Iránytű a közlekedési kedvezményhez 3. – A közlekedési támogatás

2010-02-15 09:00

Vissza a hírekhez

Az előző két rövid összefoglaló anyagunkban a közlekedési kedvezmény két típusáról, a szerzési és az átalakítási támogatásról írtunk, jelenlegei, egyben záró tájékoztatónk a közlekedési támogatásról ad alapvető információkat. Ne feledje, hogy a közlekedési támogatás iránti kérelmét is április 30. napjáig kell benyújtania.

A közlekedési támogatás a súlyos mozgáskorlátozott személy közlekedési többletköltségeinek részleges támogatása. A közlekedési támogatás összege a jogszabályban meghatározott szorzószám és a közlekedési támogatás alapösszegének a szorzata. Az alapösszeg mértéke évente 7.000 forint.


A közlekedési támogatás számítási módja

A szorzószámok mértéke:

 1. ha a súlyos mozgáskorlátozott személy az öregségi nyugdíjkorhatárt nem töltötte be, és
  - tanulói jogviszonyban vagy munkaviszonyban áll: 3,5,
  - ha az előző pontban foglalt feltételek egyikének sem felel meg: 1;
 2. ha a súlyos mozgáskorlátozott személy az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte: 1
 3. Ha a súlyos mozgáskorlátozott személy kiskorúak eltartásáról saját háztartásában gondoskodik, részére az eltartottak számától függetlenül a kiszámított közlekedési támogatás összegén felül még az alapösszeg 0,5-es szorzószámmal számított összegének megfelelő támogatás is jár. Ha egy háztartásban több súlyos mozgáskorlátozott személy is eltartónak minősül, akkor az eltartottak számától függetlenül valamennyien jogosultak a növelés összegére. (családfenntartói támogatás)

Amennyiben a súlyos mozgáskorlátozottság ténye év közben következett be, arra az évre a közlekedési támogatás összegét időarányosan a kérelem benyújtását követő hó 1. napjától kell megállapítani.

...és aki nem jogosult a támogatásra

 

 • aki fogyatékossági támogatásban részesül.
 • ha a súlyos mozgáskorlátozott családjában az egy főre jutó, a tárgyévet megelőző év havi átlagos nettó jövedelme a tárgyév január 1. napján érvényes öregségi nyugdíj legkisebb összegének kettő és félszeresét meghaladja.

A kérelem benyújtása

A közlekedési támogatás iránti kérelem a tárgyévben április 30-áig benyújtható a lakóhely vagy tartózkodási hely szerinti illetékes települési önkormányzat jegyzőjénél. A közlekedési támogatás iránti kérelem a határidőt követően is benyújtható, amennyiben a súlyos mozgáskorlátozottság ténye a tárgyévben következik be.

A kérelemhez mellékelni kell

 • a súlyos mozgáskorlátozottság tényét igazoló orvosi szakvéleményt
 • a jövedelemigazolásokat
 • a gyógykezelésre vonatkozó igazolást
 • ha a súlyos mozgáskorlátozott személy eltartottról gondoskodik, az eltartott természetes személyazonosító adatait, továbbá az elhelyezését igazoló bírói ítélet vagy gyámhatósági határozat fénymásolatát
 • a munkaviszony, a tanulói jogviszony fennállására vonatkozó igazolást
 • a súlyos mozgáskorlátozott személy nyilatkozatát arról, hogy a kérelem benyújtásának időpontjában fogyatékossági támogatásban nem részesül

Iránytű a közlekedési támogatás számításához

Életkor Tanul, dolgozik
támogatás Ft/év
Inaktív támogats
Ft/év
1-62
24.500
7.000
62-
7.000
7.000

A családfenntartói támogatással együtt:

Életkor
Tanul, dolgozik
támogatás Ft/év

Inaktív támogatás
Ft/év

1-62
28.000
10.500
62-
10.500
10.500Címkék
hivatal   jegyző   kérelem   közlekedés   mozgáskorlátozott   szociális   támogatás   ügyintézés  

Hozzászólások:
sanci200 2011-03-04 16:23
Jónapot. Az lenne a kérdésem hogy igénybe vehetem-e a közlekedési támogatást, ha 80% rokkant vagyok egyik vesém sem müködik és közel 10 éve járok művese kezelésre. Sajnos a háziorvosom alég elszomorító választ adott hogy nincs baj a hallásomal és a látásommal ezér nemtöltötte ki a papírt, de van olyan betegtársam aki már igénybe vette a támogatást.Viszont az orvosszakértői vélemény szerint az egészségkárosodás mértéke 80 % os. Ezt szeretném megtudni. Válaszukat előre is köszönöm!


Hozzászólások

További hozzászólások