Rendőrségi kontroll egyes közszolgák fölött?

2010-10-28 10:00

Vissza a hírekhez

Dr. Pintér Sándor, belügyminiszter javaslatcsomagja több olyan törvényt is módosít, amely a rendészeti feladatokkal összefügg, többek között az ügyészségről, a rendőrségről, a közúti közlekedésről, a nemzetbiztonsági szolgálatokról, a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról, a közterület-felügyeletről, a szabálysértésekről szóló törvényt, és ahogyan a címben is jeleztük: a közalkalmazotti és a köztisztviselői törvényt is.


Új jogintézményként jelenik meg a javaslatban a megbízhatósági vizsgálat. A megbízhatósági vizsgálat célja annak megállapítása, hogy az azzal érintett eleget tesz-e a jogszabályban előírt hivatali kötelezettségének. Ennek megállapítása érdekében a megbízhatósági vizsgálatot végző szerv a munkakör ellátása során a valóságban is előforduló vagy feltételezhető élethelyzeteket hoz mesterségesen létre. A megbízhatósági vizsgálat során meghatározott módon – a bírói engedélyhez kötött információgyűjtés kivételével, az elrendelő határozat indokolásában írt cél megtartásával – titokban információ gyűjthető.

A tervezet szerint a belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerv kizárólagos hatáskörrel a vonatkozó jogszabályok alapján ellátja majd a hivatásos állományba jelentkezőnél, valamint a hivatásos állomány tagjánál a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló törvényben meghatározott kifogástalan életvitel ellenőrzését. Elvégzi a rendőrség, a büntetés-végrehajtási szervezet, a vám- és pénzügyőrség, az állami és hivatásos önkormányzati tűzoltóság, a polgári védelem, az Alkotmányvédelmi Hivatal és a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat hivatásos állományú tagjai, valamint a fenti szervek, az idegenrendészeti és menekültügyi hatóság, az állami adóhatóság és a Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ kormánytisztviselői, köztisztviselői, valamint közalkalmazotti jogviszonyban álló tagjai (azaz a védett állomány) megbízhatósági vizsgálatát.

Fentiekkel összhangban a Köztisztviselői Törvényt (Ktv.) akként módosítja, miszerint ha a rendőrségről szóló törvény a Ktv.-ben meghatározott munkavégzési szabályra külön ellenőrzési lehetőséget teremt a közigazgatási szerv köztisztviselői tekintetében, a közszolgálati jogviszony létesítésének és fenntartásának feltétele az ellenőrzéshez való hozzájárulás. A közigazgatási szervvel közszolgálati jogviszonyban állók tekintetében – ha a rendőrségről szóló törvény előírja – a rendőrségről szóló törvény szerinti belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerv ellenőrizheti, hogy a közigazgatási szervvel közszolgálati jogviszonyban álló köztisztviselő eleget tesz-e az e törvényben meghatározott hivatali kötelezettségének.

A fenti módosító javaslatok hasonló formában beépülnének a Közalkalmazotti Törvénybe is.

A törvényjavaslat indokolása szerint a hazai szabályozásban – a nemzetközi gyakorlatnak megfelelően – a megbízhatósági vizsgálat a közszolgálat, valamint a hivatásos szolgálat ellátásának jogszerűségét, a feladat ellátása során tanúsított magatartást, az intézkedési és munkaköri kötelezettség teljesülését vizsgálja. A belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerv a megbízhatósági vizsgálat keretében tesztjelleggel, preventív módon ellenőrzi a hivatásos szolgálat és a közszolgálat etikai integritását. A megbízhatósági vizsgálat ugyanis nem szorítkozik személyi, deliktuális, illetve kriminális felelősség megalapozására, vagy kizárására, hanem átfogja a közszolgálat, illetve a hivatásos szolgálat jogszerűségét, hivatásszerűségét, továbbá az ennek során tanúsított magatartást, az intézkedési, munkaköri kötelezettség teljesülését befolyásoló bármely személyi, vagy szervezési körülményt.


A módosító csomagot tartalmazó iromány olvasható teljes egészében a parlament.hu honlapon.Címkék
btk   bűncselekmény   ellenőrzés   jogalkotás   kormánytisztviselő   közalkalmazott   közszolga   köztisztviselő   miniszter   munka   országgyűlés   rendőrség  

Hozzászólások:


Hozzászólások

További hozzászólások