Útból sztráda?

2010-02-15 14:30

Vissza a hírekhez

Út a munkához

A Szociális és Munkaügyi Minisztérium hírül adta, hogy ez év február 11-én megalakult a Foglalkoztatási és Szociális Fórum (FSZF), melyet a tárca minisztere irányít. A Foglalkoztatási és Szociális Fórumot a miniszter mellett működő konzultatív szervezetként definiálják. A Fórum folyamatos tevékenységével azt szeretnék elérni, hogy az „Út a munkához" kormányzati program megvalósításához társadalmi partnereket vonjon be, valamint feladata lesz az eddigi eredmények értékelése, új javaslatok, ajánlások megfogalmazása, a program sikerének elősegítése. „Az FSZF alapvető feladata az „Út a munkához" program előrehaladásának, megvalósulásának rendszeres elemzése és a felmerült problémák kezelésére, valamint a programmal kapcsolatos javaslatok, ajánlások kidolgozása.” – olvashatjuk a minisztériumi közleményben.

De mi is az az „Út a munkához” program?

A program fő célja az induláskor az volt, hogy a rendszeres szociális segélyben részesülő, tartós munkanélküliek fokozottabban vegyenek részt a foglalkoztathatóságukat javító programokban, és az eddiginél jóval nagyobb arányban álljanak munkába, vagyis, hogy akik munkára készek és képesek, azok a szociális ellátás ideje alatt is lehetőleg munkát végezzenek és segély helyett munkabért kapjanak. A közfoglalkoztatást eddig is az önkormányzatok szervezték meg, első ízben 2009. március 31-ig elkészítették erre vonatkozó terveiket. A költségek 95%-át központi állami, a fennmaradó 5%-ot helyi, önkormányzati forrásból finanszírozzák. A munkaeszközök beszerzésére külön pályázatok állnak a helyhatóságok rendelkezésére, a foglalkoztatás szervezési, irányítási feladatait pedig országszerte kétezer közfoglalkoztatás-szervező látja el, akiknek bérköltsége MPA forrásból biztosított. A programban részt vevő közfoglalkoztatottak a munkavégzés idejére munkabért, munka hiányában pedig úgynevezett rendelkezésre állási támogatást kapnak, amelynek összege megegyezik az öregségi nyugdíjminimum összegével (jelenleg 28.500 forint). Aki munkára nem képes, az továbbra is rendszeres szociális segélyre jogosult. Azoknak a 35 év alattiaknak, akik az általános iskolát sem végezték el, a szociális ellátás folyósítása érdekében képzésben kell részt venniük. A 8 általánossal igen, de szakképesítéssel nem rendelkezők esetében a kormány a keresett szakmák oktatását helyezi előtérbe.

Forrás: ÁFSZ

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat tervei szerint az idei évben a megemelt rendelkezésre álló költségvetési keretnek is köszönhetően várhatóan 50–60 ezer fő lesz a foglalkoztatottak átlagos havi létszáma: a téli hónapokban 30–35 ezren, nyáron pedig 80–90 ezren juthatnak munkalehetőséghez. Az újonnan megalakuló FSZF lehetőséget ad az állam, az önkormányzatok, a munkaügyi szervezet, a családsegítők, a vállalkozók, a képzőintézmények, a kamarák, a civilszervezetek valamint a szociális partnerek közötti párbeszédre, így javulhat az „Út a munkához” program céljainak megvalósulása, emelkedhet az ellátások, a szolgáltatások és a foglalkoztatás színvonala. Az új fórum első feladata a program rövid értékelése, a hozzá kapcsolódó értékelési és monitoring módszerek megtárgyalása volt.

Forrás: SzMMCímkék
fórum   jegyző   közfoglalkoztatás   munka   munkanélküliség   program   szociális  

Hozzászólások:


Hozzászólások

További hozzászólások