Feltámadó közigazgatási hivatalok?

2010-02-17 11:00

Vissza a hírekhez

A közigazgatási hivatal kontra államigazgatási hivatal kérdéskör nem új keletű már. Az Országgyűlés most ismételten törvényjavaslati szinten tárgyalja a témát, mellyel azonban jókora késésben van már így is.

A törvényjavaslat napirendre tűzésének időszerűségét az indokolja, hogy az Alkotmánybíróság a 131/2008. (XI.3.) AB határozatában a közigazgatási hivatalról szóló 177/2008. (VII.1.) Korm. rendeletet alkotmányellenesnek nyilvánította, ezért azt 2008. december 31-ei hatállyal megsemmisítette. Ezzel egyidejűleg felhívta az Országgyűlést, hogy jogalkotási kötelezettségének 2008. december 31-éig tegyen eleget, ez azonban ez idáig nem történt meg.

A dr. Wiener György és dr. Csiha Judit nevével jegyzett előterjesztés végre rendezné ezt a sürgető problémát, mellyel a honatyák eleget tehetnének több mint egy éve húzódó jogalkotási kötelezettségüknek. A törvény tervezete szerint az önkormányzati törvényben deklarálnák, hogy a fővárosi, megyei közigazgatási hivatal a Kormány törvényességi ellenérzést ellátó szerve. Az új szabályozás szerint a közigazgatási hivatal külön jogszabály rendelkezései szerint ellátná a települési, területi, országos kisebbségi önkormányzatok törvényességi ellenőrzését. A közigazgatási hivatal működését azonban a jövőben is a Kormány határozná meg rendeletében. A törvényjavaslat a közigazgatási hivatal megjelölést kizárólag az önkormányzati törvényben tartaná fenn, ahol a közigazgatási hivatal statuálására sor kerül. Minden más olyan jogszabályban, amely a közigazgatási hivatalra rendelkezést tartalmaz, a szerv elnevezését „helyi önkormányzatok törvényességi ellenőrzésére hatáskörrel rendelkező szerv”-re változtatná. A törvényjavaslat annak indokolása szerint egyes más törvények módosításával a jogrendszerbele fellelhet ő koherencia zavarokat is orvosolná.Címkék
AB   államigazgatás   hivatal   javaslat   közigazgatás   országgyűlés   törvény  

Hozzászólások:


Hozzászólások

További hozzászólások