Védendő fogyasztókká válnak a kórházak és az iskolák

2011-12-21 10:00

Vissza a hírekhez

Az Országgyűlés a Kormány és a szaktárca törekvéseivel összhangban az ágazati törvények egyidejű módosításának elfogadásával gondoskodik egyes állami vagy önkormányzati közintézmények folyamatos távhő-, földgáz- és villamosenergia-ellátásának biztosításáról. A döntés nyomán a fűtési szezon ideje alatt nem kapcsolthatók ki a szolgáltatásból az egészségügyi, közoktatási és szociális közintézmények.


A díjfizetési hátralékok miatt felfüggesztett közszolgáltatások ellehetetlenítik az érintett intézmények feladatellátását, rontják a betegek, tanulók és gondozottak életminőségét, egészségét. Az elfogadott változásokkal a földgáz-, a villamos energia- és a távhőszolgáltatás megszakítás nélküli biztosítása érdekében kikapcsolási moratórium lép életbe az állami vagy önkormányzati feladatot ellátó egészségügyi, közoktatási és szociális közintézmények esetében.

A moratórium a közintézményi felhasználó kezdeményezése szerinti időszakra, de legfeljebb az adott év október 15. és a következő év április 15. közötti időszakra terjedhet ki a jogszabályokban meghatározott feltételek teljesülése esetén. A moratórium alatt nem kezdeményezhető a közintézményi felhasználó közüzemi szerződésének fizetési késedelem miatti felmondása, az adott szolgáltatásból való kikapcsolása. A szolgáltató követelését azonban bírósági, vagy egyéb törvényes úton érvényesítheti. A moratórium következtében felmerülő költségek a szolgáltatót terhelik, azokat nem háríthatja át más felhasználókra.

A módosítás nyomán védendő fogyasztóvá válnak a kórházak, iskolák és a bentlakásos szociális intézmények, melyek között kiemelt státuszt élveznek a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatot ellátó intézetek. A moratórium részletes feltételeit, az érintett felek jogait és kötelezettségeit a Kormány rendeletben állapíthatja meg.

Az Országgyűlés a Nemzeti Távközlési Gerinchálózat létrehozásának elősegítése érdekben elfogadta a villamos energiáról szóló törvény módosításáról szóló javaslatot is. A jövőben a gerinchálózat infrastruktúrájának alapját a Magyar Villamos Művek Zrt. optikai hálózata biztosíthatja anélkül, hogy az a kormányzati célú hírközlési szolgáltató tulajdonába kerülne.

A törvénymódosítások 2012. január elsején lépnek hatályba.

Forrás: Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, Kommunikációs Főosztály, kormany.huCímkék
díj   energia   fogyasztó   iskola   jogalkotás   kórház   kormány   támogatás  

Hozzászólások:


Hozzászólások

További hozzászólások