Webshopok górcső alatt

2010-12-27 16:00

Vissza a hírekhez

Több alkalommal is beszámoltunk már a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság (NFH) ellenőrzéseinek eredményéről és tapasztalatokról. Egyre többen vagyunk, akik nap, mint nap használják az internetet nem csupán információ gyűjtésre, de akár vásárlásra is. Néha örülhetünk, hogy mennyire megkönnyíti a vásárlást a világháló, hiszen a karosszékből is rendelhetünk és fizethetünk, de sokszor keserű tapasztalatokat is szerezhetünk, ha az adás-vétel nem a várakozások szerint fejeződik be.


Az NFH-vizsgálat tárgya az elektronikus kereskedelmi tevékenység ellenőrzése volt, 2010. április 19.- október 15. között. Az ellenőrzésben részt vett a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság valamennyi regionális felügyelősége, az ellenőrzés az elektronikus kereskedelemre vonatkozó jogszabályok megtartására, a biztonságos vásárlás lehetőségének elősegítésére terjedt ki. 298 webáruházat vont ellenőrzés alá a hatóság, melynek keretében 70, a korábbi évek során már vizsgált és kifogásolt webáruház ismételt ellenőrzésére is sor került.

Az ellenőrzés eredménye fogyasztói szemmel sem a legkedvezőbben alakul. Elrettentően hangzik, hogy a 298 webáruház közül 266 esetben (89%) tárt fel valamilyen szabálytalanságot.

A szolgáltató személyére vonatkozó előzetes tájékoztatási kötelezettség körében a webshopok 6%-ánál nem került fel a honlapra cég vagy egyéni vállalkozó neve, 16%-ánál hiányoztak a székhelyre, telephelyre, illetve lakcímre vonatkozó adatok. A nyilvántartásba vevő hatóság megnevezése körében merült fel a legmagasabb kifogásolási arány (63%). A szolgáltatók 76%-a tett eleget az adószám közzétételi kötelezettségének.

55 szolgáltató egyáltalán nem, 10 pedig hiányosan tájékoztatta a fogyasztókat az online úton történő szerződéskötés egyes lépéseiről. A szerződéskötés lehetséges nyelveiről szóló tájékoztatás esetében a kifogásolási arány 61% volt. Az áru vagy szolgáltatás ellenértékéről való tájékoztatás az ellenőrzött webáruházak 11%-ában nem volt megfelelő. A webáruházak közül 40 (13%) esett kifogás alá a szállítási költségekkel kapcsolatos információk hiánya vagy nem megfelelősége miatt. A teljesítés és fizetés feltételeiről szóló tájékoztatás körében a vizsgálat 19%-os kifogásolási arányt eredményezett.

17 esetben (6%) tapasztalta azt a hatóság, hogy a szolgáltató a kiszállítási határidőről tájékoztatást nem tett közzé. A fizetési módokról szóló tájékoztatás ellenőrzése 10%-os kifogásolási arányt eredményezett.Az ellenőrzött honlapok felénél tárt fel szabálytalanságot a hatóság a fogyasztók elállási jogáról szóló tájékoztatással kapcsolatban.

107 webáruházban végeztek tényleges kiszállítással járó próbavásárlást, ebből 81 áruház kereskedelmi gyakorlata került kifogásolásra, melyből 22 olyan áruház volt, amelyből a korábbi évek témavizsgálatai során is végeztek próbavásárlást. A vállalkozások 41%-a elmulasztotta a fogyasztói jogok érvényesítését megkönnyítő írásbeli megerősítést a termék kiszállításakor átadni, amennyiben erre mégis sor került, a fogyasztók többnyire hiányos tartalmú tájékoztatást kaptak az elállási joguk gyakorlásáról és a jótállás feltételeiről.

85 tartós fogyasztási cikk vásárlása során 20 esetben a jótállási jegyek nem kerültek átadásra, 65 jótállási jegyből tartalmilag 42 került kifogásolásra. Az elállási jog gyakorlása esetén a próbavásárolt termékek visszaszolgáltatásakor 4 vállalkozás nem kívánta visszafizetni a termék teljes vételárát, 21 vállalkozás pedig a szállítási költség visszafizetési kötelezettségének nem tett eleget.

Az NFH "díjazta" is a fenti kihágásokat és hiányosságokat, és megtette a szükséges intézkedéseket. Kötelezésről szóló határozatot 122 esetben adott ki a hatóság. 174 esetben fogyasztóvédelmi bírság kiszabására került sor, melyeknek összege 12.725.000 Ft. A fogyasztóvédelmi törvény alapján 4 eljárás indult, amelyek során 70.000 Ft bírság kiszabására került sor. Más törvény felhatalmazása alapján 15 eljárás indult, amelyek során összesen 730.000 Ft bírságot szabott ki a fogyasztóvédelmi hatóság. Az együttes eljárások száma 155 db volt, a kiszabott bírságösszeg 11.925.000 Ft.

Forrás: NFHCímkék
bírság   ellenőrzés   fogyasztó   fogyasztóvédelem   honlap   internet   kereskedelem   NFH   üzlet  

Hozzászólások:


Hozzászólások

További hozzászólások