Iskolagyümölcs-program

2010-05-12 10:33

Vissza a hírekhez

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter az 58/2010. (V. 7.) FVM rendeletében szabályozta az iskolagyümölcs-program 2010/2011. tanévi végrehajtását


Az iskolagyümölcs-program keretében támogatás vehető igénybe az általános iskola 1–4. évfolyamán tanuló gyermekeknek a 2010/2011. tanítási évben friss étkezési almával történő ellátása után. A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás. A támogatás kedvezményezettjei a tanulók. Az iskolagyümölcs-program keretében támogatás jogosultjai a közoktatási intézmények.

Az iskolagyümölcs-programban az a zöldség-gyümölcs termelői csoport, termelői szervezet, társulás, valamint almatermelő vehet részt, amely vagy aki rendelkezik a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) iskolagyümölcs-programban történő részvételre vonatkozó előzetes jóváhagyásával.

A kérelmező az előzetes jóváhagyás iránt kérelmét az MVH által rendszeresített, és az MVH honlapján közzétett nyomtatványon 2010. május 14-éig nyújthatja be az MVH Piaci Támogatások és Külkereskedelmi Intézkedések Igazgatóságához. Az előzetes jóváhagyási kérelem benyújtására nyitva álló határidő jogvesztő. Az MVH azoknak a kérelmezőknek a listáját, amelyeknek az iskolagyümölcs-programban történő részvételét előzetesen jóváhagyta, legkésőbb 2010. május 28-áig a honlapján közzéteszi.

Az iskolagyümölcs-program keretében – az MVH által jóváhagyott mennyiség erejéig és a megállapodásban meghatározott ütemezéssel – szállítható termék fogyasztásra közvetlenül alkalmas és a 7. § szerinti minőségi és élelmiszer-biztonsági feltételeknek megfelelő, az Európai Unióban megtermelt friss étkezési alma.

A kérelmező 2010. május 28-tól 2010. június 20-ig egy vagy több közoktatási intézménnyel köthet közoktatási intézményenként egy megállapodást a támogatott terméknek a tanulók számára történő kiszállítására. Egy közoktatási intézmény a csak egy kérelmezővel köthet megállapodást. Tagintézmény megállapodás megkötésére nem jogosult. A megállapodásban a jogosult tanulók számát a közoktatási intézménybe a 2010/2011. tanév első évfolyamára beíratott tanulóknak és a közoktatási intézményben a 2009/2010. tanévben az 1–3. évfolyamra járó tanulóknak a megállapodás megkötésekor fennálló száma alapulvételével kell meghatározni. A tanulónként kiosztásra kerülő termék mennyisége hetente legfeljebb négy darab, foglalkozási naponként legfeljebb egy darab alma.

A közoktatási intézmény köteles a tanulók számáról és a kiosztott alma mennyiségéről naprakész nyilvántartást vezetni. Köteles továbbá a támogatott terméket a tanulók részére a közétkeztetéstől eltérő időpontban kiosztani.Címkék
étkezés   gyermek   ifjúság   iskola   mezőgazdaság   rendelet  

Hozzászólások:


Hozzászólások

További hozzászólások