Szigorúbban ellenőrzik az Unión kívüli rendszámmal itthon futó járműveket

2010-03-30 11:00

Vissza a hírekhez

Az elmúlt időszakban a vámhatóság látókörébe került, hogy olyan jellemzően nagy értékű gépjárművek vesznek részt a hazai közúti forgalomban, amelyek valamely Európai Unión kívüli ország forgalmi rendszámával rendelkeznek. A jogszabályok szigorú feltételeket határoznak meg a nem közösségi árunak minősülő gépjárművek behozatalával és használatával kapcsolatban. A feltételek teljesítésével lehetőség van ezen járművek alkalomszerű magyarországi használatára, azonban a belföldi rendszeres és tartós használat kizárólag a vámok és a nemzeti adók megfizetését követően lehetséges – tudatta az OBJEKTÍV Hírügynökséggel Sipos Jenő a VPOP szóvivője.

A vámhatóság lezárt ellenőrzései során minden harmadik esetben azt állapította meg, hogy az érintett járművek magyarországi használata nem jogszerű. A közel 100 gépjárművet érintő ellenőrzések tapasztalatai alapján kijelenthető, hogy a jogsértéseket jellemzően olyan Magyarországon lakóhellyel rendelkező személyek követik el, akik az Európai Unión kívüli ország rendszámával rendelkező gépjárművet behozzák Magyarország területére és azt a megfelelő vámeljárás lefolytatása nélkül, rendszeresen és tartósan használják. A jogszabályok erre nem adnak lehetőséget, sőt ezen esetekben kötelezően alkalmazandó szankciók bevezetéséről rendelkeznek. E szankciók - természetesen azon túl, hogy a jogsértő módon behozott gépjármű tekintetében a vámok és a nemzeti adók megállapításra és beszedésre kerülnek - keretében a vámhatóság vámigazgatási bírságot szab ki, illetve büntetőeljárás bevezetésére is sor kerülhet.

Az előírt összegek beszedésének teljesülése érdekében a vámhatóság már az ellenőrzés során vámbiztosítékot követel az ellenőrzés alá vont személytől, amelynek összege megegyezik a későbbiekben kiszabásra kerülő köztartozás összegével. Amennyiben az ügyfél a vámhatóság felszólítására nem nyújt vámbiztosítékot, úgy az eljáró vámszerv az eljárás végéig korlátozza az ügyfél rendelkezési jogát a gépjármű felett, azaz elrendeli a gépjármű közvetlen vámfelügyeletét.

A vámhatóság – tekintettel az eddigi ellenőrzések tapasztalataira is –, közúti ellenőrzései során folyamatosan vizsgálja az érintett járművek használatának jogosságát. Az ellenőrzések során a vámszervek igénybe veszik a rendőrség segítségét is, akik önálló ellenőrzéseik, illetve a vámszervekkel közös akciók keretében közreműködnek a jogsértések kiszűrésében és felderítésében.

A fentieket összefoglalva leszögezhető, hogy a vámhatóság fokozott, a társhatóságok közreműködésére is igényt tartó ellenőrzési tevékenység keretében folyamatosan figyelemmel kíséri az érintett gépjárművek jogszerű használatát. A fokozott ellenőrzések az elkövetkező időszakban a közúti ellenőrzések mellett Magyarország külső határszakaszaira is kiterjesztésre kerülnek. Jogsértés megállapítása esetén az egyértelmű és konkrét jogszabályi felhatalmazás alapján a vámhatóság határozott intézkedéseket tesz a jogszerű állapot helyreállítása és a további jogsértések megelőzése érdekében.

Forrás: OBJEKTÍV Hírügynökség, Gy. Mészáros ÁgnesCímkék
autó   ellenőrzés   hatóság   külföld  

Hozzászólások:


Hozzászólások

További hozzászólások