Iránytű a közlekedési kedvezményhez 2. – A gépkocsi átalakítási támogatás

2010-02-14 17:04

Vissza a hírekhez

Ahogyan azt előző összefoglalónkban is olvashatták, a súlyos mozgáskorlátozott személy közlekedési kedvezményei három csoportba sorolhatók:

 • a személygépkocsi szerzési támogatás,
 • a személygépkocsi átalakítási támogatás és
 • a közlekedési támogatás.

A második részben az átalakítási támogatás lényeges tudnivalóit foglaljuk össze.

 


Az átalakítási támogatás

 • a vezetés feltételeként külön jogszabály alapján előírt, gyárilag automata sebességváltóval felszerelt személygépkocsi vásárlásához, illetve személygépkocsi segédberendezéssel történő felszereléséhez, átalakításához nyújtott támogatás, továbbá
 • a személygépkocsi olyan átalakításához nyújtott támogatás, amely lehetővé teszi a súlyos mozgáskorlátozott személy személygépkocsival történő szállítását, vagy
 • a személygépkocsinak a súlyos mozgáskorlátozott személy biztonságos szállítását szolgáló eszközzel való ellátásához nyújtott támogatás.

Az átalakítási támogatás mértéke az átalakítás költsége, de legfeljebb 30.000 forint, és ezen ellátásra is érvényes, hogy ugyanazon személy hétévenként egy ízben jogosult rá.

Átalakítási támogatásra az az érvényes vezetői engedéllyel rendelkező súlyos mozgáskorlátozott személy jogosult, aki a kérelem benyújtását megelőző hét éven belül nem részesült átalakítási támogatásban, és akinek a családjában a tárgyévet megelőző év havi átlagos nettó jövedelme a tárgyév január 1. napján érvényes öregségi nyugdíj legkisebb összegének kettő és félszeresét nem haladja meg.

Átalakítási támogatásra jogosult az az érvényes vezetői engedéllyel rendelkező személy is

 • aki a vele közös háztartásban élő súlyos mozgáskorlátozott házastársa, vagy
 • gyermeke - ha a szállítás a 4. § (2) bekezdés a) pontjában foglaltaknak megfelel - személygépkocsival történő szállítását vállalja,
 • aki a kérelem benyújtását megelőző hét éven belül mozgáskorlátozottságra vagy súlyos mozgáskorlátozottságra tekintettel nem részesült átalakítási támogatásban, valamint
 • akinek családjában az egy főre jutó jövedelem a 4. § (1) bekezdés b) pontja szerinti összeget nem haladja meg.

Átalakítási támogatás iránti kérelem a tárgyévben bármikor benyújtható a lakóhely vagy tartózkodási hely szerinti illetékes települési önkormányzat jegyzőjénél.

A kérelemhez mellékelni kell

 • a súlyos mozgáskorlátozottság tényét igazoló orvosi szakvéleményt
 • a jövedelemigazolásokat
 • a gyógykezelésre vonatkozó igazolást
 • a súlyos mozgáskorlátozott, illetve a szállítást végző személy érvényes vezetői engedélyének fénymásolatát, vagy a gépjárművezetői alkalmasságát tanúsító szakvélemény fénymásolatát, vagy a súlyos mozgáskorlátozott személy házastársa, illetőleg szülője írásbeli nyilatkozatát
 • a munkaviszony, a tanulói jogviszony fennállására vonatkozó igazolást
 • a súlyos mozgáskorlátozott, illetve a szállítást végző személy nyilatkozatát, hogy a kérelem benyújtását megelőző hét éven belül saját vagy más személy mozgáskorlátozottságára, súlyos mozgáskorlátozottságára tekintettel nem részesült átalakítási támogatásban

A következő írásunkban a közlekedési támogatásról nyújtunk rövid összefoglalót.Címkék
átalakítás   autó   hivatal   jegyző   kérelem   közlekedés   mozgáskorlátozott   szociális   támogatás   ügyintézés  

Hozzászólások:


Hozzászólások

További hozzászólások