Még ma megtudhatja, hogy felvették-e!

2010-07-22 08:10

Vissza a hírekhez

A mai napon kerül sor a 2010. szeptemberben induló felsőoktatási képzések ponthatárainak meghatározására. A felsőoktatási felvételi eljárásban a ponthatárok alakulását több tényező is befolyásolja. Egyrészt a felsőoktatási intézményekbe felvehető államilag támogatott hallgatói létszámkeret, másrészt az adott intézmény által felvehető létszámkeret, valamint maguk a jelentkezők is alakítják választásaikkal és felkészültségükkel.


A meghirdetett képzésekre vonatkozó ponthatárok megállapítását a felsőoktatási intézmények és az Oktatási Hivatal vezetői, szakemberei készítik elő a Nemzeti Erőforrás Minisztérium együttműködésével, valamint az Educatio Nonprofit Kft. informatikai, szakmai támogatásával. Munkájukat egy összetett számítógépes algoritmus segíti, amely képes egyszerre vizsgálni a jelentkezők felvételi összpontszámát, az általuk felállított intézményi rangsort, a felsőoktatási intézményekbe felvehető államilag támogatott hallgatói létszámkeretet és az intézmény által felvehető hallgatók számát is.

Létszámkeret és az összlétszám

A Kormány évről évre meghatározza a felsőoktatás államilag támogatott létszámkeretét - azaz országosan megállapítja, hogy az egyes képzési területeken hány hallgató kezdheti meg tanulmányait államilag támogatott képzésben.

Az államilag támogatott és a költségtérítéses képzésekre felvehető jelentkezők száma adja ki az egyetemek, főiskolák által felvehető összlétszámot.

Az algoritmus működése

A számítógépes rendszer szakonként országos rangsorba állítja a jelentkezőket - az általuk elért felvételi összpontszám alapján -, majd a legjobb teljesítményű jelentkezőtől kezdve elhelyezi őket az általuk első helyen választott felsőoktatási intézménybe és képzésre. Amennyiben egy-egy intézményben már betelt a felvehető összlétszám, akkor az oda első helyen jelentkezett, a jelentkezői összpontszámokból álló rangsor szerint sorra kerülő diákokat már a második jelentkezési helyükre veszi fel, és így tovább.

Ez a folyamat addig zajlik, míg az adott képzési területen, illetve képzésen el nem éri a felvettek száma az országosan felvehető támogatott létszámkeretet. Ezt követően a költségtérítéses jelentkezők közül „vesz fel" annyit, amennyit az intézmény kapacitása enged.

Összegzésként elmondható, hogy a ponthatárok országos jelentkezői rangsor alapján, de intézményenként külön megállapítva születnek, hiszen minden intézmény más és más ponthatárnál éri el az általa felvehető összlétszám határát. A rendszer biztosítja, hogy a jelentkező arra a képzésre nyerjen besorolást, ahol a felsőoktatási felvételi jelentkezési lapon felállított sorrendjében a pontszáma először eléri a megállapított ponthatárt.

Lehet előre becsülni a ponthatárokat?

A fentiekből is látszik, hogy a ponthatárokat több változó is alakítja. A létszámkeret és a felvehető összlétszám mellett a jelentkezők teljesítménye is befolyásolja. Minél több jelentkező szeretne bejutni az adott képzésre, annál valószínűbb, hogy ott magas lesz a megállapított ponthatár.

Ezért nehéz előzetes jóslatokba bocsátkozni. A jelentkezések alapján annyi bizonyosan elmondható, hogy a hagyományosan nagy túljelentkezésű képzéseken és intézményekben lesznek magas ponthatárok. A www.felvi.hu honlap Ponthatárok, rangsorok menüpontjában, az Elmúlt évek statisztikái pont alatt a 2001-ig visszamenőleg megtalálható adatokból le lehet szűrni, melyek azok a képzések és intézmények, ahol jellemzően nagy a túljelentkezés, ezért csak a legjobb képességű jelentkezők tudnak bejutni.

Mi történik a ponthatárok megállapítása után?

A 2010. évi általános felsőoktatási felvételi eljárás ponthatárainak megállapítására 2010. július 22-én kerül sor. Ezt követően az Oktatási Hivatal valamennyi jelentkezőnek ún. besorolási határozatot küld arról, hogy az egyes jelentkezési helyeken hány pontot ért el, mennyi ott a ponthatár, valamint hogy besorolást nyert-e valamelyik jelentkezésére, és ha igen, melyikre. Függetlenül attól, hány képzést jelölt meg, egyazon felsőoktatási felvételi eljárásban a jelentkező csak egy helyre sorolható be: az általa felállított sorrendben arra a képzésre, ahol először éri el a megállapított ponthatárt.

A felvételről szóló határozatot és a beiratkozással kapcsolatos információkat az az egyetem, főiskola küldi meg, ahová besorolást nyert a jelentkező.

A hivatalos ponthatárok elsőként - még 2010. július 22-én késő este - a www.felvi.hu honlapon jelennek meg. A regisztrált jelentkezők személyes oldalukon (Én felvim) is megtalálják a jelentkezéseikhez tartozó ponthatárokat. Akik felsőoktatási felvételi jelentkezési lapjukon megadták mobiltelefonszámukat, sms-ben is kapnak értesítést.

Forrás: felvi.hu

PONTHARÁOK A FELVI.HU-N! RÉSZLETEK ITT!


Címkék
elektronikus   felsőoktatás   felvételi   felvi.hu   iskola   oktatás  

Hozzászólások:


Hozzászólások

További hozzászólások