Hétvégi paragrafus-lavina

2010-10-31 16:46

Vissza a hírekhez

Nem marad munka nélkül az Országgyűlés, törvénytervezetek sora vár elfogadásra. Ezekből szemezgetünk most mi is. Az új irományok közül pedig nem is oly nehéz válogatni, hiszen itt a jövő évi költségvetés tervezete, melyről még bizonyára sok szó fog esni, de változhat a köztisztviselői és a közalkalmazotti törvény is. Porondon van továbbá a szabálysértések, a közigazgatási hatósági eljárás témája, és még sok egyéb érdekesség.


Világra jött a jövő évi költségvetés tervezete, hamarosan elválik, hogy nehéz szülés lesz-e az elfogadása

A tervezet az államháztartás központi alrendszerének a 2011. évi bevételi főösszegét 13.079.153,4 millió forintban, kiadási főösszegét 13.767.940,6 millió forintban, hiányát 688.787,2 millió forintban állapítja meg. „A Kormány gazdaságpolitikájának középpontjában a gazdaság növekedésének beindítása és a foglalkoztatás növelése áll, a költségvetés stabilitásának megtartása mellett.” – mondja ki a javaslat indokolása. Az iromány teljes szövege elérhető a parlament.hu honlapon, ahol az érdeklődők a törvény-tervezet egyes részleteit tematikus menü alapján elérhetik az indokolással együtt.

Közszolgák – lapátra téve?

Mind a Köztisztviselői törvény (Ktv.), mind pedig a Közalkalmazotti törvény (Kjt.) módosítására vonatkozó törvénytervezet elkészült.

A Ktv. módosítás nem jelent nagy meglepetést. Várható volt, hogy itt is kulcsfontosságú pont lesz, hogy a köztisztviselőt indokolás nélkül lapátra lehessen tenni. Ennek cizelláltabb megfogalmazása: „A közszolgálati jogviszonyt a munkáltató felmentéssel indokolás nélkül megszüntetheti.” Ennek indoka pedig az, hogy „a jogviszony munkáltató általi megszüntetésének egyszerűsítése lehetőséget nyújt a minőségi szakembergárda kialakítására és a közszolgálatában végzett munka színvonalának emelésére. Ennek a célnak nem csak az államigazgatásban, hanem a közigazgatásban is meg kell valósulnia. Szükséges az önkormányzati képviselő-testületek hivatalában is megteremteni a munkáltató általi, indokolás nélküli, rövid felmentési idővel történő felmentés lehetőségét.” – indokol az előterjesztő. További részletek olvashatók az irományban ITT.

A Kjt. módosítási javaslat a közalkalmazotti vezetői megbízásokat bolygatja meg. Az előterjesztők javasolják a kinevezett vezetői rendszer megszüntetését, a Kjt. és végrehajtási rendeletei vonatkozó rendelkezéseinek hatályon kívül helyezését és a korábban alkalmazott és működő modell (kinevezés szerinti munkakör és magasabb vezetői, illetve vezetői megbízás) egységes visszaállítást valamennyi ágazatban. Ennek értelmében a tervezet szerint magasabb vezetői, vezetői beosztás csak megbízással, az eredeti munkakör mellett lesz ellátható. A teljes irományt megtalálja ITT.

További törvénytervezetek után böngéssze a parlament.hu honlapot. A fentiek egyelőre tervezetek, az elfogadott és hatályba lépő rendelkezésekről folyamatosan tudósítunk.Címkék
jogalkotás   költségvetés   kormány   közalkalmazott   közszolga   köztisztviselő   országgyűlés   törvény  

Hozzászólások:


Hozzászólások

További hozzászólások