Pályázat lakhatási támogatásra

2010-04-30 10:37

Vissza a hírekhez

A Szociális és Munkaügyi Minisztérium, illetve a Hajléktalanokért Közalapítvány megbízásából és támogatásával minden régióban pályázati támogatás igényelhető a 2008. szeptember 30-át követően kilakoltatott, azaz önálló lakhatását elveszített, kiskorú (18 év alatti) gyermeket nevelő családok önálló lakhatásának elősegítésére.


Előre láthatóan országosan összesen mintegy 750-800 család lesz támogatható.

 

Az pályázhat, aki

  1. nagykorú és
  2. önálló lakhatását (saját tulajdon, vagy önkormányzati bérlet) 2008. szeptember 30-át követően veszítette el és
  3. az együttköltözőknek legalább egy 18 év alatti gyermek áll gondozásuk alatt és
  4. önálló lakhatása jelenleg nem biztosított - azaz nem rendelkezik beköltözhető saját tulajdonú lakással, vagy önkormányzati bérlakással és
  5. az együttköltözők egy főre jutó havi nettó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum 3,5-szörösét (azaz 99.750 Ft/fő-t) és
  6. vállalja a támogatás folyósításának teljes idejére a támogató intézménnyel való együttműködést, az erre vonatkozó együttműködési megállapodást megköti.

A támogatás mértéke

  1. A támogatás mértéke - az együttköltözők számától függetlenül - egy lakásbérlet esetében legfeljebb összesen 300.000 Ft.
  2. A teljes támogatás havi egyenlő, vagy csökkenő részletekben legalább 6 hónapon, de legfeljebb 12 hónapon keresztül nyújtható.
  3. A támogatás kizárólag lakásbérleti, albérleti díjra, a lakásbérlet, albérlet egy összegű tartós lekötésére, kauciójára fordítható.
  4. A támogatás havi összege a havi bérleti díj összege (rezsiköltségek nélkül), de legfeljebb havi 50 ezer Ft, amely havonta közvetlenül a kérelmező részére kerül kifizetésre abban az esetben, ha az együttműködést betartja.

A pályázat benyújtható

2010. április 28-tól folyamatosan, de legkésőbb 2010. szeptember 30-ig.

A pályázó személyek a pályázatot kizárólag a pályázati kiírásban megjelölt, a támogatandó lakásbérlet fekvése szerinti településen lévő, vagy ennek hiányában az e településhez legközelebb lévő szociális segítő szervezetnél (mentor szervezetnél) nyújthatják be személyesen.

Forrás: Hajléktalanokért KözalapítványCímkék
krízis   lakás   pályázat   program   szociális   támogatás   válság  

Hozzászólások:


Hozzászólások

További hozzászólások