Új rendelet kiskedvenceinkről, avagy tiltott a gömbakvárium és a „cicaautomata”

2010-02-27 13:30

Vissza a hírekhez

A Kormány elfogadta új rendeletét a kedvtelésből tartott állatokról, mely már kihirdetésre is került. A rendelet ugyan a kihirdetést követő harmadik napon hatályba lép, azonban rendelkezéseinek zöme csak 2010. július 1-jétől lesz hatályos, a magánháztartásban már tartott állat vonatkozásában egyes rendelkezésnek 2012. december 31-ig kell eleget tenni.


Az állattartó kötelezettségei

Az állattartónak rendelkeznie kell a kötelező immunizálásra vonatkozó mindenkori adatokkal és dokumentumokkal, egyedi tartós megjelöléssel rendelkező állat esetében az állat azonosítására vonatkozó adatokkal és dokumentumokkal is. Amennyiben az állat új tulajdonoshoz kerül, részére e dokumentumokat át kell adni, illetve tájékoztatni kell az állat fajáról (fajtájáról), – ha ismert – az egyed neméről és koráról, továbbá az egyed tartásához szükséges minimális ismeretekről.

Az állatok számára a táplálékot az adott fajnak, az egyed korának és élettani állapotának megfelelő minőségben, mennyiségben és lehetőség szerint az adott faj természetes viselkedési szokásaihoz leginkább alkalmazkodó időközönként kell biztosítani.

A kedvtelésből tartott állatot úgy kell tartani, hogy az állat tartása lehetővé tegye annak természetes viselkedését, ugyanakkor a környező lakóközösség kialakult élet- és szokásrendjét tartósan és szükségtelenül ne zavarja.

A kedvtelésből tartott állatot és az állat tartási helyét az állat tartójának naponta legalább egy alkalommal ellenőrizni kell. Az állattartónak gondoskodnia kell arról, hogy az állatok tartási helyén a környezeti viszonyok megfeleljenek az állatok szükségleteinek. Állandó fényben vagy állandó sötétségben, valamint állandó zajban állatot tartani nem szabad.

A kedvtelésből tartott állat tartási helyének olyan méretűnek kell lennie, hogy az állat fajára jellemző mozgási igényét ki tudja elégíteni. Lófélék és eb esetében a mozgási igény az állat mozgatása útján is kielégíthető, azonban esetükben is törekedni kell az olyan tartási módra, amely lehetővé teszi az állat kedve szerinti mozgását.

A kedvtelésből tartott állatokkal kíméletesen kell bánni, azoknak szükségtelenül fájdalmat, szenvedést, illetve félelmet okozni nem szabad.

Vége a kör alakú kalitkának és a gömbakváriumnak, de a kutyaláncot is szögre kell akasztani

Tilos lesz az ebet tartósan 10 m2 -nél kisebb területen és tartósan 4 méternél rövidebb eszközzel kikötve tartani, továbbá tilos lesz a gerinces állatot kör alapú kalitkában, gerinces állatot gömb alakú akváriumban tartani. Aki már most is állattartó, annak ezt a kötelezettséget 2012. december 31. napjáig kell teljesítenie.

Patás állatot és ebet állandó jelleggel kikötve tartani tilos lesz ezentúl, a kikötésnél pedig ügyelni kell arra, hogy ez ne veszélyeztesse az állat egészségét. Belterület közterületén – kivéve az ebek futtatására kijelölt területet – ebet csak pórázon lehet vezetni.

Közterületen ebet csak olyan személy vezethet, aki az eb irányítására, kezelésére és féken tartására képes. Közterületen az eb tulajdonosának biztosítania kell, hogy az eb sem más állatot, sem embert harapásával ne veszélyeztethessen.

Az állatforgalmazás új irányelvei

Az új szabályozás szerint kedvtelésből tartott főemlős nem forgalmazható. Ebet forgalmazni, illetve tulajdonjogát forgalmazásnak nem minősülő más módon átruházni kizárólag az állatot azonosító elektronikus transzponderrel (bőr alá ültetett mikrochip) történő megjelölése után lehet.

Forgalmazni egészséges, vagy forgalmazhatónak nyilvánított állatot lehet. A forgalmazó köteles tájékoztatni a vevőt a helyszíni jegyzőkönyvben foglalt állatorvosi leletről és véleményről.

Nem forgalmazható az az állat, mely szülőjének gondoskodása nélkül nem képes önálló életre, és melynek utódai nem képesek önálló életre, kivéve, ha a szülőt és utódokat együtt értékesítik.

Az „állatautomata” tilalma

Az új rendelet módosította a korábbi, kereskedelmi tevékenység végzéséről szóló jogszabályt is. A kiegészítés értelmében automatából nem értékesíthető nemesfémből készült ékszer, díszműáru és egyéb tárgy, szeszes ital, és szexuális termék mellett élő állat sem. Ugyanilyen tilalom vonatkozik a mozgóboltra és a csomagküldő kereskedelemre is, de élő állatot házaló kereskedelem útján sem szabad értékesíteni.Címkék
állat   állattartás   állatvédelem   kormány   kutya   rendelet  

Hozzászólások:
Gálik András 2010-03-08 20:05
Üdv! No, abban akkor egyetértünk, hogy maga a szigor, amit a rendelet behoz, az nem rossz, sőt jó kezdeményezés. (Persze nem maradhatott el most sem némi "érdekes" rendelkezés sem, de szerintem ez belefér még.)
Hogy ki ellenőrzi? Igen részben a polg.hiv, ahogy eddig is, de mellette van még pár hatóság, aki "lefülelhet". A másik dolog meg, hogy állatkínzás miatt fel lehet jelenteni a tulajt, ezt a lehetőséget kellene többször kihasználni, néhány precedens értékű szankció talán nagyobb rendet teremtene.
Denton 2010-03-08 10:10
Kicsit túl van cifrázva ez tuti. De azért a kezdeményezés igenis jó.

Én mondjuk inkább az állatkínzások szigorítását látnám szívesen.
janbor86 2010-03-07 18:44
hmmm, végre egy jó rendelkezés az állat tartásról, legalább is nagyvonlakban annak tűnik, perxe kérdések számomra bőven maradtak.
- ki fog ellenőrizni?
- majd kiderül 2012ig van idő, nem?!
- hogy fogják ellenőrizni?
- majd a túl terhelt önkormányzati dolgozók munkaidőn kívül járják a várost esetleg?
- vagy nemnem!! Megfizetjük azt a céget ameik a pistáéké, mert ő haver, meg az apja párttag, meg a büdzsé annyira dagadozik, hogy most már el kell költeni valamire a pénzt!

Szóval ismét egy szép, de hasztalan jogszabály...


Hozzászólások

További hozzászólások