Teljesítményértékelés: korai még a kedélyek borzolása

2010-07-16 16:20

Vissza a hírekhez

A közelmúltban több sajtóorgánum is megkongatta a vészharangokat azzal a felkiáltással, hogy a kormány eltörölte a köztisztviselők teljesítményértékelését egyetlen tollvonással, egy módosító rendelet hatályon kívül helyező rendelkezései között.


A hír részben igaz, ugyanis valóban hatályon kívül helyezték a köztisztviselői teljesítményértékelés és jutalmazás szabályairól szóló 301/2006. (XII. 23.) Korm. rendeletet teljes egészében. Ezzel összefüggésben olyan vészjósló kijelentéseket olvashatunk, miszerint ezzel a közszolgák elbúcsúzhatnak az éves jutalmuktól, prémiumuktól, és elvesztik a lehetőséget illetményük pozitív (és egyúttal negatív) irányú eltérítésére is.

A napi gyakorlatot tekintve azonban a pozitív eltérítés még talán a fehér hollónál is ritkább, nem beszélve a jutalmakról, a költségvetésben elkülönített jutalom keretről  pedig – települési önkormányzatoknál főként –  a több éve ott dolgozó köztisztviselők sem hallottak még.

A teljesítményértékelés eltörlése sem jelenthető ki ennyire kategorikusan, ahogyan azt neves hírportálok megtették. Ugyan a kormányrendelet valóban nincs többé, de nincs más dolgunk, mint utánanézni a jogforrási hierarchiában is magasabb szinten helyet foglaló Köztisztviselői törvény (Ktv.) ide vonatkozó rendelkezéseinek. Azonnal látjuk, hogy nincs szó a teljesítményértékelés megszűnéséről, hiszen a Ktv. jelenleg és a szeptember 1-jétől hatályos 34.§-a is kimondja:

„A köztisztviselő munkateljesítményét munkakörének és a közigazgatási szerv kiemelt céljainak figyelembevételével meghatározott teljesítménykövetelmények alapján a munkáltatói jogkör gyakorlója évente mérlegelési jogkörében eljárva írásban értékeli. A közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelős miniszter ajánlást adhat az alkalmazandó módszerre.”

Az illetmény eltérítésére vonatkozó szabályok is ott lapulnak a szeptembertől hatályos normaszövegben. A Ktv. 43.§-a tartalmazza, hogy a hivatali szerv vezetője át nem ruházható hatáskörében, a megállapított személyi juttatások előirányzatán belül tárgyévet megelőző év szakmai munkája értékelése alapján - ide nem értve, ha a köztisztviselő kinevezése év közben történik, vagy áthelyezésére kerül sor - a tárgyévre vonatkozóan a köztisztviselő besorolása szerinti fizetési fokozathoz tartozó alapilletményét - a hivatali szervezet vezetője esetében a kinevezésre jogosult, jegyző, főjegyző esetében a polgármester - december 31-ig - helyi önkormányzatnál tárgyév március 1-jétől következő év február végéig - terjedő időszakra legfeljebb 30%-kal megemelheti, vagy legfeljebb 20%-kal csökkentett mértékben állapíthatja meg. Az eltérítésről a hivatali szervezet vezetője minden év január 31-ig - helyi önkormányzatnál március 1-jéig - dönt.

Összefoglalva, a teljesítményértékeléssel és jutalmazással kapcsolatos végrehajtási rendelet hatályát vesztette, de a Ktv. továbbra is tartalmazza a köztisztviselők teljesítményének értékelésére vonatkozó kötelezettséget, melynek részletes szabályaira vonatkozó, a törvény felhatalmazása alapján megalkotandó új kormányrendeletre már csak várnunk kell.Címkék
bér   jogalkotás   juttatás   kormány   közszolga   munka   munkáltató   teljesítményértékelés  

Hozzászólások:
Denton 2010-07-16 16:32
Azok a fránya "igényes" "neves" hírportálok :)


Hozzászólások

További hozzászólások