Ismét az ügyfelek értesítésének módjáról

2011-06-10 10:00

Vissza a hírekhez

Három kivételével valamennyi biztosítótársaság szerint rendben van az, hogy a díjfizetésre felszólító leveleket, a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás szerződését megszüntető értesítéseket a megbízott nyomdák készítik, borítékolják és juttatják el a postának. Az ombudsman nem fogadta el a magyarázatot, ugyanis a posta már csak az átvett levelek darabszámát rögzíti, ami nem bizonyíték a kézbesítésre. A pénzügyi felügyelet is megvizsgálja a problémát.


Szabó Máté egy korábbi vizsgálata után felkérte a gépjármű-felelősségbiztosítási szolgáltatást nyújtó biztosítótársaságokat, hogy a szerződések díjfizetésére vonatkozó felszólító levelet, és a szerződés megszűnéséről szóló értesítést címzettenként azonosítható módon küldjék meg az ügyfeleiknek. A biztosítónak ugyanis hitelt érdemlő módon kell igazolnia, hogy levélben értesítette ügyfelét. A nevet és címet nem, csak a feladott levelek számát tartalmazó postakönyv nem bizonyíték. A jogbiztonság és a tisztességes eljárás joga sérül, ha a biztosító mégis erre a postakönyvre hivatkozva fogja fel teljesítettnek az előzetes és utólagos értesítési kötelezettségét – figyelmeztetett még februárban Szabó Máté ombudsman és a jogbiztonság sérelmét, a tisztességes eljáráshoz való jog csorbulását látta több társaság gyakorlatában.

Egy biztosítótársaság már ajánlott küldeményt postáz, két másik most tér át olyan módszerre, amely igazolja a feladás tényét. A többiek gyakorlatában egyébként a nemzetgazdasági miniszter sem látja a tisztességes eljárás sérelmét, ugyanis megítélése szerint a jogszabály alapján az ügyfélnek már a szerződés megkötése előtt igen részletes tájékoztatást kell kapnia a biztosítótársaságtól.

Az országgyűlési biztos az ajánlott levelet küldő három biztosítótársaság válaszát fogadta el, a többi biztosítónak és a nemzetgazdasági miniszternek jelezte, hogy a jelentésében foglaltakat változatlan tartalommal fenntartja. Szabó Máté kérte az érintetteket, hogy az álláspontjukat vizsgálják felül. Jelezte azt is, hogy a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete az ombudsmani jelentésben megfogalmazott ajánlással egyező álláspontra helyezkedett annak elbírálása során, mikor tekinthető igazolható módon kiküldöttnek a hátralékos díj megfizetésére vonatkozó felszólítás, illetve a biztosítási szerződés megszűnéséről szóló értesítés. Tájékoztatta az érintetteket, hogy a közeljövőben a Felügyelet is megvizsgálja majd, vajon a biztosítók igazolt módon küldik-e meg ügyfeleiknek a gépjármű-felelősségbiztosítási szerződések díjfizetésére felszólító leveleket és a szerződés megszűnéséről szóló értesítéseket.

Forrás: OmbudsmanCímkék
autó   biztosítás   gépjármű   közlekedés   közlemény   ombudsman   ügyintézés   vizsgálat  

Hozzászólások:


Hozzászólások

További hozzászólások