Ismét alkotmányos kereteken túlnyúló gyakorlat Monokon

2010-02-20 11:00

Vissza a hírekhez

Monok települést nem először említik egy lapon az Alkotmánybírósággal – a taláros testület alkotmányellenesnek találta a település egyik helyi rendeletének szabályait.


Az Észak-magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal vezetője törvényességi észrevételt tett Monok Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló rendeletének módosításáról szóló rendeletével kapcsolatosan. A képviselők ezt nem fogadták el, ezért a hivatalvezető az Alkotmánybírósághoz fordult, melynek eredményeképpen az Alkotmánybíróság megállapította, hogy a hivatkozott rendelkezés valóban alkotmányellenes, ezért azt megsemmisítette.

Az alkotmányossági aggályokat a következő, módosító rendelkezések váltották ki:

„Meg kell vonni az önkormányzat által megállapított illetőleg folyósított rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt, a kiegészítő gyermekvédelmi támogatást, valamint a rendkívüli gyermekvédelmi támogatást attól a szülőtől, akiknek a gyereke a közoktatási intézmény figyelmeztetése ellenére igazolatlanul hiányzik az iskolából illetőleg az iskolai életmódra felkészítő kötelező óvodai foglalkozásról, és ezzel a szülő a gyermek nevelését, értelmi, erkölcsi fejlődését veszélyezteti.”

Az AB a fenti rendelkezést törvénysértőnek és alkotmányellenesnek nyilvánította, hivatkozva arra, hogy a képviselő-testület hatásköre a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapítására terjed ki, ezt az ellátást kiegészítheti, más pénzbeli támogatást állapíthat meg és a támogatást természetbeni ellátás formájában is nyújthatja. A képviselő-testület túlterjeszkedett a gyermekvédelmi törvényben kapott felhatalmazáson, amely kellő indok e szabályok megsemmisítéséhez. A határozat indokolásához továbbá hozzátette: „A jelen ügyhöz kapcsolódva elvi éllel jegyzi meg továbbá azt is az Alkotmánybíróság, hogy az önkormányzatoknak számos lehetősége van alkotmányos keretek között kezdeményezni a szükségesnek ítélt magasabb szintű jogalkotást, a jogállamiság sérelmét is eredményező törvénysértő rendeletalkotás helyett.”Címkék
AB   alkotmány   államigazgatás   gyermek   önkormányzat   rendelet  

Hozzászólások:


Hozzászólások

További hozzászólások