Kérdések-válaszok az elektronikus adó-ügyintézésről

2010-04-07 14:45

Vissza a hírekhez

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben meghatározott adózói körnek (a havi adó- és járulék bevallásra, illetőleg összesítő nyilatkozat benyújtására kötelezetteknek) elektronikus úton kell valamennyi bevallási, illetőleg adatszolgáltatási kötelezettségét teljesítenie.

Ezen túlmenően bármely adózónak lehetősége van adóügyeinek elektronikus intézésére az adóügyek elektronikus intézésének szabályairól szóló 34/2007. (XII. 29.) PM rendeletben meghatározottak szerint. Így az adózók a bevallási és adatszolgáltatási kötelezettségen túlmenően a bejelentési és változás-bejelentési kötelezettségüket is teljesíthetik elektronikus úton. Elektronikus úton adóhatósági szolgáltatás keretében általános, nemleges, együttes adóigazolás, jövedelemigazolás és illetőségigazolás kiadását, valamint a köztartozásmentes adózói adatbázisba történő felvételt lehet kezdeményezni. Az adózóknak lehetőségük van a személyi jövedelemadójuk 1 %-áról rendelkező nyilatkozatuk, valamint fizetési könnyítési kérelmük elektronikus úton történő előterjesztésére. Mindezek mellett minden adózónak lehetősége van saját adófolyószámlájának megtekintésére, valamint az általa bejelentett és az adóhatóság által nyilvántartott adatainak elektronikus úton történő megtekintésére és ezen adatok letöltésére.

Az APEH egy csokorba gyűjtötte az ezzel kapcsolatos, gyakran felmerülő kérdések körét, melyeket az alábbiakban mi is közzéteszünk:

Mikor nem kell benyújtani a 180-as számú adatlapot?

Nem kell az adóhatóságnál az ügyfélkapus regisztrációról bejelentést tennie annak a magánszemélynek, akit nem érint a havi adó és járulék bevallási, valamint az összesítő nyilatkozat benyújtási kötelezettség, és saját bevallását saját maga elektronikusan szeretné benyújtani.

Kiegészítő tevékenységet folytató (nyugdíjas) egyéni vállalkozó kötelezett-e elektronikus bevallás benyújtására?


A kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozó - amennyiben nem kötelezett havi adó és járulék bevallás benyújtására (mert pl. munkáltató, illetőleg kifizető), vagy összesítő nyilatkozat benyújtására – nem kötelezett elektronikus bevallás benyújtására sem. Tehát a nyugdíjas egyéni vállalkozók adózási kötelezettségében nem keletkezik változás, az egészségügyi szolgáltatási járulékot és a nyugdíjjárulékot a személyi jövedelemadó bevallásukban vallják be.

Az egyidejűleg több biztosítási jogviszonyban álló egyéni vállalkozó (van 36 órát meghaladó munkaviszonya, közép- vagy felsőfokú oktatási intézményben nappali tagozaton folytat tanulmányokat, társas vállalkozás személyesen közreműködő tagja) mikor kötelezett elektronikus úton a havi bevallás benyújtására?

A másodfoglalkozású egyéni vállalkozónak azokban az esetekben kell elektronikus úton teljesíteni a havi adó és járulék bevallását saját kötelezettségéről és adatairól, amikor adó és/vagy járulékalapot képező jövedelmet szerzett (1-2. pont), vagy választása (3.-4. pont) alapján válik a bevallás benyújtására kötelezetté. Ezek a következő esetek:

  1. Ha van vállalkozói kivét, amely a személyi jövedelemadó alapja, és egyben a társadalombiztosítási járulék, az egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulék és a nyugdíjjárulék (tagdíj) alapja is.
  2. Ha eva adózó egyéni vállalkozó esetében van eva adóalap, átalányadózó egyéni vállalkozó esetében van az átalányadó alapját képező jövedelem.
  3. Ha választása alapján az egyéni vállalkozó nem a társas vállalkozás személyesen közreműködő tagjaként fizeti meg a tevékenységre jellemző kereset alapján a társadalombiztosítási, az egyéni egészségbiztosítási-, munkaerő-piaci járulékot és a nyugdíjjárulékot, hanem egyéni vállalkozóként.
  4. Ha a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 29/A. § (3) bekezdése alapján az eva szabályai szerint adózó biztosított egyéni vállalkozó a magasabb összegű társadalombiztosítási ellátások megszerzése érdekében egyoldalú, az adóévre szóló nyilatkozattal vállalta (első ízben az adóévet megelőző év december 20-áig, illetve azt követően a november hónapra vonatkozó járulékbevallásával egyidejűleg), hogy a járulékokat magasabb járulékalap után fizeti meg. Az eva adózó, ha legalább heti 36 órás foglalkoztatással járó munkaviszonyban is áll, illetve egyidejűleg közép vagy felsőfokú oktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében folytat tanulmányokat, a munkaviszonya, illetőleg a tanulói, hallgatói jogviszonya megszűnését követő tárgyévi időszakra is választhatja a magasabb járulékalap utáni járulékfizetést.

Társasház alkalmazottat nem foglalkoztat, semmiféle kifizetést nem teljesít. Kötelezett-e havi bevallás benyújtására?

Amennyiben a társasház nem minősül kifizetőnek, munkáltatónak (foglalkoztatónak), havi adó és járulék bevallás benyújtására nem lesz kötelezett.

Társasház alkalmazottat nem foglalkoztat, de a közös képviselőnek havonta megbízási szerződés alapján kifizetést teljesít. Kötelezett-e havi bevallás benyújtására?

Igen, az adózás rendjéről szóló törvény rendelkezései alapján a kifizető havi adó és járulék bevallás benyújtására kötelezett.

Mezőgazdasági őstermelőnek mikor kell benyújtania a T180-as adatlapot?

A hatályos jogszabályok alapján a mezőgazdasági őstermelőnek főszabályként akkor kell bejelentést tennie az ügyfélkapus regisztrációjáról a T180-as adatlapon, ha biztosítottnak minősül. Ezen túlmenően ha a nem biztosított mezőgazdasági őstermelő egyéb okból elektronikus bevallásra kötelezett (mert pl. munkáltatónak, kifizetőnek, vagy egyéni vállalkozónak minősül, vagy összesítő nyilatkozat benyújtására köteles), illetve a bevallását képviselője nyújtja be elektronikusan, az ügyfélkapus regisztráció időpontját, illetve a képviselő személyét a T180-as adatlapon szintén be kell jelentenie az állami adóhatósághoz.

További letölthető dokumentum az APEH honlapján:

32. füzet - Tájékoztató az adóügyek elektronikus úton történő intézéséhez

Forrás: ApehCímkék
adó   Apeh   bevallás   elektronikus   hivatal   magyarorszag.hu   ügyfélkapu  

Hozzászólások:


Hozzászólások

További hozzászólások