Megkezdődik az államigazgatás átalakítása

2010-09-16 10:00

Vissza a hírekhez

A Kormány döntött a területi államigazgatási szervezetrendszer átalakítását megalapozó intézkedésekről. A területi államigazgatás hatékony szervezeti kereteinek kialakítása érdekében a Kormány a következőket határozta.


 • A Kormány szükségesnek tartja az integrált területi államigazgatási szervezetrendszer meg valósítását a hatékonyabb, takarékosabb, átláthatóbb és ellenőrizhetőbb államigazgatási működés feltételeinek megteremtése érdekében.
 • A Kormány felhívja a minisztereket, hogy az általuk irányított központi hivatalok 3. pontban meghatározott területi szervei tekintetében bármely földrajzi illetékességgel vagy működési területtel rendelkező területi államigazgatási szervre és bármely jogállással működő szervre/szervezeti egységre (továbbiakban: területi szerv) vonatkozóan

a) hajtsák végre a jelen kormányhatározatban meghatározott szervezeti változások meg valósítása érdekében szükséges intézkedéseket,

b) gondoskodjanak a határozatban foglaltak tekintetében az előkészítés és meg valósítás feltételeiről, beleértve a saját feladat- és hatáskörükbe tartozó jogszabályok, és az állami irányítás egyéb jogi eszközei szükséges előkészítését, illetve módosítását.

 • A Kormány a szervezeti integrációban részt vevő területi államigazgatási szervek körét az alábbiakban határozza meg:

1. Területi Igazságügyi Hivatalok,

2. Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatalok,

3. Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Kirendeltségei,

4. Földhivatalok,

5. Regionális Egészségbiztosítási Pénztárak,

6. Regionális Nyugdíjbiztosítási Igazgatóságok,

7. Regionális Munkaügyi Központok,

8. Regionális Munkaügyi Felügyelőségek,

9. Regionális Munkavédelmi Felügyelőségek,

10. Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Regionális Felügyelőségei,

11. Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Regionális Irodái,

12. Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Regionális Intézetei,

13. Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatóságai,

14. Nemzeti Közlekedési Hatóság Regionális Igazgatóságai,

15. Oktatási Hivatal Regionális Igazgatóságai.

 • A Kormány felhívja a Magyar Államkincstárat, hogy szorosan működjön együtt a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériummal az integrált ügyfélszolgálati rendszer kialakítása és működtetése, valamint a hatósági ügyek tekintetében a létrejövő fővárosi, megyei kormányhivatalok hatékony feladat-végrehajtása érdekében.
 • A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal kirendeltségei tekintetében a 3. pont az 1290/2005/EK tanácsi rendeletnek a kifizető ügynökségek és más testületek akkreditációja és az EMGA és az EMVA számláinak elszámolása tekintetében történő alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 885/2006/EK rendeletben meghatározott akkreditációs követelmények teljesíthetősége függvényében kerül alkalmazásra.
 • A területi államigazgatás szervezeti integrációja meg valósításának időpontja: 2011. január 1.
 • A Kormány felhívja az érintett minisztereket, hogy – a területi államigazgatási szervek szervezeti rendszerének, pénzügyi-gazdálkodási helyzetének, működésének és létszámhelyzetének, a szervet érintő esetleges EU-s pályázatoknak a felmérése, és a területi államigazgatási szervezetrendszer átalakítását megalapozó intézkedések és feladatok meg valósítása, továbbá a többlet forrás-igények felmérése érdekében – a közigazgatási és igazságügyi miniszter, valamint a nemzetgazdasági miniszter megkeresésére teljesítsenek adatszolgáltatást a közigazgatási és igazságügyi miniszter, valamint a nemzetgazdasági miniszter felé.
 • A Kormány felhívja a nemzetgazdasági minisztert a területi államigazgatás szervezeti integrációjához szükséges költségvetési-pénzügyi intézkedések meg valósításának megalapozására, különösen arra, hogy a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló törvény tervezetének elkészítésekor kiemelten vegye figyelembe – a 7. pontban foglalt adatszolgáltatás adatait is felhasználva – a területi államigazgatási szervezetrendszer integrációjának költségvetési hatását, valamint legyen figyelemmel a jelentős saját bevétellel rendelkező területi államigazgatási szervek sajátos költségvetési helyzetének rendezésére. A területi államigazgatási szerveket integráló új megyei, fővárosi kormányhivatal költségvetését a költségvetési törvény tervezetének „Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium” fejezete tartalmazza.
 • A Kormány felhívja a közigazgatási és igazságügyi minisztert, hogy nyújtson be törvényjavaslatot a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, amely tartalmazza különösen az integrálás által létrejött kormányhivatalok szervezetére, feladataira, és szakmai és funkcionális irányítására vonatkozó rendelkezéseket, és az ezzel összefüggésben szükséges törvénymódosításokat.
 • A Kormány felhívja a közigazgatási és igazságügyi minisztert, hogy nyújtson be kormány-előterjesztést a fővárosi és megyei kormányhivatalokról szóló törvény felhatalmazása alapján, amely tartalmazza a kormányhivatalok szervezetére, működésére és jogutódlására vonatkozó részletes szabályokat.
 • A Kormány felhívja az érintett minisztereket, hogy készítsék elő és küldjék meg a közigazgatási és igazságügyi miniszter részére a területi államigazgatási szervezetrendszer integrációja meg valósítását szolgáló egyéb jogszabály-módosításokat, különös tekintettel a regionális illetékességű területi államigazgatási szervek esetleges megyei szintű integrálására.
 • A Kormány felhívja az érintett minisztereket, hogy a közigazgatási és igazságügyi miniszter koordinálásával tegyék meg a területi államigazgatási szervezetrendszer integrációjához szükséges, az átszervezést megalapozó – pénzügyi, személyügyi, dologi, elhelyezési – intézkedéseket, készítsék elő az alapító, átalakító és megszüntető okiratokat, szervezeti és működési szabályzatokat.


Címkék
államigazgatás   hatóság   jogalkotás   Kormány   kormányhivatal   miniszter   minisztérium   társadalom  

Hozzászólások:


Hozzászólások

További hozzászólások