Megalakult az Ifjúsági Koordinációs Bizottság

2010-02-26 10:10

Vissza a hírekhez

Az IKB egy olyan operatív, szakmai testület, amelynek feladata, hogy összehangolja az ifjúsági korosztályok tekintetében illetékes összes minisztérium és szerv munkáját, javaslatokat dolgozzon ki az ifjúsági terület fejlesztésére rendelkezésre álló erőforrások elosztására és felhasználására. Feladata továbbá, hogy koordinálja a Nemzeti Ifjúsági Stratégiában foglaltak végrehajtását, a kétéves nemzeti cselekvési tervek elkészítését, valamint segítse az elvégzett feladatok monitorozását.

Az Országgyűlés 2009. október 26-án fogadta el a Nemzeti Ifjúsági Stratégiát. A stratégia felvázolja a magyar ifjúság fejlődésének 15 éves irányait. Az I. cselekvési tervet a kormány 2010. január 13-án fogadta el.

A megalakult Ifjúsági Koordinációs Bizottság stratégiai szempontból kiemelt néhány fontosabb intézkedése a többi között, hogy át kell tekinteni, és felülvizsgálni az ifjúsági jogi és szakmai normákat, a gyermek- és ifjúsági célú pályázati rendszereket, előkészíteni a szükséges jogszabályi módosításokat. Támogatni kell a gyermekek és fiatalok számára az egész évben programokat és szolgáltatásokat biztosító szervezetek tábori programjait, a pályaorientációs szolgáltatások fejlesztését, valamint az életpálya-tanácsadás módszertanának megújítását.

Az IKB elnöke a szociális és munkaügyi miniszter, a működésével kapcsolatos titkársági feladatokat a Szociális és Munkaügyi Minisztérium látja el. A bizottság szükség szerint, de legalább fél-évente egy alkalommal ülésezik. Létrehozásának alapja: a Nemzeti Ifjúsági Stratégia.

Forrás: SzMMCímkék
bizottság   gyermek   ifjúság   koordináció   program   szociális  

Hozzászólások:


Hozzászólások

További hozzászólások