Közlemény a jelenléti ívvel kapcsolatban

2010-04-18 11:30

Vissza a hírekhez

Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal közleménye az egyszerűsített foglalkoztatás keretében növénytermesztési idénymunkát végzők alkalmazása során használatos nyomdai úton előre előállított jelenléti ívvel kapcsolatban.


Az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2009. évi CLII. törvény (továbbiakban: Törvény) a növénytermesztési idénymunka keretébe tartozó munkaviszony létesítésére – az adminisztráció csökkentése érdekében, ha a munkavállaló nem kéri a munkaszerződés írásba foglalását, illetve, ha az alkalmazás egybefüggő időtartama nem haladja meg a 30 napot – lehetővé teszi a Törvény 2. sz. melléklete szerinti JELENLÉTI ÍV (továbbiakban: nyomtatvány) alkalmazását. A nyomtatványt a munkáltatónak szigorú számadás alá kell vonni.

A Törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtására kiadott 88/2010. (III. 26.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) szerint a nyomtatványon, a Törvény 2. számú mellékletében foglalt kötelező adatokon túl, fel kell tüntetni az állami adóhatóság által engedélyezett sorszámtartománynak megfelelő sorszámot. A Rendelet előírja, hogy a nyomtatvány nyomdai úton történő előállítása az állami adóhatóság által a nyomtatvány előállítója részére előre kijelölt sorszámtartományban folyamatosan, az adott sorszámtartományba illeszkedő sorszám kihagyás és ismétlés nélküli felhasználásával történik és a nyomtatvány előállító, forgalmazó kizárólag ezeknek a követelményeknek megfelelő nyomtatványt értékesíthet. A nyomtatvány előállítója, forgalmazója köteles e tevékenységét az állami adóhatóságnak előzetesen bejelenteni, továbbá az általa értékesített nyomtatványt – a nyomtatvány értékesítéséről kibocsátott számla tőpéldánya alapján – sorszám szerint nyilvántartani. A nyomtatványt előállítóként, forgalmazóként értékesítő adóalany köteles a nyomtatvány értékesítéséről kibocsátott számlán feltüntetni az értékesített nyomtatvány megnevezése mellett annak sorszámát is az első sorszámtól az utolsóig, valamint a nyomtatvány beszerzőjének adószámát, vagy annak hiányában adóazonosító jelét. A sorszámtartományt az állami adóhatóság a nyomtatvány előállítójának írásos kérelmére jelöli ki.

A sorszámtartomány igénylés a már ismert nyomdai úton előállításra kerülő nyugta-, számla nyomtatványok sorszámtartományának igénylésére szolgáló „Kérelem” erre a célra kibővített részében történik, amely megtalálható a honlapon, a Nyomdai sorszámintervallumok/Letölthető dokumentumok/Kérelem a nyomdai úton előállításra kerülő nyugta-, számla és jelenléti ív sorszámtartományának kijelöléséhez néven. A kérelmet az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Ellenőrzési Főosztályhoz (1054 Budapest, Széchenyi u. 2.) kell eljuttatni, amely az APEH-hoz történő beérkezést követő 30 napon belül kijelöli a sorszámtartományt és azt időszakos rendszerességgel – nyomtatvány előállítónként – az internetes honlapján közzéteszi.

Forrás: ApehCímkék
alkalmi munkavállalói könyv   Apeh   egyszerűsített foglalkoztatás   közlemény   mezőgazdaság   munka   munkáltató  

Hozzászólások:


Hozzászólások

További hozzászólások