Kérdések - válaszok a kormánytisztviselőkről

2010-10-29 10:00

Vissza a hírekhez

A HVG-ORAC Kiadó megszervezte 2010. október 27. napján a konzultációjával egybekötött szakmai szemináriumát többek között a törvény indokolásában megjelölt célokról, a közszolgálati jogviszony megszüntetésének következményeiről, valamint az Alkotmánybíróságnak a témában kifejtett állásfoglalásáról. A rendezvény előadói Dr. Zanathy János, Dr. Magyarfalvi Katalin és Dr. Dualszky Katalin voltak.


Olvasóink 2010. október 17-ig tehették fel kérdéseiket, melyeket továbbítottunk a szervezőknek, akik a következő válaszokkal szolgáltak.

„Meg szeretném kérdezni a jubileumi jutalommal kapcsolatban, hogy akkor semmiféle jogorvoslati lehetőségük nincs azoknak, akik köztisztviselőből automatikusan kormánytisztviselői jogviszonyba kerültek és ezzel éveket veszítettek el pl. a 40 éves jubileumi jutalomra gondolok. Akkor mindenki, aki elveszíti, a jutalmat annak bele kell törődnie?”

A jubileumi jutalom számítása bíróság előtt vitatható. Mindazonáltal, sajnos bele kell törődnie a jubileumi jutalom elvesztésébe annak, akinek az új számítási mód szerint az valóban nem jár.

 

„2 év múlva szeretnék előrehozott öregségi nyugdíjba menni. 2012-ben lennék jogosult a 40 éves jubileumi jutalomra is, de a 2010-es kormánytisztviselőnek történő átsorolásom miatt megváltozott a jogosultsági idő kezdete. A kérdésem az lenne, hogy az Autóközlekedési Tanintézet Igazgatóságán (Bp.Baross u. 76.) 1975-1983-ig eltöltött jogviszonyom miért esik ki a jogosultsági időszakból? Igazgatóságunk a KPM-hez tartozott, majd az 1983.évi 7. számú Törvényerejű rendelet a KPM helyett létrehozta a Közlekedési Minisztériumot, majd nem sokkal később, 1983.július 1-vel megszőnt az ATŐ. Jogutódok a Minisztertanács 15/1983.(VŐ.1.)sz. rendelete alapján a megyei és fővárosi tanácsok alá kerültek. Miért nem számítható be ez az időszak közalkalmazotti jogviszonyként?”

Az ehhez hasonló kérdéseket az dönti el, hogy az érintett személy a Kjt. vagy a Ktv. hatálya tartozó szervnél állt-e munkaviszonyban, vagy közszolgálati, közalkalmazotti jogviszonyban. Amennyiben igen, úgy ennek ideje a jubileumi jutalomra jogosító idő számításánál figyelembe veendő, amennyiben nem, úgy ez az időszak a jubileumi jutalomra jogosító időbe nem számít bele. A fenti konkrét esetben is ezért nem számítható be a kérdezett időszak a jubileumi jutalomra jogosító időbe. 

 

„Kérdéseim az alábbiak a kormánytisztviselői tv-el kapcsolatban: - Van-e a munkáltatónak tájékoztatási kötelezettsége abban a tekintetben, hogy a törvény életbe lépésével a jubileumi jutalomra jogosító időszakként mit vesznek figyelembe a fennálló munkaviszonyom időtartamában? (Köztisztviselői kinevezésemben és minden módosításban a közszolgálati munkaviszony kezdeteként 1975. július 10-et jelölik meg.) Mióta ez megváltozott azóta nem módosították a kinevezésemet, vagy legalábbis nem kaptam róla semmiféle írásbeli értesítést."

Az új kinevezésbe elvben bele kell foglalni, hogy megváltozott a jubileumi jutalom számításának módja.

 

"Az eddigi „szolgálati idő kezdete”-nek időpontja is változik?"

A kérdés nem teljesen egyértelmű. A besorolás szempontjából vett szolgálati idő nem változik, a jubileumi jutalom szempontjából vett szolgálati idő a fentiek szerint változhat. 

 

"Amennyiben a munkáltatóm úgy dönt, hogy (természetesen indoklás nélkül) felmond nekem, akkor milyen szabályok szerint számítják ki a végkielégítést. Esetemben szintén közigazgatásból közös megegyezéssel 2004. május 1-vel dolgozom ennél a hivatalnál, előtte 1992. január 1-től dolgoztam szintén a közigazgatásban egy másik központi hivatalban. Nekem mi jár, mire vagyok jogosult?"

A végkielégítés számítása nem változott, a Ktv. korábbi szabályai az irányadóak.

 

"Nem tartozik a jogbiztonság körébe, hogy a fenti kinevezések birtokában, bizton számíthat egy ötven éves ember arra, hogy megkapja ezt a sok éven keresztül „beígért” jubileumi juttatást, ami a havi járandósághoz képest nagyon jelentős? Azt 3 nap híján el lehet vonni indoklás nélkül?”

Az Alkotmánybíróság kimondta, hogy a jubileumi jutalom nem alapjog, az nem jár alanyi jogon. Így, amennyiben az új számítási mód szerint a jutalom nem jár, azt akár 1 nap híján is el lehet vonni.

 

„Kérdésem a következő: Az Igazságügyi Alkalmazotti Jogviszony nem számít bele a kormánytisztviselők jubileumi juttatásának éveibe?”

De beleszámít.

 


 

 

A válaszokért köszönet az előadóknak és a szervezőknek!Címkék
fórum   jubileumi jutalom   konferencia   kormánytisztviselő   közszolga   törvény  

Hozzászólások:


Hozzászólások

További hozzászólások