Tovább épül az út a munkához

2010-02-24 16:37

Vissza a hírekhez

A kormány a mai ülésén úgy döntött, hogy 500 millió forintot átcsoportosít a helyi önkormányzatok fejezetéből a Munkaerőpiaci Alapba, a rendelkezésre állási támogatásban (RÁT) részesülők foglalkoztatására. A kormány ezzel az intézkedéssel is támogatni kívánja az „Út a munkához" programban résztvevők versenyszférában történő elhelyezkedését.

Támogatásukat az indokolja, hogy zömében alacsony iskolai végzettségű, tartósan elhelyezkedési nehézségekkel küzdő személyekről van szó, akiknek a foglalkoztatása e támogatási forma nélkül lényegesen kisebb eséllyel valósulna meg.

A támogatást az a munkáltató kaphatja, amely létszámbővítés keretében vállalja a rendelkezésre állási támogatásra jogosult személy teljes munkaidőben és munkaviszony keretében történő foglalkoztatását.

A munkáltatónak továbbfoglalkoztatási kötelezettsége nincs, azonban vállalnia kell, hogy a támogatás ideje alatt nem bocsát el munkavállalót. A támogatás legfeljebb egy évi időtartamra nyújtható. A foglalkoztatáshoz a támogatás megállapításakor hatályos rendelkezésre állási támogatás összegének megfelelő mértékű támogatás, azaz jelenleg 28.500 forint nyújtható. A támogatás igénybevételéhez helyközi utazás támogatása, csoportos személyszállítás támogatása, valamint a Start-Extra kártyával rendelkező személy foglalkoztatásához kapcsolódó járulékkedvezmény is járulhat.

A támogatást a munkaügyi központok állapítják meg a munkáltató kérelme alapján. A támogatás iránti kérelmet a rendelkezésre állási támogatásra jogosult személy foglalkoztatásának megkezdését megelőzően kell benyújtani a munkáltató székhelye/telephelye szerint illetékes munkaügyi kirendeltséghez. A döntést követően a munkaügyi központ hatósági szerződést köt a munkáltatóval. A támogatást havonta, utólag folyósítják a munkáltató részére a benyújtott igénylés alapján.

A támogatás pozitív hatása mellett azonban a képzés szerepét nem lehet elégszer hangsúlyozni, ezért indította el a kormány az „Út a munka világába" című uniós finanszírozású programot. Ennek célja, hogy a célcsoport tagjainak lehetősége legyen részt venni a foglalkoztathatóság javítását szolgáló munkaerő-piaci programokban, és személyre szabott segítséget kapjanak az elhelyezkedéshez. Kiemelt célcsoportot jelentenek a 35 évesnél fiatalabbak, akik esetében különösen fontos, hogy hosszabb távon a közfoglalkoztatás helyett - képzés segítségével - a nyílt munkaerő-piaci elhelyezkedés segítése legyen az elsődleges kivezető út a segélyezésből.

Forrás: SZMM SajtótitkárságCímkék
kormány   közfoglalkoztatás   munka   munkáltató   munkanélküliség   munkaügyi központ   szociális   támogatás  

Hozzászólások:


Hozzászólások

További hozzászólások