Szabálysértések komolyra fordítva

2010-08-19 10:03

Vissza a hírekhez

Nem először ejtünk szót ezen oldal hasábjain a szabálysértési jogszabályokról. Jelen hírünk apropója az, hogy éppen a mai napon lép hatályba a legutóbb elfogadott törvénymódosítás, mely jelentős változásokat hoz ezen a területen.


Egy csokorba szedtük azokat a módosításokat, melyek a nagyközönséget is érintik, és amelyeket mindenkinek ajánlatos ismerni.

A korábbi törvényi rendelkezés csupán annyit mondott ki, hogy a szabálysértések esetén alkalmazandó jogkövetkezmények közé sorolt elzárás legrövidebb időtartama egy nap, leghosszabb tartama hatvan nap. Mától az elzárás legrövidebb idõtartama egy nap, leghosszabb tartama hatvan nap, fiatalkorú esetén harminc nap. Az elzárás végrehajtása során a fiatalkorút a felnõtt korútól el kell különíteni. Nincs helye elzárásnak, ha az eljárás alá vont személy a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlõségük biztosításáról szóló törvényben meghatározott fogyatékos személy, illetve kórházi fekvõbeteg ellátásban részesül, a terhesség negyedik hónapját elérõ nõ, tizennegyedik életévét be nem töltött gyermekét egyedül nevelõ szülõ vagy fogyatékos, illetõleg folyamatos ápolást igénylõ hozzátartozójáról egyedül gondoskodik. A rendõrség elzárással is sújtható szabálysértés esetén – ha tettenérésre kerül sor – az eljárás alá vont személyt gyorsított bírósági eljárás lefolytatása céljából õrizetbe veheti. A tettenérésre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni akkor is, ha a szabálysértés helyszínérõl elmenekült elkövetõt a rend õrség az elkövetéstõl számított 48 órán belül elfogja.

Megváltoztak - mondhatni helyre álltak - az illetékességi szabályok is. Alapvető módosítás volt 2010. januárban, hogy az illetékességi szabályok a korábbiakhoz képest a „fejük tetejére álltak”, fő szabályként az elkövetés helye szerinti jegyző járt el. Jelen módosítás eredményeképpen az eljárásra ismét az eljárás alá vont személy lakóhelye szerinti szabálysértési hatóság illetékes. Ha az eljárás gyorsabb és eredményesebb lefolytatása indokolja, szabálysértési ügyben az eljárás alá vont személy tartózkodási helye, munkahelye, szolgálati helye, az elkövetés helye, továbbá a cselekmény felderítésének helye szerint illetékes szabálysértési hatóság is eljárhat. Ha több eljárás alá vont személy van, és különbözõ helyeken laknak, bármelyikük lakóhelye szerint illetékes szabálysértési hatóság is eljárhat.

Külön alcímet érdemeltek ki a talán legnagyobb problémát jelentő tulajdon elleni szabálysértések. Új szabály, hogy a "feloszlatott társadalmi szervezet tevékenységében való részvétel" szabálysértés miatt a feljelentést a rendőrségnél kell megtenni, ha máshol tették meg, azt a rendőrséghez kell haladéktalanul továbbítani. Ugyanez vonatkozik többek között a szabálysértési értékhatárra elkövetett lopásra, sikkasztásra, jogtalan elsajátításra, orgazdaságra, csalásra vagy éppen a szándékos rongálásra is, mellyel kapcsolatos ügyeket ez idáig a települési jegyzők intézték. Mostantól az imént említett szabálysértések miatt az eljárás a bíróság hatáskörébe tartozik. 


 

Korábbi, témába vágó híreinket itt olvashatja

Újabb nekifutás az eredményes szabálysértési eljárások érdekében

Szabálysértési jó tanácsok

A fák védelmében

Érték-egybefoglalás – mint a népmesében

A paragrafus az utcán hever - ki felel a közterületekért?Címkék
bíróság   bűncselekmény   büntetés   jegyző   jogalkotás   rendőrség   szabálysértés   törvény  

Hozzászólások:


Hozzászólások

További hozzászólások