Mi mennyi? Ellátások összege 2011

SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK ÖSSZEGEI

Rendszeres szociális segély (RSZS)

Maximum összege: 60.600,- Ft/hó

Bérpótló juttatás (BPJ)

28.500-Ft/hó

Időskorúak járadéka

 

Nem egyedülálló

22.800,-Ft/hó

Egyedülálló, 75 évesnél fiatalabb

27.075,-Ft/hó

Egyedülálló, 75 évesnél idősebb

37.050,-Ft/hó

Ápolási díj

A súlyosan fogyatékos, vagy tartósan beteg 18 év alatti személy gondozása esetén 29.500,-Ft/hó

A fokozott ápolást igénylő súlyosan fogyatékos személy gondozása, ápolása esetén 38.350,-Ft/hó

A 18. életévét betöltött tartósan beteg személy ápolása esetén 23.600,-Ft/hó

 

CSALÁDTÁMOGATÁSI RENDSZER

Terhességi gyermekágyi segély

A naptári napi átlagkereset 70 %-a

Gyermekgondozási díj

A naptári napi átlagkereset 70 %-a, de legfeljebb havonta a mindenkori minimális bér kétszeresének 70 %-a: 109.200,-Ft

Táppénz

A napi átlagkereset 60 %-a (folyamatos, legalább 2 év biztosítási idő esetében)

A napi átlagkereset 50 %-a (2 évnél rövidebb biztosítási idő esetében vagy a fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátás esetén)

Egy napra járó összege nem haladhatja meg a jogosultság kezdő napján érvényes minimálbér 400 százalékának, a biztosítási jogviszony megszűnését követően (passzív jogon 30 napig) a minimálisbér 150 százalékának harmincad részét.

Családi pótlék

Egy gyermekes család esetén 12.200,-Ft/hó

Egy gyermeket nevelő egyedülálló esetén 13.700,-Ft/hó

Kétgyermekes család esetén gyermekenként 13.300,-Ft/hó

Két gyermeket nevelő egyedülálló esetén gyermekenként 14.800,-Ft/hó

Három, vagy több gyermeket nevelő család esetén gyermekenként 16.000,-Ft/hó

Három vagy több gyermeket nevelő egyedülálló esetén gyermekenként 17.000,-Ft/hó

Tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermeket nevelő család esetén gyermekenként 23.300,-Ft/hó

Tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermeket nevelő egyedülálló esetén gyermekenként 25.900,-Ft/hó

Nagykorú fogyatékos esetén 20.300,-Ft/hó

Intézményben elhelyezett gyermek esetén 14.800,-Ft/hó

Anyasági támogatás

Az öregségi nyugdíjminimum 225 %-a: 64.125,-Ft Ikergyermek esetén 300%-a: 85.500,-Ft A támogatás a szülést követő 180 napon belül igényelhető, ha az anya legalább négyszer - koraszülés esetén egyszer - részt vett terhes gondozáson

Gyermekgondozási segély

Az öregségi nyugdíjminimum 100 %-a: 28.500,-Ft/hó

2 ikergyermek esetén az öregségi nyugdíjminimum 200%-a (57.000,-Ft/hó), 3 Ikergyermek esetén 300%-a (85.500,-Ft/hó),

4 Ikergyermek esetén 400%-a (114.000,-Ft/hó),

5 ikergyermek esetén 500%-a (142.500,-Ft/hó),

6 ikergyermek esetén 600%-a (171.000,- Ft/hó)

A gyermek 3 éves koráig, ikergyermekek esetén a tankötelessé válás évének végéig, tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek után a gyermek 10 éves koráig vehető igénybe

Gyermeknevelési támogatás

Az öregségi nyugdíjminimum 100 %-a: 28.500,-Ft/hó

A támogatásban az a szülő részesülhet, aki 3 vagy több gyermeket nevel, és a legkisebb 3 és 8 év közötti

 

BÉREK ÉS ILLETMÉNYEK

 

Havi bér Ft/hó

Heti bér Ft/hét

Napi bér Ft/nap

Órabér Ft/óra

Minimálbér

78.000

17.950

3.590

449

Garantált bérminimum

94.000

21.650

4.330

541

 

Köztisztviselők illetményalapja 2010. CLXIX. tv.

