Mire figyeljünk vasárnap - választás 2010.

2010-09-30 10:26

Vissza a hírekhez

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán az szavazhat, aki a Magyar Köztársaság területén lakóhellyel rendelkezik és a szavazás napján a Magyar Köztársaság területén tartózkodik és nagykorú és magyar állampolgár vagy az Európai Unió más tagállamának állampolgára vagy menekült vagy bevándorolt vagy letelepedett.


 A szavazás menete

Ha a választópolgár a személyazonosságát és a lakcímét igazolta, és szerepel a névjegyzéken, a szavazatszámláló bizottság (SZSZB) a szavazólapokat a hivatalos bélyegzővel – a választópolgár jelenlétében – lebélyegzi, és a borítékkal együtt átnyújtja a választópolgárnak. Önnek, mint választópolgárnak is fontos tudnia, hogy ennek hiánya a szavazat érvénytelenségét eredményezi. A választópolgár a névjegyzék aláírásával igazolja, hogy a szavazólapokat átvette. Ha a választópolgár kifogásolja, hogy a névjegyzéket alá kell írnia, az SZSZB elnöke felvilágosítja őt arról, hogy az aláírás célja a szavazólapok átvételének elismerése.

Abban az esetben, ha a választópolgár a névjegyzéket nem hajlandó aláírni, a szavazólapokat ettől függetlenül oda kell adni neki. Ilyen esetben az aláírás megtagadásának tényét a választói névjegyzékre rávezetik. Az írásképtelen választópolgár helyett az SZSZB két tagja írja alá a névjegyzéket, e körülmény feltüntetésével.

A szavazólapok és a boríték átnyújtása után az SZSZB – ha ezt az állampolgár igényli – megmagyarázza a szavazás módját. A magyarázat nem tartalmazhat olyan agitációt, amely alkalmas a választópolgár döntésének befolyásolására.

10 000-nél több lakosú települések

A választópolgár figyelmét fel kell hívni, hogy érvényesen szavazni csak a hivatalos szavazólapokon lehet,

  • az egyik polgármesterjelölt neve melletti,
  • az egyik képviselőjelölt neve melletti,
  • az egyik megyei lista neve feletti (kivéve a megyei jogú városban)

körbe tollal írt, egymást metsző két vonallal: + vagy X.

10 000 vagy annál kevesebb lakosú települések

A választópolgár figyelmét fel kell hívni, hogy érvényesen szavazni csak a hivatalos szavazólapokon lehet,

  • az egyik polgármesterjelölt neve melletti,
  • az egyik megyei lista neve feletti,
  • az egyéni listás képviselő-választás szavazólapján a szavazólapon feltüntetett számú képviselőjelölt neve melletti

körbe tollal írt, egymást metsző két vonallal: + vagy X.

Szavazni csak a szavazóhelyiségben lehet, és a szavazólapot tollal kell kitölteni. 

A szavazófülke a szavazás titkosságának biztosítására szolgál, de igénybevételére senki nem kötelezhető. 

Az a választópolgár, aki nem tud olvasni, illetve akit testi fogyatékossága vagy egyéb ok akadályoz a szavazásban, más választópolgár – ennek hiányában az SZSZB két tagjának együttes – segítségét igénybe veheti. Egyéb esetekben a szavazólapok kitöltésének ideje alatt csak a szavazó tartózkodhat a szavazófülkében. 

Kitöltés után a választópolgár a szavazólapokat a borítékba teszi és az urnába helyezi.

Ha az urnába helyezés előtt a választópolgár jelzi, hogy a szavazólapon hibát ejtett, annak kitöltését elrontotta, kérésére a bizottság a rontott szavazólap helyett újat ad. A cserére egy választópolgár esetében csak egy alkalommal, és csak a szavazólap urnába helyezése előtt van mód.

Forrás: Választási füzetek 173/1, 173/2.Címkék
bizottság   képviselő   névjegyzék   önkormányzat   polgármester   szavazás   szavazólap   választás  

Hozzászólások:


Hozzászólások

További hozzászólások