Vagyonadó: stornó

2010-01-27 21:33

Vissza a hírekhez

Az Alkotmánybíróság 2010. január 20-án megállapította, hogy az egyes nagy értékű vagyontárgyakat terhelő adóról szóló 2009. évi LXXVIII. törvény 1. § (1) bekezdésének „lakóingatlan,” szövegrésze, 2. § 1-10., 14., 16-17., 19-22. pontja, 4-16. §-a, továbbá 1. és 2. számú melléklete alkotmányellenes, ezért e rendelkezéseket a törvény kihirdetésére visszamenőleges hatállyal megsemmisítette. A köznyelvben vagyonadóként, illetve ingatlanadóként ismert intézménnyel kapcsolatos sorozatos szakmai viták végére tett így pontot a testület.

Az Alkotmánybírósághoz érkező indítványok részben megalapozottnak tűntek. Bár meg kell jegyezni, hogy önmagában a lakóingatlanok vagyonadójának intézményével probléma nincs, hiszen „önmagában nem alkotmányellenes, hogy a jogalkotó az ingatlanokra vagyonadót vet ki”. A megsemmisített szabályok szerint az adó tárgya nem a lakóingatlan jogszabályban előírt számított értéke, hanem a lakóingatlannak az adóév első napján fennálló forgalmi értéke, melyet immáron önadózással, s nem adókivetés útján kell megállapítani. Az AB indokolása szerint a feltételezett forgalmi értékben való viszonylag kismértékű tévedés is olyan kockázatot jelent, amelynek következményeit a törvény a vagyonadónál egyoldalúan az adóalanyra hárítja. A törvény azonban nem állapított meg olyan számítási módszert, amellyel az adó alapja az adóalany által meghatározható lenne nagy pontossággal. A forgalmi érték pontos ismeretével többségében nem rendelkező adózóktól nem várható el az adózásnak ebben a rendszerében, hogy ilyen pontossággal meg tudják határozni lakóingatlanuk törvény szerinti forgalmi értékét. Mindezek alapján az AB megállapította, hogy az adóalanyok önhibájukon kívül nem tudnak megfelelni annak a követelménynek, hogy adóbevallási kötelezettségüket hibátlanul, helyes és valós adattartalommal teljesítsék.

A testület döntését részletes indokolással látta el, mely főképpen a fenti problémával foglalkozik, s amely alátámasztja a törvény egyes – lakóingatlanok vagyonadójáról szóló – szakaszainak megsemmisítését.Címkék
AB   adó   alkotmány   ingatlanadó   országgyűlés   törvény   vagyonadó  

Hozzászólások:


Hozzászólások

További hozzászólások