38.650,-Ft

Közalkalmazotti illetménypótlék számítási alapja

20.000,- Ft

Legalacsonyabb bírói, ügyészi alapilletmény - 1. fizetési fokozat

356.000,-Ft

Jogi segítői óradíj, kirendelt ügyvédi óradíj

3.000,-Ft/óra

A nevelő szülői díj legalacsonyabb összege -gyermekenként, fiatal felnőttenként

15.000,-Ft/hó

A hivatásos nevelő szülői díj legalacsonyabb összege

135.000,-Ft/hó

 

NYUGDÍJ ÉS TÁRSAI

Öregségi nyugdíj legkisebb összege

28.500,-Ft

Rokkantsági nyugdíj

III. rokkantsági csoportban

28.500,-Ft

II. rokkantsági csoportban

29.800,-Ft

I. rokkantsági csoportban

30.850,-Ft

Baleseti rokkantsági nyugdíj

III. rokkantsági csoportban

28.600,-Ft

II. rokkantsági csoportban

30.000,-Ft

I. rokkantsági csoportban

31.000,-Ft

Árvaellátás legkisebb összege

24.250,-Ft

Sajátjogú nyugellátás ás az özvegyi nyugellátás együtt folyósítási összeghatára

72.820,-Ft

Rokkantsági járadék

33.330,-Ft

Rendszeres szociális járadék

27.000,-Ft

Házastársi pótlék és az ahhoz járó kiegészítés együttes összege

20.410,-Ft

Házastárs után járó jövedelempótlék

14.160,-Ft

Egészségkárosodási járadék maximális összege

85.500,-Ft

Vakok személyi járadéka

15.360,-Ft

Rehabilitációs járadék minimális összege

34.200,-Ft

 

MUNKANÉLKÜLIEK ELLÁTÁSAI

 

Minimum

Maximum

Álláskeresési járadék

I. szakasz

46.800,-Ft/hó

1.560,-Ft/nap

93.600,-Ft/hó

3.120,-Ft/nap

Álláskeresési járadék

II. szakasz

46.800,-Ft/hó

1.560,-Ft/nap

Álláskeresési segély

31.200,-Ft

1.040,-Ft/nap

Keresetpótló juttatás

46.800 - 78.000,-Ft/hó

1.560 - 2.600-,-Ft/nap

 

KÖZTERHEK FIZETÉSÜNK UTÁN
MUNKAVÁLLALÓI KÖZTERHEK

Munkavállaló egyéni járulék és magánnyugdíj-pénztári tagdíj fizetési kötelezettsége

(A 2010. november 1. és 2011. december 31-e közötti időszakban esedékes, a magán-nyugdíjpénztári tag után fizetendő nyugdíjjárulék mértéke 10 %!)

Nyugdíjjárulék

Pénztártag

2%* (8% tagdíj)

Nem pénztártag

10%

Egészségbiztosítá si és munkaerő- piaci járulék

Természetbeni

egészségbiztosítási

járulék

4%

Pénzbeli

egészségbiztosítási

járulék

2%

Munkaerő-piaci járulék

1,5%

Összesen

17,5%

A nyugdíjjárulék fizetés felső határának egy naptári napra jutó összege

21.000,-Ft/nap

A MUNKÁLTATÓ KÖZTERHEI

Munkaadó TB járulék fizetési kötelezettsége

Nyugdíjbiztosítá si járulék

 

24%

Egészség biztosít ási és munkaerő­piaci járulék

3%

Természetbeni

egészségbiztosítási

járulék*

1,5%

Pénzbeli

egészségbiztosítási

járulék

0,5%

Munkaerő-piaci járulék

1%

Összesen:

27%

Rehabilitációs hozzájárulás

964.500,-Ft/év/fő

Szakképzési hozzájárulás

Társadalombiztosítási járulékalap 1,5 %-a

 Hozzászólások

További hozzászólások