keletkezik. Amennyiben azt a munkavállaló kéri, illetve a jogszabály alapján nem elektronikus úton bevallásra kötelezett munkáltató választása szerint, az egyszerűsített foglalkoztatás céljából munkaviszonyt a törvény melléklete szerinti szerződés megkötésével kell létesíteni, és azt legkésőbb a munka megkezdéséig kell írásba foglalni. A munkaszerződésre vonatkozóan az Efo.tv. formaszerződést tartalmaz.

Az egyszerűsített foglalkoztatás céljára létesített munkaviszonyra az Mt. szabályait – az Efo.tv.-ben meghatározott eltérésekkel –, valamint a kötelező 3/2010. (IV. 2.) KSH közlemény alapulvételével legkisebb munkabérről és a garantált bérminimumról szóló külön jogszabály rendelkezéseit kell alkalmazni. Az Efo.tv. tételesen meghatározza, hogy az Mt.-nek mely rendelkezéseit nem lehet alkalmazni egyszerűsített foglalkoztatásnál, például a munkaszerződés módosítására, a munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatásra, a kiküldetésre, kirendelésre, munkaerő-kölcsönzésre, távmunkavégzésre vonatkozó szabályokat.

Alkalmi munka esetén figyelemmel kell lenni többek között a következőkre is:

  • a munkaidő-beosztás az Mt. 119. §-ától eltérően az egybefüggő munkavégzés első napján is közölhető,
  • a munkáltató munkaidőkeret hiányában is elrendelhet az Mt. 120. §-a szerint egyenlőtlen munkaidő-beosztást.

Nem kell alkalmazni az Mt. betegszabadságra, egyéb munkaidőkedvezményekre vonatkozó, valamint az Mt-ben a munkaviszony megszűnése esetén a munkaviszonyra vonatkozó szabályban és egyéb jogszabályokban előírt igazolások kiadására vonatkozó előírásokat.

Egyszerűsített módon létesíthető munkaviszony:

  • mezőgazdasági, továbbá turisztikai idénymunkára vagy
  • alkalmi munkára.
Mezőgazdasági idénymunka
A növénytermesztési, erdőgazdálkodási, állattenyésztési, halászati ágazatba tartozó olyan munkavégzés, amely az előállított áru vagy a nyújtott szolgáltatás természete miatt - a munkaszervezés körülményeitől függetlenül - évszakhoz, az év adott valamely időszakához vagy időpontjához kötődik, illetve a megtermelt mezőgazdasági termékeknek a munkáltató saját gazdasága területén történő anyagmozgatása, csomagolása, feltéve, hogy azonos felek között a határozott időre szóló munkaviszony időtartama nem haladja meg egy naptári éven belül a százhúsz napot.
Turisztikai idénymunka
A kereskedelemről szóló törvényben meghatározott kereskedelmi jellegű turisztikai szolgáltatási tevékenységet folytató munkáltatónál végzett idénymunka, feltéve, hogy azonos felek között a határozott időre szóló munkaviszony időtartama nem haladja meg egy naptári éven belül a százhúsz napot. Kereskedelmi jellegű turisztikai szolgáltatási tevékenységnek számít az idegenvezetői tevékenység, a lovas szolgáltató tevékenység, a szálláshelyszolgáltatási tevékenység, a tartós szálláshasználati szolgáltatási tevékenység, valamint az utazásszervezői és utazásközvetítői tevékenység.
Alkalmi munka
A munkáltató és a munkavállaló között összesen legfeljebb öt egymást követő naptári napig, és egy naptári hónapon belül összesen legfeljebb tizenöt naptári napig, és egy naptári éven belül összesen legfeljebb kilencven naptári napiglétesített, határozott időre szóló munkaviszony.

Az egyszerűsített foglalkoztatással kapcsolatos információkat elérheti többek között az állami adóhatóság honlapján IDE KATTINTVA. Az egyszerűsített foglalkoztatás során alkalmazandó munkaszerződés-mintát pedig LETÖLTHETI ITT.
Címkék
adó   Apeh   bevallás   egyszerűsített foglalkoztatás   közlemény   munka   munkáltató   szerződés   vállalkozó  

Hozzászólások:


Hozzászólások

További hozzászólások